02 marca 2015

Mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na 2015 rok

Przygotowane przez

W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” pszczelarze mogą uczestniczyć w 2015 roku w następujących działaniach:

 

 • udział w szkoleniach, kursach i konferencjach,
 • zakup sprzętu pszczelarskiego,
 • zakup leków do zwalczania warrozy,
 • zakup przyczep (lawet) do przewozu uli,
 • zakup urządzeń laboratoryjnych,
 • wykonanie analiz jakości miodu,
 • zakup pszczół,
 • wdrażanie programów badawczych.

 

Warunki uczestnictwa w programie

 1. Pszczelarz obowiązkowo musi posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny lub być wpisany do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.
 2. Pszczelarz musi być członkiem organizacji pszczelarskiej.
 3. Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

Realizacja projektu

Projekt WRPP realizuje ARR w Warszawie. Uczestnicy projektu (organizacje pszczelarskie) najpierw składają poszczególne projekty do ARR, później podpisują umowy na każde zadanie, a następnie przystępują do ich realizacji poprzez członków swoich organizacji.

Po zakończeniu zadania organizacja pszczelarska składa wniosek o refundację do ARR. Agencja dokonuje kontroli oraz rozliczenia umowy i wyliczenia kwoty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony lub końcowych odbiorców pomocy na realizację projektu, do wysokości nie wyższej niż kwota określona w umowie.

Kwota refundacji wyliczana jest według następujących zasad:

 • koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji – 100% poniesionych kosztów netto,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego – do 60% poniesionych kosztów netto,
 • koszty poniesione na zakup środków warrozobójczych – do 80% poniesionych kosztów netto,
 • koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli – do 60% poniesionych kosztów netto,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu laboratoryjnego – do 60% poniesionych kosztów netto,
 • koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko-chemicznych miodu – 100% poniesionych kosztów netto,
 • koszty poniesione na zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto,
 • koszty poniesione na wdrożenie stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich – 100% poniesionych kosztów netto.

Refundacja kosztów projektu

Refundacji podlegają koszty poniesione w określonym w umowie okresie realizacji projektu, a wynikające z faktur/rachunków, za które płatność została dokonana przez podmiot uprawniony lub w przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i przyczep do przewozu uli przez końcowych odbiorców pomocy.

Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji, ARR przesyła do podmiotu uprawnionego (organizacji pszczelarskiej) informację o przyznanej kwocie refundacji wraz z notą księgową uznaniową. ARR dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia informacji i noty, jednak nie później niż do 15 października 2015 roku.

Informacje

Do realizacji poszczególnych zadań można przystąpić już teraz, ponieważ podmioty realizujące mechanizm wsparcia pszczelarstwa (organizacje pszczelarskie) obecnie mają podpisane umowy z ARR na realizację programu na 2015 rok. Przyspieszenie terminu rozpoczęcia realizacji mechanizmu pozwoli pszczelarzom na swobodną realizację zadania, a organizacjom pszczelarskim ułatwi właściwe przygotowanie wniosków o refundację na poszczególne zadania, które wymagają przygotowania wielu dokumentów stanowiących załączniki do wniosków.

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w mechanizmie KPWP oraz niezbędne formularze są dostępne w Centrali i Oddziałach Agencji Rynku Rolnego oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w dziale „Rynki rolne” temat „Produkty pszczele”.

Pszczelarze z województwa wielkopolskiego, zainteresowani uczestnictwem w programach pomocowych, powinni być członkami organizacji pszczelarskich, które opracowują i sporządzają projekty według zapotrzebowania złożonego przez poszczególnych pszczelarzy w danym roku. na terenie Wielkopolski przygotowaniem takich projektów zajmują się następujące organizacje:

 • Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu,
 • Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie,
 • Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie,
 • Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży,
 • Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu.
Czytany 4590 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.