O ośrodku

W strukturze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie funkcjonuje Ośrodek Edukacyjno-Wystawowy, który działa od stycznia 2007 roku jako baza szkoleniowa dla doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Do zadań ośrodka należy m.in.:

  • prowadzenie działalności demonstracyjnej i doświadczalno-wdrożeniowej w oparciu o prowadzone pole demonstracyjne,
  • organizacja i obsługa techniczna szkoleń, pokazów polowych i warsztatów dla doradców, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • organizowanie targów, dni pola, wystaw rolniczych i innych odpowiadających za wprowadzanie innowacji do produkcji rolniczej i na obszarach wiejskich,
  • sprzedaż usług noclegowych i gastronomicznych.

Zadania realizujemy w oparciu o naszą siedzibę, tereny wystawowe oraz pole demonstracyjne.

W latach 2013-2015 ośrodek przeszedł gruntowną rewitalizację i modernizację. Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, gmin i powiatów południowej i wschodniej Wielkopolski, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia LGD7 „Kraina Nocy i Dni” oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nowy wizerunek zyskały tereny wystawowe oraz obiekty, w których pracują na co dzień doradcy i pracownicy ośrodka.

Obecnie nasza siedziba to budynek energooszczędny i bardziej przyjazny środowisku dzięki m.in.: zainstalowanym tu ogniwom solarnym, systemowi „szarej wody” wykorzystującemu wodę deszczową w sanitariatach, nowoczesnym profilom okiennym o wysokiej izolacyjności cieplnej oraz ociepleniu ścian zewnętrznych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych WODR oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktyczno-szkoleniowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z wykorzystaniem technologii energooszczędnych i przyjaznych środowisku”.