Ze względu na wegetatywny sposób rozmnażania ziemniaków, sadzeniak stanowi źródło przenoszenia wielu groźnych agrofagów na sezon następny. Dlatego należy zwrócić baczną uwagę na ich stan zdrowotny i właściwie przygotować je do sadzenia. Najlepiej jest stosować sadzeniaki pochodzące z kwalifikowanych plantacji. Przygotowując materiał do sadzenia, należy starannie wykonać selekcję i usunąć wszystkie bulwy z widocznymi objawami chorób (ospowatość bulw, sucha i mokra zgnilizna, zaraza ziemniaka) i uszkodzeniami mechanicznymi, eliminując w ten sposób możliwość wniesienia materiału infekcyjnego do gleby. Korzystny wpływ na zmniejszenie zagrożenia występowania chorób ma prawidłowe wykonanie zabiegu pobudzania i podkiełkowywania bulw. Są to powszechnie zalecane zabiegi, których prawidłowe wykonanie wpływa między innymi na: przyspieszenie okresu wschodów o kilka do kilkunastu dni w zależności od stanu fizjologicznego sadzeniaków, warunków pogodowych od momentu…
Opierając się na badaniach doświadczeń porejestrowych COBORU w Słupi Wielkiej opublikowało wstępne wyniki plonowania ziemniaków jadalnych. Wzorcem dla badanych odmian w danym roku była średnia z wszystkich odmian w doświadczeniach PDO w poszczególnych grupach wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym i plonie handlowym. Odmiany jadalne bardzo wczesne (zbiór po 40 dniach od sadzenia) Plon ogólny Plon handlowy Wzorzec 2016 r. % wzorca 2016 r. Odmiana Wzorzec 2016 r. % wzorca 2016 r. Odmiana 234 dt/ha 115 Arielle 222 dt/ha 117 Arielle 112 Riviera 114 Riviera 105 Impala 105 Impala W celu porównania plon ogólny wzorca w latach: 2015 – 227 dt/ha, 2014 – 210 dt/ha, 2013 – 205 dt/ha oraz plon handlowy wzorca: 2015 – 207 dt/ha, 2014 – 199 dt/ha, 2013 – 180 dt/ha. Odmiany jadalne bardzo…
Na plantacjach ziemniaka skrobiowego w gminie Orchowo pojawiły się pierwsze larwy stonki ziemniaczanej, co oznacza konieczność przeprowadzenia zabiegu zwalczającego stonkę. Stonka ziemniaczana to owalny chrząszcz z rodziny stonkowatych osiągający wielkość ok. 1 cm, który bez odpowiedniego zwalczania powoduje znaczny spadek plonu ziemniaków. Jest to szkodnik bardzo płodny (2-3 pokolenia w sezonie). Dorosła samica potrafi znieść do 1000 pomarańczowych jaj na liściach ziemniaka. Nowe pokolenia rozwijają się przez około 50 dni. Pierwszy wysyp stonki przypada na miesiące: czerwiec i lipiec. Larwy stonki są bardzo żarłoczne i szybko zjadają liście, przez co zmniejszają powierzchnię asymilacyjną liścia, co w konsekwencji przekłada się na obniżenie plonów. Najwięcej szkód w uprawie ziemniaka owady te czynią od połowy czerwca do końca lipca. Przed przystąpieniem do wykonania…
Współczesny rolnik – producent ziemniaka ma szerokie możliwości wyboru odpowiedniego systemu gospodarowania do kierunku produkcji realizowanego w swym gospodarstwie. Przyszłością są certyfikowane systemy produkcji. Jest to związane z rosnącymi wymaganiami rynku ziemniaka jadalnego na wczesny i jesienny zbiór, produkcji surowca dla przetwórstwa spożywczego i skrobiowego oraz w nasiennictwie ziemniaka. Umiejętny dobór systemu do specjalistycznej technologii uprawy ziemniaka jest kluczem do ekonomicznego sukcesu. Integrowana Produkcja (IP) Integrowana produkcja jest systemem, który najbardziej powinien odpowiadać polskim rolnikom, a w praktyce jest najmniej popularnym. Dzieje się tak za sprawą wymogów formalnych samego procesu certyfikacji. System ten, uchodzący za najbardziej zrównoważony i najbardziej zbliżony do stosowanego aktualnie systemu uprawy w średniej wielkości gospodarstw w kraju, cechuje się umiarkowanym poziomem nawożenia mineralnego uzupełnianego…
