Wydrukuj tę stronę
01 marca 2018

QMP zwiększa szansę na otrzymanie wsparcia w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Przygotowane przez

Od 19 lutego 2018 r. ruszył nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”, obszar D, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, który potrwa do 20 marca. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot posiada certyfikat lub świadectwo potwierdzające uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości, przyznaje się 2 punkty, a co najważniejsze jest to kolejny sposób zwiększenia przychodów ze sprzedaży bydła mięsnego.

QMP (Quality Meat Program) wspiera działania producentów w kierunku uzyskania jednolitych, wysokiej jakości partii żywca wołowego. System ten decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 października 2008 roku został uznany za krajowy system jakości żywności kwalifikujący się do wsparcia.

Właścicielem systemu QMP i znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) – rolnicze zrzeszenie branżowe zarejestrowane w 2005 roku. System QMP jest pierwszym krajowym systemem jakości żywności, który daje konsumentom i sprzedawcom detalicznym gwarancję i podstawę do większego zaufania wobec polskiej wołowiny. Taka wołowina to światowa jakość za polską cenę. System jest otwarty dla producentów bydła mięsnego, wytwórców pasz, przewoźników żywca, przetwórców mięsa, którzy poddają się kontroli niezależnej jednostki certyfikującej (np. jednej z trzech wymienionych w dalszej części artykułu). Jednostka certyfikująca potwierdza, że metoda wytwarzania produktu jest zgodna z wymogami systemu QMP. Producent żywca wołowego po uzyskaniu certyfikatu ma możliwość sprzedaży zwierząt do certyfikowanych ubojni w wyższej cenie.

Poniżej przedstawiam cenniki dla dostaw bydła z gospodarstw posiadających certyfikat QMP, które zadeklarowały dostawy na tydzień 6.

WARIANT I Cena netto – tydzień 6
(obowiązujące w dniach 05.02-11.02.2018)
Byki do 22 mies. U2 15,83
Byki do 22 mies. U3 15,63
Byki do 22 mies. R2 15,13
Byki do 22 mies. R3 15,15
Jałówki do 24 mies. U2 15,67
Jałówki do 24 mies. U3 15,43
Jałówki do 24 mies. R2 14,73
Jałówki do 24 mies. R3 14,69
Jałówki do 24 mies. R4 14,79

Wymagania dla tusz:

 • Klasa E/U/R
 • Otłuszczenie 2/3 (byki), 2/3/4 (jałówki)
 • Waga WBC: 330-450 kg (byki), 260-340 kg (jałówki)
 • Wiek zwierząt: poniżej 22 miesięcy (byki), poniżej 24 miesięcy (jałówki)
 • Pochodzenie bydła: wyłącznie urodzone w Polsce
 • Niedopuszczalne są rasy BB oraz ich krzyżówki
 • Załadunek – minimum 10 sztuk
 • Dopłata do klasy E – 20 gr/kg netto
 • ​Odbiór bydła od zgłoszenia przez PZPBM – jałówki w ciągu 21 dni, byki 60 dni
WARIANT II Cena netto – tydzień 6
(obowiązujące w dniach 05.02-11.02.2018)
Byki do 24 mies. E/U 15,20
Byki do 24 mies. R 14,60
Jałówki do 24 mies. E/U 15,00
Jałówki do 24 mies. R 14,60

Wymagania dla tusz:

 • Bydło do 24 miesięcy
 • Maks. waga tuszy BYK 499 kg
 • Maks. waga tuszy JAŁÓWKA 349 kg
 • Bydło urodzone w krajach: PL, LV, LT, SK, CZ
 • Odbiór bydła od zgłoszenia przez PZPBM w ciągu 14 dni
 • Płatność 14 dni
WARIANT III Cena netto – tydzień 6
(obowiązujące w dniach 05.02-11.02.2018)
Byki do 24 mies. U (WBC pow. 280 kg) 15,00
Byki do 24 mies. U (WBC 240-280 kg) 14,00
Byki do 24 mies. R (WBC pow. 280 kg) 14,80
Byki do 24 mies. R (WBC 240-280 kg) 13,80
Jałówki U (WBC pow. 280 kg) 14,40
Jałówki U (WBC 220-280 kg) 13,80
Jałówki R (WBC pow280 kg) 14,20
Jałówki R (WBC 220-280 kg) 13,60

Wymagania dla tusz:

 • Umięśnienie E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 2, 3, 4 wg EUROP
 • Przy otuszczeniu powyżej 4+ tj. 4+ i 5- od ceny za daną klasę odejmowane jest 0,30 gr
 • Minimalna waga tuszy z buhajka i wolca 240 kg, z jałówki 220 kg
 • Tłuszcz twardy i biały lub kremowo-biały
 • Mięśnie i tłuszcz wolne od krwiaków
 • PH mięsa po wychłodzeniu nie może przekraczać 5,8
 • Mięsnie nie wykazują oznak „ciemnego mięsa” (DFD)
 • ​Odbiór z terenu województw: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Informacja o cenach od:
Monika Przeworska
Starszy Specjalista ds. Rozwoju Systemów
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
tel. 668 495 304

