Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą nieustanne zmiany w środowisku przyrodniczym. Człowiek od wielu lat wpływa na otaczającą go przyrodę i pod wieloma względami próbuje ją sobie podporządkowywać. Taki wpływ uwidacznia się w rosnącej zieleni, występującej w obrębie pasów drogowych. W toku dedykowanych temu zagadnieniu badań stwierdzono następujące przyczyny występowania wad spowodowanych działalnością człowieka: pozyskanie drewna na terenach leśnych (zrywka drewna), transport wielkowymiarowego surowca drzewnego (dłużyc) do zakładów przetwarzających, niewłaściwa chirurgia drzew (usuwanie grubych konarów, intensywne cięcia koron), kolizje drogowe z udziałem środków transportowych (samochody), wypalanie przydrożnych traw, zakrzewień oraz spalanie gałęzi, montaż urządzeń łowieckich (drabiny, wysiadki), upamiętnianie ofiar wypadków drogowych (krzyże, tabliczki), mechaniczne uszkodzenia szyi korzeniowych (zimowe utrzymanie dróg, remonty…
Podstawy i pryncypia Warto wiedzieć, że również posiadacza lasu obowiązuje ustawa o lasach. Zobowiązany jest do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do: zachowania w lasach roślinności leśnej, ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 2 lat od usunięcia drzewostanu, a w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe w okresie 5 lat, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty, racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w ilościach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania…
12 sierpnia 2015

Letnie zagrożenie pożarowe lasów

Przygotowane przez
Zagrożenie pożarowe lasów jest dla wielu dobrze, a nawet bardzo dobrze, znanym tematem. Rokrocznie w okresie wiosennym od kwietnia do maja szeroko mówi się o tym, że suche trawy na łąkach, pastwiskach i przy drogach oraz suche rośliny runa leśnego (dna lasu) w połączeniu z wysokimi temperaturami powietrza stwarzają duże zagrożenie pożarowe w lesie (i nie tylko). Przypomina się o możliwych okresowych zakazach wstępu do lasu. Rzadziej natomiast podkreśla się zagrożenie występujące w okresie letnim. Tymczasem jest ono również istotne, o czym informują m.in. pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa za pośrednictwem strony internetowej: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie Przypomnieć w tym miejscu warto, że nadleśniczowie w przypadku długotrwałego utrzymywania się wysokiego zagrożenia pożarowego (w głównej mierze determinowanego wilgotnością…
Dzik jest określany jako wszystkożerny oportunista. Jego wielka elastyczność w wyborze pożywienia umożliwia osiedlanie się w zróżnicowanym środowisku. Ponadto dziki są postrzegane jako szkodniki w rolnictwie. Rozpatrując „sprawę dzików” stwierdzono, że w warunkach siedlisk i środowisk, które przechodzą długofalowe przemiany (dotyczy w zasadzie Europy jako całości), rośliny uprawne stanowią ważny składnik diety dzików w okresie lata i jesieni. Interesujących informacji dostarczyły analizy przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Spała (Polska centralna), wykonane na podstawie 4215 informacji o szkodach z lat 1999-2009 (z wyłączonego z wydzierżawiania obwodu łowieckiego administrowanego przez N. Spała). Dane zgromadzone przez pracowników naukowych i prezentowane w omawianym artykule mogą być pomocne w szacowaniu ryzyka wystąpienia szkody w uprawach rolnych powodowanych przez dziki. W okresie poddanym przez autorów artykułu…
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP) prowadzi projekty transmisji na żywo z kamer zainstalowanych przy paśniku żubrów. Projekt „Żubry Online” realizowany jest od grudnia 2012 r. wspólnie z Nadleśnictwem Browsk. Kamera jest zainstalowana na śródleśnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej. Obejrzeć można naprawdę ciekawe wydarzenia z życia zwierząt – poza żubrami można zapoznać się z interesującymi gatunkami, takimi jak: wilki, borsuk, dziki (w tym jeden „Łaciatek”), również lisy i zające. Życie przyrody można podglądać na stronie: http://www.lasy.gov.pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline Źródło: www.cilp.lasy.gov.pl
13 października 2014

Ład przestrzenny i czasowy w lesie

Przygotowane przez
Często chodząc po lesie zastanawiali się pewnie Państwo, jak i po co są w nim te wszystkie drogi, rowy, jakieś kamienie pomalowane na biało i opisane numerami oraz inne tego typu elementy przestrzenne. Drogi i rowy to od biedy można sobie wyjaśnić, chociaż ich przebieg w terenie to już niekoniecznie. Ale dodatkowo mamy też w lesie od czasu do czasu widziane jakieś „lampiony”, oblepione czymś drzewa i opisane. Dlaczego mamy w lesie w określonej sekwencji zdarzeń najpierw drzewostan dojrzewający lub dojrzały (jak niektórzy mówią – starodrzew), a obok „gołą” uprawę leśną, dalej młodnik i coraz starszy drzewostan. O tych dwóch sprawach wzajemnie powiązanych chcę tutaj napisać. Zatem będzie o ładzie przestrzennym i czasowym, jak to specjaliści w zakresie urządzania…
Drewno sprzedawane w Polsce przez Lasy Państwowe przed sprzedażą klasyfikowane jest do klas i grup jakościowo-wymiarowych, którym odpowiadają odpowiednie symbole. W większości przypadków, im większe rozmiary, a mniej wad ma drewno, tym ma ono wyższą cenę. Oczywiście, każdy może się uprzeć i wkładać do pieca drewno okleinowe, ale… nie jest to najbardziej korzystny pod względem ekonomicznym zakup (koszt drewna okleinowego dębowego to około 1600PLN za 1 m3!). Jakie więc drewno powinniśmy kupić z przeznaczeniem na opał? Jest kilka możliwości: Drewno grupy S4 – jest to drewno średniowymiarowe opałowe, jego średnica minimalna (bez kory) to 5 cm, średnica maksymalna nie jest…
Jeśliby zestawić dwie pilarki o tej samej pojemności skokowej, z których jedna byłaby pilarką profesjonalną a druga amatorską, to pierwsza z nich charakteryzowałaby się większą mocą i dopuszczalnymi obrotami maksymalnymi oraz mniejszą masą. Nie ma jednak nic za darmo i to dosłownie, za lepsze parametry trzeba po prostu więcej zapłacić. Pytanie brzmi, na ile używając pilarki okazyjnie, w swoim gospodarstwie domowym wykorzystamy jej lepsze parametry? Prawdopodobnie nigdy. A pamiętać należy jeszcze o jednej rzeczy. Pilarki nie-profesjonalne często wybaczają swoim operatorom więcej błędów! Przykład: małe pilarki do prac przydomowych mają często tylko jedną śrubę regulacyjną gaźnika – do regulacji obrotów biegu…
Pilarka elektryczna ma kilka niezaprzeczalnych zalet. Po pierwsze do jej uruchomienia nie jest potrzebne paliwo, jak w przypadku pilarek spalinowych, gdzie konkretnie niezbędna jest mieszanina benzyny i oleju. I chociaż proporcja 1:50 (zalecany przez większość producentów pilarek stosunek ilości oleju do ilości benzyny w mieszance) wydaje się być dość powszechna w świadomości użytkowników tego sprzętu, to już pytanie ile oleju potrzeba na 2,5litra benzyny nierzadko już takie oczywiste nie jest. W pilarce elektrycznej nie czyścimy filtra powietrza i nie regulujemy gaźnika, bo… ich tam nie ma. Pilarki elektryczne zazwyczaj są lżejsze i tańsze. Poza tym nie bez znaczenia jest jeszcze…