Pozostał miesiąc do podjęcia decyzji o wyborze odmiany rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory. Jest to niewątpliwie decyzja trudna, gdyż w Krajowym Rejestrze znajduje się ok. 140 odmian rzepaku ozimego. Na Liście Odmian Zalecanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych mamy w tym roku 45 pozycji. Dwie odmiany pochodzą z katalogu CCA, a tylko jedna cechuje się tolerancją na kiłę kapusty. Dla województwa wielkopolskiego na LOZ znajduje się 9 odmian rzepaku: 3 odmiany populacyjne: LOHANA, SHERLOK, ES VALERGO; 6 odmian mieszańcowych (F1): MARCOPOLOS, BONANZA, RUMBA, SHREK, SY POLANA, SY SAVEO. Charakterystyka odmian LOHANA. Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin średnia.…
Jak informuje Topagrar Polska w najnowszym numerze 2017/1, z początkiem roku firma Du Pont organizuje dwie konferencje: 2 lutego br. w Opolu oraz 15 lutego br. w Gniewie (w woj. pomorskim). Ich tematem przewodnim będzie rzepak: „Produkcja rzepaku dziś i jutro”. W czasie konferencji poruszane będą m.in. zagadnienia związane z obecnymi trendami w uprawie rzepaku, rolą składników pokarmowych dla roślin, mechanizmami pobierania i transportu nawozów dostarczanych dolistnie, sposobami poprawienia jakości kwitnienia rzepaku, a także zostanie przedstawiona przez Anitę van Nieuwenhoven z Du Pont prezentacja nowej zaprawy insektycydowej. Zważywszy, że od trzech sezonów brak w Polsce rejestracji zaprawy owadobójczej do rzepaku, to jest to…
Rok 2016 był rokiem, w którym plony rzepaku były niższe niż w latach poprzednich. Złożyły się na to następujące czynniki: susza jesienna, która ograniczyła wzrost i rozwój roślin; atak śmietki kapuścianej (brak zapraw nasiennych zawierających neonikotyniany) uszkadzającej korzenie roślin; silne mrozy powodujące uszkodzenie roślin, brak okrywy śnieżnej; przedłużająca się susza w okresie wiosny. Plony rzepaku na polach produkcyjnych oscylowały w granicach 1,5-2,5 t/ha. W doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego uzyskane plony były najniższe od trzech lat. Ustalony wzorzec (w 2016 r. stanowi go średni plon z 13 wybranych odmian populacyjnych w doświadczeniach PDO) plonował na poziomie 35 dt/ha, wobec 45 dt/ha w 2015 r. i 52,6 dt/ha w 2014 r. Plony rzepaku ozimego – odmiany mieszańcowe Odmiana % wzorca KUGA 130 ALEXANDER (CCA) 125 ES IMPERIO 124…
Sprawcą kiły kapusty jest patogen odglebowy Plasmodiophora brasica, którego zarodniki przetrwalnikowe mogą zalegać w glebie nawet 8-9 lat nie tracąc zdolności do porażenia. Istnieją trzy metody zwalczania kiły: Metoda agrotechniczna. Metoda chemiczna. Wysiew odmian tolerancyjnych i odpornych na porażenie. Dotychczas najbardziej skuteczną metodą zwalczania kiły kapusty w rzepaku jest przestrzeganie i stosowanie zasad agrotechniki: Odpowiednio długa przerwa w uprawie rzepaku i innych roślin kapustnych na tym samym polu. W warunkach braku zagrożenia przerwa ta powinna wynosić co najmniej 3-4 lata. W sytuacji, kiedy na plantacji wystąpiła kiła kapusty, przerwa ta winna wystąpić co najmniej 7-9 lat. W zmianowaniu należy uprawiać gatunki niebędące żywicielami sprawcy kiły, np. zboża, buraki, ziemniaki, motylkowate. Dokładne przyoranie resztek pożniwnych po zbiorze rzepaku, niszczenie samosiewów…
Pozostał miesiąc do podjęcia decyzji o wyborze odmiany rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory. Ubiegłoroczna susza i słabe przezimowanie dokonują weryfikacji odmian do określonych warunków glebowo-klimatycznych. Dlatego wybór odmiany nie może być przypadkowy. W wyborze odmiany mogą okazać się pomocne wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce (można je znaleźć na stronie: www.slupia-wielka.coboru.pl). Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się ponad 100 odmian rzepaku ozimego, w tym część pochodzi także ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Lista Odmian Zalecanych rzepaku ozimego na 2016 rok liczy 41 pozycji. Odmian mieszańcowych (F1) jest 30, pozostałe – to odmiany populacyjne. Z katalogu CCA pochodzą 3 odmiany. Dla Wielkopolski Lista Odmian Zalecanych przedstawia się następująco: odmiany populacyjne: 1. ADRIANA 2. PAMELA 3. SHERLOK 4. LOHANA 5. MONOLIT   odmiany…
