09 października 2018

Przypomnienie o możliwości ponownego wystąpienia grypy ptaków

Napisane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mając na uwadze zbliżający się sezon jesienno-zimowy i związane z tym migracje dzikich ptaków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina hodowcom o możliwości ponownego wystąpienia choroby grypy ptaków i konieczności ewentualnego, wcześniejszego przygotowania się na taką okoliczność.

Poniżej publikujemy zasady bioasekuracji oraz w części „Pobierz załącznik” udostępniamy na ten temat ulotkę.

* * *

W związku z zagożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;
 • przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • karmić i poić drób w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

 • zwiększona śmiertelność,
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszności,
 • sinica,
 • wybroczyny,
 • biegunki,
 • nagły spadek nieśności.​
Czytany 1214 razy Ostatnio zmieniany 09 października 2018