Musimy zdać sobie sprawę, że współcześnie hodowane świnie cechują się wysokim potencjałem genetycznym. Rasy komponentu matecznego (WBP i PBZ) charakteryzują się bardzo dobrymi cechami użytkowości rozpłodowej (płodność, plenność, mleczność i troskliwość macierzyńską), które są cechami nisko odziedziczalnymi, oraz wysoką wartością tuczną i rzeźną. Natomiast rasy komponentu ojcowskiego (duroc, pietrain, hampshire i ich mieszańce) charakteryzują się wysokimi przyrostami, dobrym wykorzystaniem paszy oraz wysoką zawartością mięsa w tuszy. Cechy te są wysoko odziedziczalne i przekazywane na potomstwo za pośrednictwem knura. w hodowli towarowej, w celu uzyskania lepszych wyników cech rozpłodowych, które są nisko odziedziczalne, wykorzystuje się efekt heterozji, przez krzyżowanie osobników należących do różnych ras komponentu matecznego. Klasycznym przykładem takiego postępowania jest…
Złotnicka pstra jest polską rodzimą rasą świń, objętą programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Nazwa rasy jest związana z miejscowością Złotniki koło Poznania. To tutaj na terenie Wielkopolski w latach 1946-1949 nastąpił początek selekcji i konsolidowania cech rasy złotnickiej pstrej. Ale swój rodowód rasa ta wywodzi z terenów dzisiejszej Litwy, gdyż początkowy materiał hodowlany prof. Stefan Aleksandrowicz zakupił od repatriantów zasiedlających Warmię i Mazury, pochodzących z okolic Wilna. Materiał hodowlany stanowiło wówczas 18 loszek i 5 knurów. Po kilkunastu latach selekcji i pracy hodowlanej, na tyle się utrwaliły i były powtarzalne cechy użytkowe, że w 1962 roku Minister Rolnictwa uznał świnie złotnickie pstre jako rasę. Świnie te zaliczono do typu mięsno-słoninowego w kierunku mięsnym. W marcu 2013 roku świnie złotnickie pstre…
System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej. Dnia 11 grudnia 2009 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP wraz z zeszytem branżowym „Kulinarne mięso wieprzowe” został uznany za krajowy system jakości żywności. Dotychczas zostały opracowane następujące zeszyty branżowe szczegółowo omawiające możliwość uzyskania znaku gwarantowanej jakości żywności QAFP: KULINARNE MIĘSO WIEPRZOWE WĘDLINY TUSZKI, ELEMENTY I MIĘSO Z KURCZAKA, INDYKA I MŁODEJ POLSKIEJ GĘSI OWSIANEJ W maju 2014 roku, jak informuje www.farmer.pl , rusza kampania informacyjna na temat wieprzowiny wysokiej jakości QAFP. Program jest współfinansowany ze środków UE i potrwa do 2017 roku…
02 czerwca 2014

Potencjał genetyczny tuczników

Napisane przez
przeliczeniu na 880 g suchej Potencjał genetyczny tuczników to genetyczne uwarunkowanie do dużych dobowych przyrostów, z jednocześnie dobrym wykorzystaniem paszy. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia tego celu jest stworzenie zwierzętom optymalnych warunkach środowiskowych, przy zbilansownym żywieniu zgodnym z zapotrzebowaniem. Tuczniki przeznaczone na tucz o masie ciała od 30 do 115 kg mogą przyrastać na dobę od 500 g do 900 g, a nawet niektóre osobniki 1000 g i więćej. Na takie wyniki tuczu wpływ ma wiele czynników, jednym z nich jest wartość genetyczna, czyli ich potencjał, a więc możliwość osiągania wysokich przyrostów. Zależy to od rasy świń. Rasy prymitywne charakteryzują się niższymi…
