23 maja 2012

Dezynfekcja w oborze

Napisane przez
W produkcji zwierzęcej przestrzeganie czystości oraz okresowo przeprowadzona dezynfekcja - to niezbędne elementy technologii, umożliwiające zachowanie zdrowia zwierząt oraz produkcję wysokiej jakości żywności. Dezynfekcja ma na celu zapobiegać chorobom zakaźnym, a w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej ograniczyć jej rozprzestrzenianie do minimum. Jej zadaniem jest również ochrona człowieka przed chorobami odzwierzęcymi. W chowie bydła mlecznego ze względu na ciągły charakter produkcji mleka, są pewne trudności  z przeprowadzaniem zabiegów dezynfekcji. Łatwiej to przeprowadzić w gospodarstwach, w których prowadzony jest wypas pastwiskowy, w związku z tym pamiętajmy, aby ten czas właściwie wykorzystać.  Przebywanie zwierząt na pastwisku, umożliwia dokładne oczyszczenie , umycie i zdezynfekowanie…