21 stycznia 2016

Izolator Chmary

Przygotowane przez
Izolator Chmary zbudowany jest w ten sposób, iż zamyka on matkę w przestrzeni 10 mm między dwoma kratami odgrodowymi. Kraty wielkością odpowiadają wymiarom ramki gniazdowej. Matka nie ma kontaktu z plastrem i nie może czerwić, a pszczoły mogą się nią opiekować. Izolatory pomysłu lekarza wet. Dr Petra Chmary od wielu lat stosuje się na Ukrainie. Zalety stosowania izolatora Chmary: Sprzyja wiosennemu niszczeniu resztek warrozy, Jesienią, po 21 dniach od chwili zamknięcia matki, w rodzinie nie ma już czerwiu krytego, co pozwala praktycznie na zupełne pozbycie się warrozy przez jednorazowe odymienie rodziny. Przez to oszczędzamy pszczołom wielokrotnego kontaktu ze środkiem chemicznym np. amitrazą. Uniemożliwienie matkom czerwienia podczas zimowli sprzyja oszczędzaniu pszczół, które nie muszą wychowywać…
Sytuacja zdrowotna pszczół w Europie Unia Europejska ustanowiła zharmonizowane przepisy w zakresie ochrony i utrzymania zdrowia pszczół, zostawiając krajom członkowskim możliwość regulacji innych aspektów pszczelarstwa i działalności z nim związanej. W ostatnim czasie w wielu krajach odnotowano wzrost śmiertelności pszczół, dlatego wszczęto procedury, które mają sprawić, że ochrona pszczół będzie miała charakter bardziej aktywny, będzie uwzględniać specyfikę pszczelarstwa oraz zagwarantuje udział  różnych podmiotów służących swoją pomocą. Biorąc pod uwagę złożoność problemów pszczelarskich, do których należy głównie spadek populacji pszczół w Europie oraz utrudnione zwalczanie chorób pszczół ze względu na brak odpowiednich leków, to systemy nadzoru w państwach członkowskich nie są…
21 lutego 2013

Wiosenna obserwacja pasieki

Przygotowane przez
Zimowla  pszczół trwa od ostatnich oblotów jesiennych (listopad) do pierwszego oblotu wiosennego (marzec). Ten czas to 4-6 miesięcy bez możliwości lotów pszczół, chociaż czasami występują częściowe lub całkowite obloty śródzimowe. W czasie zimowli pszczoły w ulu tworzą tzw. kłąb zimowy – kłąb uwiesza się w dolnej części ula, na plastrach wolnych od pokarmu, naprzeciw wylotu, mając nad sobą zapasy zimowe. W miarę spożywania zapasów kłąb przesuwa się bardziej do góry. Pozostające w kłębie pszczoły nie zapadają w sen, żyją nadal normalnie będąc w spoczynku – ich czynności są zwolnione i osłabione. Oto warunki właściwego przebiegu zimowli: 1 – dostateczna ilość…
30 sierpnia 2012

Innowacyjne gospodarstwo pasieczne

Przygotowane przez
Jak rozumieć innowacje? Innowacyjność jest procesem, na który składa się kilka etapów, począwszy od generowania pomysłów, poprzez ocenę tych pomysłów, dalej poprzez rozwój pomysłu do jego wdrożenia. Łatwo ocenić czy jesteśmy innowacyjni, czy tylko kreatywni – jeżeli mamy pomysły, jakkolwiek znakomite, które pozostają jednak niezrealizowane.  Co innego mieć pomysł (jestem kreatywny), a co innego zamienić go na wymierne efekty (jestem również innowacyjny). Innowacje mogą dotyczyć produktów, jak również nowych procesów realizowanych w firmie, strategii marketingowej, nowej struktury organizacyjnej czy chociażby nowych narzędzi.  Każdy z wymienionych, możliwych obszarów innowacyjności posiada ukryty potencjał zmian, które mogą pozytywnie wpłynąć na efektywność funkcjonowania firmy.…
I. Ułożenie gniazd – lipiec – po ostatnim miodobraniu:= doświadczenia (Wilde) potwierdzają, że najlepsza zimowla w ulu wielkopolskim , to zimowla w dwóch korpusach, średnio o sile6 ramek na dole i 6 ramek w korpusie górnym;= zimujemy tylko silne rodziny, ponieważ jak wskazują czeskie badania:wiosną rodzina o sile 3 kg pszczół wychowuje więcej o 33% czerwiu, jak zazimowana rodzina o sile 1 kg pszczół;
16 czerwca 2010

Intensyfikowanie Produkcji Pasiecznej

Przygotowane przez
Gospodarstwo pasieczne sprzedające swoje produkty na rynku jest swoistego rodzaju przedsiębiorstwem. Od innych przedsiębiorstw działających na rynku odróżnia je: -       odmienna specyfika, -       uzależnienie od warunków klimatycznych, -       produkcja sezonowa, -       proces pracy nie pokrywający się z procesem produkcji.