21 marca 2016

Rzepak jary – plonowanie

Przygotowane przez
W związku z licznymi wymarznięciami plantacji rzepaku ozimego i koniecznością ich przeorania, wzrośnie zainteresowanie wysiewem rzepaku jarego. Według badań COBORU w doświadczeniach porejestrowych w 2015 r. plonowały one lepiej niż w roku 2014. Wzorzec dla ubiegłego roku osiągnął plon w wysokości 27,5 dt/ha (2014 – 26,3 dt/ha, 2013 – 28,3 dt/ha). Wzorzec stanowiło 9 odmian populacyjnych. Odmiana Populacyjna % wzorca Mieszańcowa % wzorca AGRA 108% – PROXIMO 107% – LENNON 105% – MARKUS 104% – MENTHAL – 114% MAKRO – 111% MEDICUS – 110% BELINDA – 109% MIRAKEL – 107% DELIGHT – 106% DOKTRIN – 106% KALIBER – 106% Siew rzepaku zaczyna się od III dekady marca i twa do I dekady kwietnia, kiedy gleba osiągnie temperaturę 5°C. Opóźnienie siewu o 10-15 dni…
W trakcie posiedzenia Komisji ds. rejestracji roślin oleistych i włóknistych, które miało miejsce w COBORU w Słupi Wielkiej wpisano do Krajowego Rejestru dwadzieścia nowych odmian rzepaku ozimego i dwie odmiany rzepaku jarego. Dominują odmiany mieszańcowe – 12 i odmiany populacyjne – 8, natomiast w rzepaku jarym jedna populacyjna i jedna mieszańcowa. Lp. Odmiana Typ Zgłaszający Rzepak ozimy 1. ACAPULCO mieszańcowa LG-Polska 2. ARCHIMEDES mieszańcowa LG-Polska 3. DK EXPIRO mieszańcowa Monsanto Polska 4. DK EXPRESSION mieszańcowa Monsanto Polska 5. DK EXTRACT mieszańcowa Monsanto Polska 6. DK PLATINUM mieszańcowa Monsanto Polska 7. ES IMPERIO mieszańcowa Euralis Nasiona 8. ES CESARIO mieszańcowa Euralis Nasiona 9. HAMILTON mieszańcowa Saaten-Union Polska 10. PANAMA mieszańcowa Saaten-Union Polska 11. TAJFUN mieszańcowa DSV Polska 12. TIGRIS mieszańcowa Monsanto Polska…
Siewy rzepaku w województwie wielkopolskim ze względu na panującą suszę nie zawsze wykonane zostały w optymalnym terminie agrotechnicznym, przypadającym dla wielkopolski od 22 sierpnia do 27 sierpnia. Rzepaki wysiane w optymalnym terminie są w dobrej kondycji, posiadają od 10-12 liści i jest to optymalna ilość, jaką potrzebuje rzepak, żeby dobrze przezimować. Natomiast rośliny, które wysiane zostały po terminie agrotechnicznym i na słabszych glebach czy stanowiskach wyglądają bardzo zróżnicowanie. Te, które dosięgły wrześniowe opady deszczu są zadowalające, używając ocen szkolnych dobre. Natomiast te, które deszczu nie dostały są w bardzo złym stanie i prawdopodobnie na wiosnę zostaną zaorane. Na plantacjach ze względu na panującą cały czas suszę nie zauważa się chorób grzybowych. Na roślinach, zwłaszcza tych później zasianych, a co za tym idzie…
Zbliża się okres zbioru rzepaku ozimego, a jednocześnie musimy myśleć o nowych zasiewach. W krajowym rejestrze odmian znajduje się ponad 150 odmian rzepaku ozimego. Są to odmiany populacyjne i mieszańcowe zarówno krajowe jak i z CCA. Przy tak dużej ilości odmian trudno dokonać wyboru tej najwłaściwsze i najlepiej plonującej. Z pomocą przychodzą badania prowadzone w  całym kraju w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na podstawie których możemy ocenić przydatność odmian dla danego regionu kraju czy województwa. Po przejściu badań w PDO trafiają na Listę Odmian Zalecanych tworzoną dla każdego województwa. Dla Wielkopolski jest ona następująca: Odmiana populacyjna Plon nasion (dt/ha) w…