Podczas upałów pamiętajmy o właściwym traktowaniu zwierząt i zapewnieniu im stałego dostępu do wody. Ustawa o ochronie zwierząt wymaga: Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Ponadto: Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.    Za naruszenie powyższych zakazów lub nakazów grozi kara aresztu albo grzywny. Pamiętajmy o naszych towarzyszach i dbajmy o nich. Zwierzęta domowe odwdzięczą się nam swoją miłością, zaś…
Utrzymanie pomieszczeń w czystości i zadbanie o okresową dezynfekcję chlewni przynosi wymierne korzyści. Wszystkie grupy świń są podatne na zakażenie drobnoustrojami jakie bytują w środowisku chlewni o złych warunkach higienicznych. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie metody „całe pomieszczenie pełne, całe pomieszczenie puste” (CPP, CPP). Na zakażenia szczególnie narażone są młode osobniki, tuż po urodzeniu. U prosiąt układ immunologiczny dopiero zaczyna się wykształcać. W pierwszych dniach chronią je przeciwciała dostarczone wraz z siarą. Szczególnie musimy zwrócić uwagę na czystość i dezynfekcję kojca porodowego, zwłaszcza że przepisy dobrostanu zalecają, aby locha do tego kojca była wprowadzona na tydzień przed spodziewanym porodem. Jest to stosunkowo krótki czas na wytworzenie specyficznych ciał odpornościowych, które mogą bytować w tym kojcu. Inne…
Warunki chowu ekologicznego trzody chlewnej - wysoki standard dobrostanu    fot. Archiwum autora Produkt ekologiczny możemy uzyskać tylko w gospodarstwach uznanych, które posiadają urzędowy certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Gospodarstwa takie otrzymują status gospodarstwa ekologicznego w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975). Produkcja ta odbywa się w określonych warunkach i na określonych zasadach. Szczegółowe informacje odnośnie minimalnych powierzchni pomieszczeń dla świń określa: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów…
Wpływ dobrostanu zwierząt na jakość i opłacalność produkcji wieprzowiny Od 1 stycznia 2013 roku każdego rolnika, który ubiega się o płatność bezpośrednią i posiada zwierzęta, obowiązuje spełnienie wymogów dotyczących ich dobrostanu. Nie traktujmy tego jako biurokratyczne utrudnienia, ale jako zasadę dobrej praktyki rolniczej, która może mieć korzystny wpływ na opłacalność produkcji. Koryto na paszę lub ilość miejsc paszowych w automacie stanowią najważniejszy element wyposażenia boksu dla świń. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. problem ten traktuje dość ogólnikowo, w § 13. 3. Czytamy „ Świnie karmi się co najmniej raz dziennie, a jeżeli utrzymuje…
Wpływ dobrostanu zwierząt na jakość i opłacalność produkcji wieprzowiny. Od 1 stycznia 2013 roku każdego rolnika, który ubiega się o płatność bezpośrednią i posiada zwierzęta, obowiązuje spełnienie wymogów dotyczących ich dobrostanu.  Co to jest dobrostan zwierząt? Termin ten od stosunkowo niedawna jest używany. Jest on dość trudny do zdefiniowania. W literaturze przedmiotu można spotkać takie definicje: „Dobrostan - jest to stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w którym zwierzęta są w pełnej harmonii ze swoim środowiskiem” lub  „Dobrostan jest to stan, w którym zwierzę potrafi „uporać się” ze swoim środowiskiem.” Można powiedzieć, że jest to taki system chowu, w którym są…
Wpływ dobrostanu zwierząt na jakość i opłacalność produkcji wieprzowiny Woda ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich żywych organizmów. Można śmiało powiedzieć, że bez wody nie ma życia. Bierze ona udział we wszystkich procesach życiowych organizmu. U świń stanowi ona 70 – 80 % masy ciała. Utrata wody powyżej 10% może być przyczyną zejścia śmiertelnego. Woda bierze udział w wielu procesach metabolicznych: ● odpowiada za transport składników odżywczych oraz produktów przemiany materii ● bierze udział w transporcie hormonów ● utrzymuje i kontroluje wewnętrzną temperaturę ciała ● uczestniczy w syntezie białek ● jest głównym składnikiem tkanki mięśniowej ● stanowi podstawowy składnik mleka loch…
Wpływ dobrostanu zwierząt na jakość i opłacalność produkcji wieprzowiny  Od 1 stycznia 2013 roku, każdego rolnika, który ubiega się o płatność bezpośrednią i posiada zwierzęta, obowiązuje spełnienie wymogów dotyczących ich dobrostanu. Nie traktujmy tego jako biurokratyczne utrudnienia, ale jako zasadę dobrej praktyki rolniczej, która może mieć korzystny wpływ na opłacalność produkcji. Hodowca musi zapewnić zwierzęciu swobodę ruchu. Oznacza to, że zwierzę musi mieć swobodę wstawania, położenia, obracania się, dostępu do wody i paszy, jak również załatwiania potrzeb fizjologicznych. Ograniczenie tych możliwości będzie wpływać stresowo na zwierzę, a oznaką będą niższe przyrosty, większe zużycie paszy oraz urazy. Zagadnienie to ma ścisły…
Od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązują przepisy wzajemnej zgodności (cross compliance), dotyczące dobrostanu zwierząt w tym świń. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku określa  minimalne warunki utrzymywania świń. W tym artykule pragnę przedstawić, jaka powinna być powierzchnia kojców dla poszczególnych grup świń. Brak przewidzianych standardów zawartych w rozporządzeniu może skutkować  obniżeniem płatności bezpośrednich i  innych. Świnie utrzymywane pojedynczo – wymagana minimalna powierzchnia kojca. Kategoria świń Minimalna powierzchnia kojca w m² na 1 sztukę Knur 6,0 Knur – gdy kryje w kojcu 10,0 Locha w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących 3,5 Knurki i…