Krajowy Rejestr liczący ponad 100 odmian ziemniaka wzbogacił się o kolejne dziewięć pozycji. Komisja ds. rejestracji ziemniaka zaopiniowała pozytywnie następujące odmiany: Lp. Odmiana Typ Zgłaszający 1. ALDONA odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty Hodowla Ziemniaka Zamarte –Grupa IHAR 2. AMARANT odmiana skrobiowa średnio późna Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie 3. LAWENDA odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy Hodowla Ziemniaka Zamarte –Grupa IHAR 4. LADY ROSETTA odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty do mączystego; przeznaczona głównie do produkcji chipsów LIND 5. LECH odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty Hodowla Ziemniaka Zamarte –Grupa IHAR 6. MADELEINE odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy Agrico Polska…
Obecnie Krajowy Rejestr liczy 122 odmiany ziemniaka, w tym 72 odmiany jadalne, 22 głównie przeznaczone do przetwórstwa i 28 to odmiany skrobiowe. Ze względu na kierunek użytkowania : 13 to odmiany bardzo wczesne; 27 – odmiany wczesne; 55 – odmiany średnio wczesne; 14 – odmiany średnio późne i 13 – odmiany późne. Ze względu na pochodzenie ; 67 to odmiany hodowli zagranicznych, a 55 to odmiany krajowe. W ostatnim 10-leciu nastąpiły pewne zmiany w zakresie odmian dominujących na rynku. Zaznacza się wyraźny trend w kierunku odmian wczesnych., dalej stanowią odmiany średnio-wczesne do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na tak liczną paletę…
Celem rozwoju rolnictwa jest pozyskiwanie wysokiej jakości zadawalającego plonu przy wzrastającej efektywności produkcji. Różnorodność prac w gospodarstwie rolnym wymaga od producenta wiedzy z różnych dziedzin: agrotechniki, mechanizacji, rachunkowości, zarządzania, czy marketingu. Ważnym czynnikiem są więc dobre źródła informacji. Doradztwo wielkopolskie widzi ten problem i poprzez dostępne metody i formy doradcze (szkolenia, wdrożenia, demonstracje, pokazy, wyjazdy szkoleniowe, imprezy promocyjne) aktywizuje rolników do efektywniejszego działania. W produkcji roślinnej ważnym czynnikiem rozwoju jest propagowanie postępu biologicznego (wprowadzanie nowych, wydajniejszych i lepszych jakościowo odmian), czy nowych technik i technologii produkcji. Upowszechnienie w ostatnich latach Internetu stwarza przesłanki do wykorzystania tego narzędzia w rolnictwie. Internet…
Obecnie Krajowy Rejestr liczy 138 odmian ziemniaka, w tym 85 odmiany jadalne, 24 głównie przeznaczone do przetwórstwa i 29 to odmiany skrobiowe. W ostatnim 10-leciu nastąpiły pewne zmiany w zakresie odmian dominujących na rynku. Zaznacza się wyraźny trend w kierunku odmian wczesnych., dalej stanowią odmiany średnio-wczesne do bezpośredniej konsumpcji. Z uwagi na tak liczną paletę odmian ziemniaka, producentowi trudno wybrać tą właściwą, najlepszą, dostosowaną do kierunku produkcji. Pomocne w tym wyborze będzie niniejsze opracowanie Czołowymi odmianami w Polsce są bardzo wczesne Denar,  Lord i Miłek, które zastąpiły odmiany Aster i Orlik oraz holenderska Arielle i niemiecka Inova z Katalogu Europejskiego.…
Podstawowym krokiem do prawidłowego doboru odmian ziemniaków jest określenie celu prowadzenia uprawy. Pozwala to na sprecyzowanie , które z cech użytkowych plonu są najważniejsze, a zatem i jaki ich poziom u wybieranej odmiany będzie najbardziej korzystny. Inne bowiem właściwości będą istotne przy wyborze odmiany w uprawie ziemniaków wczesnych, a inne  - gdy będą uprawiane z przeznaczeniem na okres późniejszy. Odmiennymi cechami muszą charakteryzować się bulwy ziemniaka przeznaczone na poszczególne kierunki przetwórstwa spożywczego, a jeszcze innymi ziemniaki skrobiowe. W przypadku producenta ziemniaków jadalnych (który na ogół sam musi zadbać o zbyt zebranego plonu) konieczne jest, by wybierana odmiana sprostała odpowiednim cechom,…