Uprawa boczniaka w Polsce z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród producentów. Specyfika uprawy boczniaka powszechnie charakteryzuje się częstym brakiem stabilności wśród producentów tej branży i polega na tym, że część producentów podejmuje uprawę, ale po jakimś czasie zaprzestaje dalszego jej prowadzenia. Przyczyny tego stanu bywają różne, często powiązane są z problemami w procesie uprawy, nagłym brakiem dotychczas chłonnego rynku zbytu produktu, a także nieodpowiednią jakością. Obok producentów boczniaka, którzy wygaszają swoje uprawy, są i tacy, którzy nie poddają się niepowodzeniom, presji rynku czy innym niesprzyjającym sytuacjom i zaparcie kontynuują uprawę. Dzięki producentom, którzy nieprzerwanie prowadzą swoje uprawy przez ponad rok i więcej, możemy mówić o ośrodkach uprawy boczniaka. Jeden spośród…