Świnie rasy złotnickiej pstrej stanowią rodzima rasę świń, która jest objęta "Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich". Program ten przewiduje wsparcie finansowe dla rolników, w wysokości 570 zł za każdą hodowaną lochę i knura. Warunkiem jest posiadanie minimum 8 loch, natomiast stado ubiegające się o dopłaty nie może przekroczyć 100 loch. Świnie te cechują się gorszymi wynikami produkcyjnymi, gorszymi dobowymi przyrostami, większym otłuszczeniem, z tej przyczyny zmniejszyło się zainteresowanie producentów wieprzowiny tą rasą. Instytut Zootechniki przedstawia następującą charakterystykę świń tej rasy:   Świnia rasy złotnickiej pstrej jest średnio duża, o harmonijnej budowie ciała, dobrze związana. Dopuszczalny jest dymorfizm płciowy szczególnie…
Powiat kępiński jest najdalej wysuniętym powiatem na południe w Wielkopolsce. Rolnicy tu gospodarują na słabych glebach, V i VI klasa stanowi ok. 60 % gruntów. W przeszłości, chów  świń był dominujący gdyż, ziemniaki stanowiły podstawę żywienia trzody chlewnej. Kępińskie było swoistym zagłębiem ziemniaczanym zaopatrującym Górny i Dolny Śląsk, tu również hodowano w znacznej ilości świnie bekonowe. W Kępnie już w latach międzywojennych istniał zakład przerobu bekonów,  który wysyłał bekon na eksport do Anglii. W chwili obecnej większość małych gospodarstw zaniechała chowu świń. Dziś w gospodarstwach, które utrzymują świnie, żywienie ich oparte jest o paszę pełnoporcjową na bazie własnego zboża. Pasza…
ż„Świnia złotnicka biała - program ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich” W miejscowości Żurawiniec gmina Baranów w powiecie kępińskim młody rolnik utrzymuje stado 14 loch rasy złotnickiej białej.  Lochy te stanowią chlewnię zarodową, która jest pod kontrolą użytkowości prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Utrzymanie i hodowla świń odbywa się w ramach programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. W czasie wizyty w gospodarstwie zebrano  dane, które posłużyły do wstępnej oceny prowadzonej chlewni przez młodego rolnika. Utrzymanie loch luźnych i prośnych. Po odsadzeniu prosiąt, które ma miejsce po 4 tygodniach  od urodzenia (28 dni), lochy  utrzymywane są w grupie. Jest to zgodne…
Aby poprawić opłacalność produkcji trzody chlewnej musimy zwrócić uwagę na szereg elementów hodowli i chowu. Przy produkcji prosiąt ważne jest, aby plenność gospodarcza była jak najwyższa. Hodowcy angielscy, duńscy czy holenderscy uzyskują plenność gospodarczą na poziomie 27 sztuk prosiąt rocznie od lochy. W Polsce wskaźnik ten jest o wiele niższy, ocenia się, że wynosi on w hodowli masowej na 14 – 16 prosiąt od lochy. Lepsze wyniki odnotowane są w chlewniach zarodowych. POLSUS charakteryzując  nasze rasy mateczne podaje, że od loch rasy WBP uzyskujemy w hodowli zarodowej 23,04 prosięcia, a od PBZ 22,86 sztuki. Krajowy Program Hodowlany (2010), jak i…
Loszka jednorazówka, to taka. Którą producent prosiąt świadomie kryje jednorazowo aby doraźnie wyprodukować prosięta. O taki sposobie produkcji prosiąt można spotkać informacje w literaturze fachowej oraz broszurze wydanej przez POLSUS „TOP GENETICS”. Informacje te są stosunkowo skąpe. Loszki jednorazówki to osobniki żeńskie wyselekcjonowane z tuczu, które zaleca się pokryć już w czasie pierwszej rui, gdy osiągną minimalną masę ciała 90 – 100 kg. Powinno dotyczyć to ras komponentu matecznego (wbp, pbz lub ich mieszańców). Założeniem hodowcy jest pianowe ograniczenie co do użytkowania rozpłodowego tych loszek. Jak już wspomniałem w praktyce są to zwierzęta wyselekcjonowane  z tuczu, a więc w wielu…