Dodatkowo właściciel stada może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na certyfikację, składając wniosek do Biura Regionalnego ARiMR w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości”. Opłata za proces certyfikacji pobierana jest bez względu na ostateczny wynik, tj. niezależnie od tego, czy zostanie podjęta decyzja o wydaniu certyfikatu. Certyfikacji można poddać minimalnie jedno zwierzę. Do systemu mogą przystąpić gospodarstwa ekologiczne lub konwencjonalne chcące utrzymać bydło zgodnie z jego standardami. Jest on dobrowolnym systemem jakości, a uczestnik przyjmuje zasady określone w standardach odnośnie:

 • doboru zwierząt,
 • metod utrzymania,
 • żywienia zwierząt,
 • ochrony środowiska.

Wybór zwierząt – bydło ras mięsnych Limusine, Charolaise, Angus, Hereford, Salers, Simentaler itd. oraz ich krzyżówki – mieszańce mięsne (MM).

Wyższy dobrostan zwierząt – obory wolno wybiegowe bezuwiązowe, systemy grupowe, zalecana dekornizacja i kastracja.

Zapobieganie chorobom – współpraca z miejscowym lekarzem weterynarii, plan kontroli leczenia bydła, prowadzenie stosownych rejestrów zootechniczno-weterynaryjnych.

Żywienie – zależne od typu i rasy zgodnie z zaleceniami standardów opasania systemu QMP.

Pasze, materiały paszowe i mieszanki paszowe wysokiej jakości muszą pochodzić od uczestników systemu QMP lub innego systemu zapewniania jakości zgodnego z normą europejską PN-EN 45011, np. z produkcji ekologicznej.

Środowisko – ogrodzenie zabezpieczające przed sforsowaniem przez zwierzęta, plan zagospodarowania odpadów, ogólny porządek w gospodarstwie, przechowywanie pasz w odpowiednich pomieszczeniach i warunkach, zabezpieczenie jej przed szkodnikami.

Transport bydła do zakładów ubojni musi odbywać się zgodnie z zachowaniem warunków dobrostanu zwierząt.

Ubój musi być dokonany w sposób humanitarny, przy minimalnym stresie oraz zgodnie z wymogami przewidzianymi we wszystkich przepisach i kodeksach postępowania.

Procedura uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań systemu QMP – bydło jest następująca:

 1. Należy wypełnić, podpisać i wysłać wniosek na jeden z adresów:
  EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.
  Dąbrowica 185 P k. Lublina
  21-008 Tomaszowice
  tel.: 81 501 68 30
  www.qmpgwarancja.pl
  Biocert Małopolska Sp. z o.o.
  ul. Lubicz 25A
  31-503 Kraków
  tel. 12 430 36 06
  www.biocert.pl
  COBICO Sp. z o.o.
  Przebieczany 529
  32-020 Wieliczka
  tel. 12 632 35 71
  www.cobico.pl
 2. Po przeglądzie wniosku przez pracownika jednostki certyfikującej następuje audyt u producenta – poprawne wypełnienie wniosku jest warunkiem zaplanowania audytu potwierdzającego zgodność produkcji z wymaganiami systemu QMP.
 3. Podczas audytu zostaje sporządzony protokół podpisany przez obie strony – kopię protokołu inspektor zostawia u producenta;
 4. Na podstawie protokołu i dokumentacji będącej w posiadaniu jednostki certyfikującej wydawana jest decyzja o przyznaniu certyfikatu.

Procedura odnowienia certyfikatu jest taka sama jak procedura jego uzyskania.

Cechy różnicujące wołowinę produkowaną w systemie QMP od standardowej produkcji dostępnej na polskim rynku to określona dodatkowa klasa mięsa w systemie EUROP oraz wiek i waga zwierząt. Ze względu na jakość mięsa, obowiązkowe jest jego dojrzewanie, a następnie pakowanie. Wołowina ta wyróżnia się również wyższą kruchością i soczystością, wyrównaną jasną barwą mięsa, pH poniżej 5,8. Konsumenci mogą być pewni, że każdy kawałek mięsa ze znakiem QMP na etykiecie, odznaczać się będzie sprawdzoną, a co najważniejsze powtarzalną jakością. Dzięki współpracy przedsiębiorców i precyzyjnym zasadom produkcji mięsa, konsument ma pewność, że kupi taką wołowinę, jaką lubi.

Czytany 2634 razy Ostatnio zmieniany 01 marca 2018

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Jerzy Mikołajczak