Krajowy Rejestr (KR) odmian roślin uprawnych zawiera aktualnie 31 odmian jęczmienia ozimego, 65 odmian żyta ozimego (30 odmian mieszańcowych, 24 odmiany populacyjne, 1 syntetyczną, 1 na cele zielonkowe, 9 składników odmian mieszańcowych), 48 odmian pszenżyta ozimego oraz 109 odmian pszenicy ozimej (1 zaliczaną do grupy technologicznej elitarnych chlebowych (E), 52 jakościowych chlebowych (A), 43 chlebowych (B), 1 na ciastka (K) i 12 pastewnych lub innych). Liczba i mnogość odmian jest dość duża. Jednak o wyborze odmiany decyduje rolnik. Podejmując decyzję powinien kierować się Listą Odmian Zalecanych dla danego województwa, gdyż jest ona tworzona corocznie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami…
W 2017 roku wpisano 24 nowe odmiany zbóż ozimych: 8 odmian pszenicy ozimej, 5 odmian pszenżyta ozimego, 7 odmian żyta ozimego i 4 odmiany jęczmienia ozimego. Pszenica ozima Odmiana Typ odmiany Zgłaszający FORMACJA Jakościowa odmiana chlebowa (A) Poznańska Hodowla Roślin KWS SPENCER Jakościowa odmiana chlebowa (A) KWS Lochow Polska KWS FREIBIRD Jakościowa odmiana chlebowa (A) KWS Lochow Polska OWACJA Odmiana chlebowa (B) HR Strzelce RGT BILANZ Odmiana chlebowa (B) RAGT Semenes Polska RGT METROM Jakościowa odmiana chlebowa (A) RAGT Semenes Polska TYTANIKA Odmiana chlebowa (B) HR Danko Pszenica ozima twarda ​CERES   HR Smolice Żyto ozime Odmiana Typ odmiany Zgłaszający DAŃKOWSKIE SKAND Odmiana populacyjna HR Danko INSPEKTOR Odmiana…
05 października 2016

Plony pszenżyta ozimego w 2016 r. wg COBORU

Przygotowane przez
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wyniki plonowania pszenżyta ozimego w 2016 r. Badania prowadzono w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wzorcem w 2016 r. były takie odmiany jak Meloman, Fredro, Trefl, w 2015 r. – Meloman, Tomko, Fredro, natomiast w 2014 r. – Tomko, Fredro, Palermo. Plon wzorca w 2016 r. na poziomie A1 wyniósł 74,5 dt/ha, w 2015 r.– 84,3 dt/ha, a w roku 2014 – 84,1 dt/ha. Na poziomie A2 (wysoki poziom agrotechniki) plon wzorca wynosił w 2016 r. 86,4 dt/ha, w 2015 r.– 96,6 dt/ha, a w roku 2014 – 101,6 dt/ha. Najwyżej plonujące odmiany: Odmiana Poziom A1 ​% wzorca Odmiana Poziom A2 ​% wzorca KASYNO 108 KASYNO 108 TRAPERO 107 TRAPERO 106 MELOMAN 105 PANTEON 106 PANTEON 104 TRANSFER 105 PIZARRO 103 PALERMO 105 RUFUS 102 MELOMAN 103 LOMBARDO…
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wyniki plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach porejestrowych w 2016 r. Wzorcem dla badanych pszenic był średni plon z 61 lokalizacji z odmian RTG Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon. Wzorzec plonował najsłabiej od trzech lat. Na niski plon złożyły się takie czynniki, jak: słabe regionalne przezimowanie, lokalne majowe susze. Pszenicę badano na dwóch poziomach agrotechniki: A1 – poziom przeciętny, gdzie plon wzorca oszacowano na 81,2 dt/ha (w 2015 – 97,7 dt/ha, a w 2014 – 88,5 dt/ha). A2 – tzw. wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami), gdzie plon wzorca oszacowano na poziomie 90,2 dt/ha (w 2015 – 108,6 dt/ha, a w 2014 – 103,4 dt/ha). Najwyżej plonujące odmiany: Odmiana Poziom A1 ​% wzorca…
Sucha i ciepła końcówka lata nie sprzyja wcześniejszym siewom ozimin. Dlatego też rolnicy mają więcej czasu na zastanowienie się, jaką odmianę zbóż ozimych wysiać. Opóźnienie siewów przy ciepłej pogodzie we wrześniu może być korzystne, gdyż zboża będą lepiej mogły przygotować się do przezimowania i uzyskać odpowiednią fazę wzrostu. Wybierając odmiany zbóż ozimych należy zwrócić uwagę na zimotrwałość, plenność, zdrowotność, odporność na wyleganie oraz wymagania agrotechniczne i glebowe. Wiosną tego roku sporo pszenic, pszenżyt i jęczmion ozimych wymarzło w naszym rejonie w wyniku słabej zimotrwałości odmiany. Wielu rolników jako podstawowe kryterium wyboru odmiany do siewu bierze pod uwagę wysoki potencjał plonowania, wspomnianą wcześniej zimotrwałość, a w przypadku żyta ozimego większe znaczenie nabiera uprawa odmian mieszańcowych. W ramach Porejestrowego…
