08 lutego 2016

GUS – zbiór zbóż w 2015 r.

Przygotowane przez
Główny Urząd Statystyczny podał wyniki plonowania zbóż w roku 2015. Plony zbóż ozimych wg szacunku wynikowego Gatunek dt/ha pszenica 47,6 żyto 27,8 jęczmień 41,3 pszenżyto 36,3 mieszanki zbożowe 30,9 Plony zbóż jarych wg szacunku wynikowego Gatunek dt/ha pszenica 33,5 jęczmień 33,0 owies 26,5 pszenżyto 28,4 Mieszanki zbożowe 27,2 W 2015 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła ponad 7,5 mln ha, w tym 6,7 mln ha stanowiły zasiewy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi. Plony zbóż ogółem oceniono na ok. 37,3 dt/ha, tj. o 5,4 dt/ha (o 12,6%) mniej w porównaniu do roku 2014. Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 36,7 dt/ha, tj. o 4,1 dt/ha mniej niż w 2014 r. (o 10%). Natomiast zbiory ocenia się na ok. 28 mln t, tj. o 3,9 mln t mniej niż w roku 2014 (12,3%). Zbiory zbóż…
Znamy już oficjalne dane na temat produkcji zbóż w Polsce w 2015 roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, tzw. „Wynikowy Szacunek Produkcji Głównych Upraw Rolnych i Ogrodniczych w 2015 roku". Według szacunków GUS, w 2015 roku zebrano ogółem 28,0 mln ton zbóż. Jest to wynik niższy o około 12,3% w porównaniu do zbiorów w roku 2014. Z kolei produkcja  zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi została wyszacowano na 24,7 mln ton, co oznacza o 9,5% niższe zbiory od tych z 2014 roku. Natomiast wg szacunku GUS, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 roku wyniosła ponad 7,5 mln ha, z czego: pszenicy – ok. 2,4 mln ha, żyta – ponad 0,7 mln ha, jęczmienia  – ponad 0,8 mln ha, owsa – ok. 0,5 mln ha, pszenżyta – ponad 1,5 mln ha, mieszanek zbożowych – ponad 0,8 mln ha. Na podstawie szacunków WODR, w Wielkopolsce w 2015 roku średni plon zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniósł…
11 grudnia 2015

Żółta karłowatość jęczmienia

Przygotowane przez
Najgroźniejszą chorobą wirusową zbóż jest żółta karłowatość jęczmienia. Oprócz jęczmienia występuje również na owsie i pszenicy. Pojawia się w skupiskach. Objawia się w postaci pomarańczowych lub żółtych przebarwień, które to przebarwienia mają swój początek na wierzchołkach liści. Zainfekowane rośliny przeważnie są niższe od pozostałych, blaszki liściowe są bardziej sztywne. Objawy żółtej karłowatości jęczmienia często są mylone z brakiem składników pokarmowych. Do zainfekowania dochodzi poprzez mszyce, które są wektorem występowania wirusa BYDV. Może ono nastąpić już w okresie jesiennym (sprzyja temu długa i ciepła jesień), lecz objawy są widoczne dopiero w okresie wiosennym. Nasilenie objawów jest uzależnione od warunków klimatycznych i odmiany zboża. Optymalną temperaturą rozwoju jest 16-24°C. W wyniku porażenia roślin straty…
11 września 2015

Żniwa 2015 w Polsce już zakończone!

