24 stycznia 2020

Ubój z konieczności zwierząt kopytnych – ZMIANY

Przygotowane przez

Od 8 stycznia 2020 r. zostały zaktualizowane zasady dotyczące konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. W związku z nowelizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do uboju z koniczności, zmieniono zasadę dotyczącą wymogu przedubojowego przeprowadzania badań. Dotychczas, badanie to mógł przeprowadzać lekarz weterynarii, natomiast teraz przedubojowe badanie musi przeprowadzić urzędowy lekarz weterynarii. Oznacza to, że podczas dostarczania tuszy i narządów wewnętrznych do rzeźni, oprócz oświadczenia rolnika, którego zwierzę zostało poddane ubojowi, powinno być dostarczone świadectwo urzędowe, wystawione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Zmiana przepisów została wprowadzona poprzez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2019/624 dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131, z 17.05.2019, str. 1).

Co zatem rolnik powinien zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

Krok 1. Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Krok 2. Należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację gospodarstwa w celu przeprowadzenia badania przedubojowego i wystawienia świadectwa urzędowego, które będzie towarzyszyło tuszy i narządom wewnętrznym zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Krok 3. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Uboju z konieczności mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Więcej informacji na temat możliwości uboju z konieczności oraz wymaganych warunków do jego przeprowadzenia można znaleźć na stronach:

Czytany 1790 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.