W Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach, w dniach 26-27 czerwca 2018 r. odbyła się coroczna XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Niestety, jak zapowiedział prof. Zygmunt Pejsak – główny jej organizator i niepodważalny autorytet z dziedziny chorób świń, to już ostatnia organizowana przez niego konferencja hyopatologiczna. Główny powód to przejście na emeryturę. Konferencje organizowane przez prof. Pejsaka w Państwowym Instytucie Weterynarii PIB Puławach zawsze były ważnym wydarzeniem. Podczas tych spotkań cała branża związana z produkcją trzody chlewnej mogła wymieniać swoje doświadczenia – nie tylko w gronie krajowych specjalistów, ale przede wszystkim w gronie międzynarodowych ekspertów. O wysoki poziom wykładów i dobieranych prelegentów, odpowiednią tematykę dostosowaną do aktualnych potrzeb polskich producentów świń i lekarzy weterynarii zawsze dbał osobiście prof. Zygmunt Pejsak.…
11 grudnia 2015

Trudna sytuacja na rynku wieprzowiny

Opracowanie: Michał Bartz
W związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie internetowej opublikowało propozycje działań. Obejmują one zarówno działania doraźne jak i długofalowe. Propozycje działań na rynku trzody chlewnej Działania już wdrożone: W związku z informacjami od producentów trzody chlewnej o niskich cenach skupu, przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek, płaceniu wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższej jakości sprowadzanego surowca, skierowane zostało pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tych zarzutów i sprawdzenie, czy  nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa. Odpowiednie służby inspekcyjne mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca. Do unijnego komisarza Phila Hogana skierowane zostało…
04 grudnia 2015

Wpływ żywienia loch w niskiej ciąży na wzrost i rozwój prosiąt

Opracowanie: Malwina Tomczak • Zamieszczenie: Wiesława Kobierska
W okresie niskiej ciąży zwraca się szczególną uwagę na odpowiednie zbilansowanie aminokwasów i witamin. W niskiej ciąży potrzeby przyszłej matki i dość wolno rozwijających się płodów są niskie. Wynoszą 26 MJ EM i ok. 225 gram białka strawnego, co odpowiada ok. 2,5 kilogramom mieszanki pełnoporcjowej w ciągu dnia (Kotowski, 2010). Zwiększone pobieranie paszy przez samicę wzmaga krążenie wątrobowe, czyli powoduje niekorzystne dla lochy wypłukiwanie progesteronu. Obecność tego hormonu jest niezbędna do prawidłowej implantacji zarodków w macicy. Locha w okresie niskiej ciąży nie powinna się nadmiernie otłuszczać. Skutkiem gromadzenia tkanki tłuszczowej mogą być problemy podczas porodu i z laktacją. W miarę możliwości powinniśmy zapewnić lochom dostęp do słomy, która będzie przez nie pobierana i zapewni poczucie sytości. Jeśli lochy utrzymywane są…
Resort rolnictwa opublikował oficjalny projekt rozporządzenia dotyczący zasad naboru wniosków i przyznawania pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020”. Zmian w porównaniu z dotychczasowymi zasadami będzie wiele. Dotyczyć będą zarówno zasad przygotowywania dokumentacji, wymaganych załączników, jak i kryteriów wyboru operacji. Pomoc ma być przyznawana na cztery główne typy operacji: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Kwota dotacji, jaką będzie można otrzymać na gospodarstwo, jest powiązana z powyższymi rodzajami operacji i ma wynosić maksymalnie: 900 tys. zł – w przypadku operacji związanej z rozwojem produkcji prosiąt, 500 tys. zł – w przypadku…
28 marca 2015

Informacja o wzrastającym ryzyku szerzenia się epidemicznej biegunki świń

Opracowanie: Główny Lekarz Weterynarii • Zamieszczenie: Tadeusz Przybecki
Główny Lekarz Weterynarii informuje o wzrastającym ryzyku szerzenia się epidemicznej biegunki świń – ang. Porcine Epidemic Diarrea (PED) w Europie i poleca zwrócenie uwagi na przesyłki świń, w szczególności prosiąt i warchlaków, wśród których zanotowano istotnie zwiększoną liczbę padnięć, oraz informowanie hodowców świń, jak i podmioty zajmujące się zarobkowo przewozem tych zwierząt o wzrastającym ryzyku rozprzestrzeniania się tej choroby oraz znaczeniu prowadzenia oczyszczania i dezynfekcji środków transportu tych zwierząt. Dotychczas chorobę potwierdzono w następujących krajach UE: Holandii, Niemczech, Austrii. Pomimo że epidemiczna biegunka świń nie podlega obowiązkowi zwalczania ani rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), jednak może ona spowodować istotne…
04 marca 2015

Prognoza sytuacji na rynku trzody chlewnej w 2015 r.

