Zgnilec amerykański Przyczyną choroby są bakterie występujące w postaci długich lasek oraz w formie przetrwalnikowej. Choroba atakuje larwy wszystkich postaci pszczół. Do śmierci larw przyczyniają się głównie enzymy wydzielane przez bakterie, które trawią zdrowe tkanki larw. Dorosłe osobniki pszczół nie chorują, ponieważ w ich przewodzie pokarmowym zarodniki nie kiełkują i są usuwane wraz z kałem. Drogi szerzenia choroby – larwy zakażane są drogą pokarmową przez pszczoły robotnice w trakcie ich karmienia mleczkiem. W terenie choroba szerzy się poprzez wędrówki z chorymi rodzinami, roje pszczół niewiadomego pochodzenia, rabunki w pasiece oraz nieprawidłową gospodarkę prowadzoną w pasiece. Obserwowane objawy – ciemnienie czerwiu krytego, zapadanie się zasklepu czerwiu, obumarcie i wysychanie larw, co prowadzi do…
Nosema ceranae jest nowym i potencjalnie niebezpiecznym patogenem pszczoły miodnej, który rozpowszechnił się po świecie w ciągu ostatnich 10 lat. Nosema  ceranae jest podobna do Nosemy apis, różnice są subtelne, głównie genetyczne. Przyczyną są mikrosporidia jako maleńkie jednokomórkowe organizmy. Są one bezwzględnymi pasożytami wewnątrz-komórkowymi, osłabiając swych żywicieli powodują masowe ginięcie owadów. Pochodzenie – Nosema ceranae po raz pierwszy została stwierdzona u pszczół w 1999 roku w okolicach Pekinu. Szybko rozprzestrzeniła się prawdopodobnie poprzez wzmożony handel międzynarodowy pszczołami i jej obecność stwierdzona jest w całej Europie stając się przyczyną nowej choroby zakaźnej pszczół. Nosema ceranae  a ginięcie rodzin – od czasu…
31 sierpnia 2012

Amerykańskie odkrycie przyczyny CCD

Przygotowane przez
Pasożytnicza mucha Apocephalus borealis i pszczoła miodna (zdjęcie: Christopher Quock), źródło: www.plosone.org (fot. 1. i 2.) Samica A. borealis na odwłoku pszczoły robotnicy. (fot. 3.) Ostatnie stadium larwy A. borealis po wyjściu z robotnicy w miejscu łączenia głowy z tułowiem (czerwone strzałki). Profesor biologii John Hafernik z Uniwersytetu Stanowego San Francisco opublikował 3 stycznia 2012 roku odkrycie swojego zespołu dotyczące przyczyn opuszczania przez pszczoły miodne gniazd pszczelich zwane CCD (ang. Colony Collapse Disorder). Od 2006 roku zjawisko CCD powoduje duży wzrost strat rodzin pszczelich w Stanach Zjednoczonych i w innych częściach świata. Zjawisko CCD polega na masowym opuszczaniu uli przez pszczoły wylatające często nocą,…
Wyszukiwanie matek pszczelich jest jedną z wielu prac pasiecznych, która powinna być odpowiednio przygotowana i przemyślana, ponieważ wciąż stanowi ona nie lada problem w prowadzeniu pasieki. Mam nadzieję, iż przedstawione niżej wskazania pomogą wielu  pszczelarzom w wykonaniu tej czynności. I . Czynniki wpływające na sprawne wyszukiwanie matek: 1/ pora dnia – najodpowiedniejszą porą są wczesne godziny przedpołudniowe; 2/ warunki atmosferyczne - ciepło, słonecznie, bezwietrznie; 3/ pożytek – co najmniej umiarkowany dopływ nektaru i pyłku; 4/ rasa i linia pszczół – charakteryzująca się łagodnością, spokojnym zachowaniem na plastrze; 5/ wykonywanie czynności przy przeglądzie rodziny – sprawne, spokojne, ostrożne, dokładne; 6/ odymianie…
30 sierpnia 2012

Zatrucia pszczół pyłem kwiatowym

Przygotowane przez
Rośliny trujące występują we wszystkich zbiorowiskach roślinnych i są ich naturalnym elementem,  Pszczoły zaś zbierają  pyłek z różnych roślin, także trujących zapewniają rodzinie pokarm białkowy. Na szczęście zatrucia pszczół pyłkiem roślin trujących zdarzają się niezmiernie rzadko i tylko wtedy, gdy roślina trująca dominuje na danym terenie. Rodzina pszczela dotknięta zatruciem pyłkiem wykazuje następujące objawy: - osłabienie rodziny - zmniejszenie się liczby pszczół - pojawienie się  czerwiu rozstrzelonego - wygryzające się młode pszczoły są zdeformowane - chore robotnice nie mogą latać, pełzają po ziemi, wykazują drżenie skrzydełek i mają silnie rozdęte odwłoki. Do zatruć pyłkiem dochodzi najczęściej w okresie wiosennym, kiedy…
 Coraz trudniejsze warunki środowiska, z którym życie rodziny pszczelej jest ściśle związane, zobowiązują każdego pszczelarza do szczególnej dbałości o trwałe utrzymywanie właściwej kondycji użytkowanych rodzin pszczelich. Tak rozumiana profilaktyka wymaga wzbogacania każdego zabiegu pasiecznego w stałe elementy higieniczne oraz wnikliwej obserwacji nasilenia w poszczególnych rodzinach pszczelich zachowań służących ograniczeniu i eliminacji pojawiających się czynników chorobotwórczych
 Według danych szacunkowych liczba rodzin pszczelich w Polsce na koniec 2009 r. wyniosła 1 123 356. Liczba podmiotów zajmujących się utrzymywaniem pszczół wynosi 44 999. Średnia wielkość pasieki kształtuje się na poziomie 25 rodzin pszczelich.Pasieki małe i średnie, do 80 rodzin, stanowią 97,4% natomiast pozostałe 2,6% stanowią pasieki liczące powyżej 80 pni.
Osiągnięcie wysokiej produkcji miodu to podstawowy cel każdego pszczelarza. Jest to trudne zadanie, gdyż średnia produkcja miodu z rodziny pszczelej w Polsce nie przekracza 22 kg (dane PZP). Przekroczenie tej wielkości jest jednak możliwe, a dowodzą tego liczni pszczelarze, którzy osiąganie większej produkcji towarowej warunkują utrzymywaniem dużego potencjału produkcyjnego rodzin na czas pożytku. Uzyskanie silnych rodzin nie jest wielką sztuką, ale utrzymanie ich siły i nadanie właściwej struktury na czas pożytku nastręcza trudności. Właściwe dopasowanie siły rodziny do pożytków wymaga dobrej znajomości biologii pszczół, wyposażenia w sprzęt, znajomości kwitnienia oraz wydajności miodowej poszczególnych roślin pożytkowych. Pszczelarz powinien więc zgrać wszystkie…
Właściwe wypełnianie funkcji spoczywających na pszczelarzu jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Wymaga ono znajomości i połączenia wielu różnych aspektów tej pięknej, a zarazem społecznie i gospodarczo niezbędnej działalności.