Na świecie uprawia się kilkaset gatunków roślin strączkowych. Rośliny strączkowe (motylkowe) – to nazwa rolnicza nadana gatunkom z rodziny bobowatych, które wytwarzają grube nasiona (groch, bobik, łubin, soja). Pod koniec XX wieku całej rodzinie botanicznej w związku z reformą systematyki botanicznej zmieniono nazwę na bobowate. Oprócz strączkowych grubonasiennych do rodziny bobowatych należy kilkadziesiąt gatunków uprawnych nazwanych motylkowymi drobnonasiennymi (lucerna, koniczyna, lędźwian, ciecierzyca, komornica). Rośliny bobowate mają bardzo cenną z rolniczego punktu widzenia cechę – współżyją one bowiem z bakteriami brodawkowymi, co umożliwia im wiązanie wolnego azotu z powietrza znajdującego się w przestworach glebowych w związki organiczne. Powierzchnia uprawy roślin bobowatych w Polsce wynosiła w 2005 roku około 118 tys. hektarów, z czego na cele paszowe przeznaczonych…
W związku z dodatkowymi płatnościami do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych znacznie wzrosło w ostatnich latach zainteresowanie uprawą tych roślin. Dodatkowo uprawa uzyskuje wysoki współczynnik na obszarach proekologicznych. Uprawa roślin bobowatych nie jest jednak tak łatwa jak mogłoby się wydawać, o czym przekonało się wielu rolników. Zmienność plonowania roślin strączkowych i uzyskiwanie niskich plonów w kolejnych latach często nie wynika z niskiej wartości odmiany, ale z błędów popełnianych w trakcie jej uprawy. Do podstawowych błędów należą: 1.  Nieodpowiednie przygotowanie gleby do siewu. Uprawę roli pod rośliny bobowate należy rozpocząć od wykonania zespołu uprawek pożniwnych, zwracając uwagę na niszczenie chwastów. Jesienią należy wykonać orkę i pozostawić glebę w ostrej skibie przez zimę. Wiosną powinno się jak najszybciej wejść w pole,…
10 marca 2017