FREDRO – odmiana pastewna o przeciętnej wysokości roślin. Plenność – bardzo dobra. Mrozoodporność –  4.0. Odporność na fuzariozę kłosów, rdzę brunatną i septoriozę plew – dość duża, natomiast na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, a na rdzę żółtą – dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypowym – dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie – dość duża, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Odmiana wyhodowana przez Danko Hodowla Roślin Choryń. BOROWIK – odmiana pastewna o normalnej wysokości. Plenność – bardzo dobra. Przyrosty plonu na wysokim poziomie agrotechniki – poniżej średniej.…
Co to jest Yara N-Tester™? Yara N-Tester™ jest ręcznym urządzeniem, które szybko i łatwo pozwala wykonać pomiary w celu ustalenia wymaganej przez uprawę dawki azotu. Miernik ten pomaga dostosować wymaganą aplikację do danego okresu wegetacyjnego, określa dokładne zalecenia azotowe, przez co poprawia opłacalność uprawy oraz minimalizuje niekorzystny wpływ nawozów na naturalne środowisko. Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej www.yara.de Jak działa Yara N-Tester™? Urządzeniem Yara N-Tester™ wykonujemy pomiary bezpośrednio na polu (Yara N-Tester II pozwala wykonać pomiary na pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie i życie ozimym). Pomiar polega na wykonaniu trzydziestu losowych pomiarów (kliknięć) z całego pola. Punkt pomiarowy powinien znajdować się na środku blaszki liściowej, najmłodszych, w pełni rozwiniętych liści. Po wykonaniu pomiaru Yara N-Tester™…
Lista Odmian Zalecanych do uprawy w 2016 roku obejmuje 12 pozycji. Są to wszystko odmiany populacyjne, które widnieją w Krajowym Rejestrze. Dla województwa wielkopolskiego na Liście Odmian Zalecanych znajdują się następujące odmiany: ANTONELLA (3), TITUS (2), KWS MERIDIAN (3), SU MELANIA (1), HENRRIETTE (3), HOLMES (2). W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat). KWS MERIDIAN – odmiana wielorzędowa typu pastewnego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki – powyżej średniej. Mrozoodporność – 5,0. Odporność na rynchosporiozę, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości i o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – dość duża, wyrównanie…
Mączniak prawdziwy jest jedną z wielu chorób grzybowych, którą spotykamy na uprawach zbożowych. Powszechnie występuje na plantacjach pszenicy i jęczmienia. W pszenicy może powodować straty w plonie dochodzące nawet do 30%. W integrowanej ochronie roślin posługujemy się progami szkodliwości. I tak dla pszenicy próg ten w fazie krzewienia (BBCH 21-29) wynosi 50-70% roślin z pierwszymi objawami porażenia, w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) – 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia, a w fazie kłoszenia (BBCH 51-59) – pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym lub na kłosie. Sprawcą choroby są grzyby z rodzaju Blumeria graminis  (dawniej Erysiphe graminis). Wśród nich wyróżniamy formy, które występują na konkretnym gatunku żywicielskim: Blumeria graminis f.sp.tritici  występuje na pszenicy, Blumeria graminis f.sp.hordei  występuje na jęczmieniu. Dana forma grzyba nie rozprzestrzenia…