Mając na uwadze zbliżający się sezon jesienno-zimowy i związane z tym migracje dzikich ptaków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina hodowcom o możliwości ponownego wystąpienia choroby grypy ptaków i konieczności ewentualnego, wcześniejszego przygotowania się na taką okoliczność. Poniżej publikujemy zasady bioasekuracji oraz w części „Pobierz załącznik” udostępniamy na ten temat ulotkę. * * * W związku z zagożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem; przechowywać paszę w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami; karmić i poić drób w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz…
W związku z zagożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu dzikie ptaki; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób. Hodowco!  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Objawy kliniczne…
Poniżej udostępniamy prezentację zatytułowaną „Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków” przygotowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Do pobrania: prezentacja „Zasady bioasekuracji ferm drobiu w kontekście prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków”
11 kwietnia 2017

Grypa ptaków – złagodzenie ograniczeń

Napisane przez
W związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk i wystąpień grypy ptaków podtyp H5N8, wyższą temperaturą oraz nasłonecznieniem, na co wrażliwy jest wirus grypy ptaków, w dniu 5 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722). Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), które nakładało m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, oraz zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce…
10 marca 2017

Grypa ptaków HPAI

Przygotowane przez
Grypa ptaków to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Grypa ptaków występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności, jednak dwa szczepy (H5 i H7) są wysokiej patogeniczności (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) i mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród drobiu. Pierwsze przypadki wykrycia wirusa H5N8 w Europie zanotowano u drobiu i ptaków dzikich między listopadem 2014 a lutym 2015 w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja i Węgry. Natomiast pierwsze informacje na temat…
Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że możliwe jest udostępnienie wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tygodnia życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji. Informację tę przekazała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Warunkiem dopuszczenia takich działań, pomimo występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, jest rygorystyczne przestrzeganie zasad tymczasowej, minimalnej bioasekuracji. Jaki wybieg dla gęsi? Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu. Jeśli jednak nie można zastosować takiego wariantu, to istnieje możliwość udostępnienia wybiegu gęsiom przy spełnieniu kilku ważnych zaleceń z zastosowaniem ścisłej…
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których drób jest utrzymywany. Hodowco!  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,…
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiono rekompensaty dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób, położone na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Kto może składać wniosek o pomoc? Producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo: w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz…
09 stycznia 2017

Apel do hodowców drobiu

Napisane przez