Więcej pastewnych

Przygotowane przez
W siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej – 14 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2017-2020. Komisja w trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 31 nowych odmian pastewnych, w tym 16 odmian bobowatych grubonasiennych, 8 odmian roślin bobowatych drobnonasiennych i 7 odmian roślin wiechlinowatych pastewnych. Oto one: Bobik Fanfare – odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa Julia – odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa Groch siewny Astronaute – odmiana ogólnoużytkowa Olimp – odmiana ogólnoużytkowa Spot – odmiana ogólnoużytkowa Tytus – odmiana ogólnoużytkowa Łubin wąskolistny Neron – odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa Roland – odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa Samba – odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa Łubin żółty Puma – odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa Soja…
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki plonowania soi w Porejestrowych Doświadczeniach Odmianowych. Przebadano 6 odmian z Krajowego Rejestru i 2 odmiany z Katalogu Wspólnotowego (CCA). Badania przeprowadzono w 18 lokalizacjach. Wzorcem była średnia z zarejestrowanych odmian z wyłączeniem odmiany Augusta. Plon wzorca w 2016 r. – 31,8 dt/ha, w 2015 – 20,1 dt/ha, a w 2014 r. – 30,9 dt/ha. Według COBORU plon soi był stosunkowo wysoki. Odmiana Procent wzorca Klasa wczesności ALIGATOR (KR) 117 bardzo późna ABELINA (KR) 114 średnio wczesna SULTANA (CCA) 110 wczesna PROTINA (CCA) 103 wczesna MAVKA (KR) 97 średnio późna MADLEN (KR) 90 późna AUGUSTA (KR) 86 bardzo wczesna ALDANA (KR) 82 wczesna
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych na podstawie badań wykonanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego opublikował wyniki plonowania odmian roślin bobowatych. Z badań wynika, że z wyjątkiem łubinu żółtego plony upraw były najsłabsze od trzech lat. Za wzorzec przyjęto średni plon wszystkich badanych w danym roku odmian. BOBIK (13 doświadczeń) Plon wzorca: 2016 r. – 39,8 dt/ha, 2015 r. – 42,6 dt/ha, 2014 r. – 52,1 dt/ha. Odmiana niskotaninowa Plon wzorca 2016 r. % FERNANDO 101 ALBUS 100 AMULET 99 Odmiana wysokotaninowa Plon wzorca 2016 r. % GRETA 106 BOBAS 104 WYKA SIEWNA (6 doświadczeń) Plon wzorca: 2016 r. – 33,1 dt/ha, 2015 r. – 44,1 dt/ha, 2014 r. – 40,1 dt/ha. Odmiana niesamkończąca Plon wzorca 2016 r. % KWARTA 104 JAGA 103 Odmiana…
W COBORU w Słupi Wielkiej komisja ds. rejestracji odmian roślin pastewnych wpisała do Krajowego Rejestru następujące odmiany: Gatunek Odmiana Typ użytkowy Zgłaszający Bobik AMIGO odmiana niesamokończąca, niskotaninowa HR Strzelce – Grupa IHAR FERNANDO odmiana niesamokończąca, niskotaninowa HR Strzelce – Grupa IHAR Groch siewny STARSKI odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna Poznańska HR Łubin wąskolistny BOLERO odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkalidowa Poznańska HR JOWISZ odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkalidowa HR Smolice – Grupa IHAR KORAL odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkalidowa HR Smolice – Grupa IHAR TYTAN odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkalidowa HR Smolice – Grupa IHAR Soja ABELINA odmiana średnio wczesna Saatbau Polska Wyka siewna GRETA odmiana samokończąca HR Danko Kostrzewa łąkowa KASKADA odmiana pastewna, diploidalna, średnio wczesna Małopolska HR Tymotka łąkowa TAMIZA odmiana pastewna, heksaploidalna,…
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania odmian roślin bobowatych, z Krajowego Rejestru badanych w 2015 r. w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Groch Odmiana Plon wzorca 2015 – 50,6 dt/ha % wzorca ARWENA 105 LASSO 104 BATUTA 102 MECENAS 102 AKORD 101 MENTOR 101 TARCHALSKA 101 Wzorcem w 2015 r. były takie odmiany jak: Akord, Arwena, Audit, Batuta, Mecenas, Ezop, Mentor, Milwa, Tarchalska, Turnia. Łubin wąskolistny Odmiana Plon wzorca 2015 – 28,1 dt/ha % wzorca RUMBA 108 TANGO 107 WARS 106 REGENT 104 KALIF 103 Wzorcem w 2015 r. była średnia plonowania zarejestrowanych odmian. Łubin żółty Odmiana Plon wzorca 2015 – 18,6 dt/ha % wzorca BUTSZTYN 106 BARYT…
W dniu 6 listopada 2014 r. w godzinach 9.00-15.00 w gościnnych progach Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku oraz 7 listopada 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie odbyło się seminarium zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Genetyki PAN w Poznaniu w ramach Programu Wieloletniego prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na temat: „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Celem konferencji była popularyzacja uprawy roślin bobowatych w celu maksymalnego zwiększenia udziału białka krajowego wolnego od GMO w produkcji żywności i pasz oraz wstępne upowszechnienie wyników badań dotyczące programu wieloletniego MRiRW. O tym, że bezpieczeństwo białkowe kraju jest sprawą priorytetową, może świadczyć fakt, że opracowano program wieloletni, który prawdopodobnie…
30 maja 2014

Czy soja ma w Polsce szansę ?

Przygotowane przez
Warto się zastanowić, co wybrać - soję czy może uprawę typowych dla Europy gatunków roślin strączkowych? Udział Europy i Unii Europejskiej w globalnych zasiewach soi jest nieznaczny i wynosi odpowiednio 3,23 proc. i 0,32 proc., co oznacza, że światowa powierzchnia soi przekracza 31-krotnie powierzchnię jej zasiewów w Europie i aż 283 razy w Unii Europejskiej - jakie są więc przesłanki, że te relacje w najbliższym czasie się istotnie zmienią? Problem z soją w Europie polega na tym, że w naszej strefie klimatycznej jej uprawa się niezbyt udaje, dlatego wiele krajów europejskich wybrało import śruty sojowej, zamiast uprawy samej soi. Soję…