Analiza wskaźnika plenności gospodarczej w chlewniach zarodowych biorących udział w Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w 1012 i 2013 r.

Aby poprawić opłacalność produkcji trzody chlewnej musimy zwrócić uwagę na szereg elementów hodowli i chowu. Przy produkcji prosiąt ważne jest, aby plenność gospodarcza była jak najwyższa. Hodowcy angielscy, duńscy czy holenderscy uzyskują plenność gospodarczą na poziomie 27 sztuk prosiąt rocznie od lochy. W Polsce wskaźnik ten jest o wiele niższy, ocenia się, że wynosi on w hodowli masowej na 14 – 16 prosiąt od lochy. Lepsze wyniki odnotowane są w chlewniach zarodowych. POLSUS charakteryzując  nasze rasy mateczne podaje, że od loch rasy WBP uzyskujemy w hodowli zarodowej 23,04 prosięcia, a od PBZ 22,86 sztuki. Krajowy Program Hodowlany (2010), jak i „Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030” (2013) zakłada osiągnięcie plenności gospodarczej  27 prosiąt rocznie od lochy. Cel ten możemy osiągnąć, eliminując wiele błędów, w tym ograniczając okres międzymiotu do 160 dni, jak to zakłada Krajowy Program Hodowlany.

W roku 2012 i 2013 poddano analizie wskaźnik plenności gospodarczej i inne wskaźniki chlewni zarodowych biorących udział w REGIONALNEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH SIELINKO 2012 i 2013. Dane uzyskano z KATALOGU ZWIERZĄT HODOWLANYCH TRZODA CHLEWNA  dzięki uprzejmości przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Poznaniu.

 

{phocadownload view=file|id=84|text="Analiza wskaźnika plenności gospodarczej w chlewniach zarodowych"|target=s}