Przygotowane przez
Zaawansowanie zbiorów zbóż we wszystkich województwach na dzień 26 sierpnia szacuje się na ok. 98-99%. Pogoda w te ostatnie dni sprzyjała, a brakowało tylko kilku dni ze słońcem, by zakończyć zbiory. Żniwa trwały jeszcze w niektórych regionach nadmorskich na północy kraju (woj. zachodniopomorskie – 95% i woj. pomorskie – 96%) i zostały tam zakończone w większości jeszcze przed końcem sierpnia br., do pierwszych dni września. Ocenia się, iż do tej pory w kraju zebrano zboża ze 100% areału. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w trakcie żniw, jakość tegorocznych zbóż jest więcej niż dobra. Ziarno zbóż ozimych jest bardzo dorodne. Tam, gdzie nie zadbano o ochronę plantacji żyta przed rdzą brunatną, spotęgowało to jeszcze majowe niedobory wody, co skutkowało wykształceniem drobniejszych…
W dniu 7 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Posiedzenie odbyło się w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian Śremie Wójtostwie i obejmowało: Ustalenie planu doświadczeń PDO z roślinami ozimymi wg gatunków, typu doświadczenia i miejsca prowadzenia w województwie wielkopolskim na sezon 2015/2016. Wstępne ustalenie doboru odmian do doświadczeń PDO w województwie wielkopolskim w sezonie 2015/2016 dla roślin ozimych (ostateczny dobór zostanie podany po zbiorze 2015 r.). Ustalenie lokalizacji doświadczeń rozpoznawczych z odmianami roślin ozimych z CCA w sezonie 2015/2016. Tworzenie Listy Odmian Zalecanych na terenie Wielkopolski dla: kukurydzy, łubinu żółtego oraz grochu siewnego. Założenie doświadczeń z soją (Dłoń, Nowa Wieś Ujska) oraz z łubinem wąskolistnym (Wiatrowo, Nowa Wieś Ujska). Zespół Wojewódzki PDO ustalił następującą Listę Odmian Zalecanych…
Tworzenie ,,Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski” odbywa się na podstawie art. 27 pkt. 5 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. System badań PDOiR umożliwia ustalenie listy odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa oraz ma istotny wpływ na właściwy dobór materiału siewnego przez rolników. Na nasz rynek nasienny trafia coraz więcej odmian z katalogu UE. Wiele z tych odmian, mimo że wartościowych, nie jest dostosowana do warunków uprawy w naszym kraju. Niezbędne jest więc istnienie systemu stałych i obiektywnych badań wartości gospodarczej odmian znajdujących się zarówno w krajowym rejestrze, jak i w katalogach UE. Badania są ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, dające możliwość uzyskania poszerzenia informacji o odmianach, z uwzględnieniem ich reakcji na warunki siedliskowe oraz elementy agrotechniki. W tabeli poniżej znajdują…
Utrzymujące się korzystne warunki atmosferyczne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, że zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane. Na południu, wschodzie i zachodzie kraju żniwa zbliżają się do końca, podczas gdy w województwach położonych na północy kraju zaawansowanie zbiorów sięga około 60%. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu żniwa zbóż podstawowych w całym kraju będą już na ukończeniu. Zbiory rzepaku ozimego w kraju są praktycznie zakończone. Trwają natomiast jeszcze zbiory rzepaku jarego. Według informacji przytoczonych przez KFPZ, uzyskiwane przez rolników plony są skorelowane w dużej mierze z wielkością gospodarstw. W mniejszych gospodarstwach uzyskuje się niższe plony w porównaniu do gospodarstw dużych. Zauważa się także tendencję, że przy wyższych zbiorach – rzędu 8-10 t/ha – ziarno ma…
Utrzymujące się korzystne warunki pogodowe dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w Wielkopolsce są na ukończeniu. Spodziewana stabilna i słoneczna pogoda w bieżącym tygodniu spowoduje, że pomimo opóźnionego początku zbiorów, tegoroczne żniwa zakończą się szybciej niż średnio w ostatnich latach. Plony zbóż i rzepaków są niemałe, a w stosunku do bardzo dobrych ubiegłorocznych wykazują akceptowalny, jak na tegoroczne warunki wegetacji, spadek. Najniżej plonowały: bardzo wymagający jęczmień jary, a także z uwagi na zawartość jęczmienia i pszenicy, mieszanki zbożowe. Należy podkreślić, że plony z 2015 roku są o kilkanaście procent wyższe od średniej wydajności z ha za wielolecie. Poniżej przedstawiam szacunkowy spadek plonu zbóż i rzepaków w porównaniu z rokiem 2014: Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w (%) w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha 1.…
Miniony tydzień okazał się słoneczny i upalny, tak więc tegoroczne żniwa mocno przyspieszyły. Stąd też zaawansowanie zbiorów w Wielkopolsce jest z pewnością znacznie większe niż wskazuje na to poniższy meldunek z końca 32 tygodnia, tj. 3-9 sierpnia br. Szacuje się, że w skali całego kraju zaawansowanie zbiorów może już sięgać ponad 60%. Potwierdzają się informacje o dobrych parametrach jakościowych tegorocznej pszenicy. Wiele wskazuje na to, iż udział pszenicy jakości konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża będzie większy niż przed rokiem. Ziarno charakteryzuje się wysoką gęstością, wysoka jest także zawartość glutenu. Zróżnicowana jest natomiast zawartość białka. Nieco gorzej jest z liczbą opadania, która lokalnie jest zbyt wysoka. Z kolei ziarno jęczmienia browarnego ozimego charakteryzuje się…