Opracowanie: Michał Bartz
KE w opublikowanym niedawno raporcie „Medium-term prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024” przewiduje niewielką poprawę na rynku wieprzowiny w 2015 roku. Branża ta przez ostatnie siedem lat borykała się ze stosunkowo niską opłacalnością produkcji, co miało wpływ na zmniejszenie się pogłowia trzody w UE. Szczególnie wyraźne spadki obserwowano w ostatnich trzech latach, kiedy to znacznie wzrosły ceny pasz – informują analitycy BGŻ. Do spadku pogłowia przyczyniło się również wejście w życie nowych wymogów dotyczących dobrostanu trzody chlewnej na początku 2013 r. Ponadto, duży wpływ na rynek miało pojawienie się ognisk afrykańskiego pomoru świń na Litwie, Łotwie i w Polsce oraz związanego z tym nałożenia przez Rosję embarga na mięso wieprzowe z UE. W rezultacie w 2014 r. utrzymywała się zwiększona…
03 marca 2015

Owrzodzenia żołądka u świń

Opracowanie: Michał Bartz
Coraz częstszym problemem pojawiającym się w intensywnej produkcji trzody chlewnej są wrzody żołądka. Owrzodzenia żołądka u świń mogą mieć dwojaki charakter. Owrzodzenia części gruczołowej (trzon i część odźwiernikowa) spotykane są zdecydowanie rzadziej i najczęściej jako jedna ze składowych zmian wielonarządowych obserwowanych w przebiegu rożnych chorób zakaźnych, takich jak różyca, salmonelloza czy pomór świń. Z kolei owrzodzenia części bezgruczołowej (owrzodzenia części przełykowej) obserwuje się zdecydowanie częściej u świń i zazwyczaj jako pojedynczą jednostkę chorobową, stanowiącą dość poważny problem w hodowli wielkotowarowej świń na całym świecie. Nadżerki oraz owrzodzenia błony śluzowej żołądka w okolicy ujścia przełyku (część wpustowa) są dość częstą przypadłością u świń. W formie przewlekłej okresowe krwawienia doprowadzają do anemii, skutkiem czego jest bladość powłok…
Rasa zachowawcza świń to najczęściej stara rasa, której populacja bardzo drastycznie spadła. Główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, że w masowej produkcji zwierzęta te cechują się gorszymi wynikami produkcyjnymi i ekonomicznymi w stosunku do ras współczesnych. Z punktu widzenia genetyki rasy te dysponują cennymi, unikalnymi genami, których brak lub bardzo rzadko występują u świń ras współczesnych. Zainteresowanie tymi rasami i ich ochrona ma na celu zachowanie bioróżnorodności. W wielu krajach, w tym i w Polsce, populacje zwierząt ras zachowawczych są objęte „Programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich”. W Polsce programem objęte są trzy rasy świń: Złotnicka pstra. Złotnicka biała. Puławska. Rasy te odbiegają wskaźnikami produkcyjnymi od obecnie preferowanych trendów użytkowych. Mają zróżnicowany wskaźnik…
26 września 2014

Nieznaczny wzrost pogłowia trzody chlewnej

Opracowanie: Michał Bartz
Według wstępnych danych pogłowie trzody chlewnej w czerwcu 2014 r. wynosiło w Polsce 11 724,1 tys. sztuk i było o 5,0% większe niż przed rokiem. Wzrosła w skali roku liczebność wszystkich grup struktury stada świń, tj. prosiąt, warchlaków, tuczników oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów. W stosunku do lipca roku ubiegłego w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem: zmniejszył się udział prosiąt, warchlaków o wadze od 20 do 50 kg i trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej, w tym macior, wzrósł udział trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczników). W czerwcu 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 724,1 tys. sztuk i było o 561,6 tys. sztuk (o 5,0%) wyższe od stanu notowanego w końcu lipca 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń na początku marca 2014 r. –…