COBORU w Słupi Wielkiej na podstawie doświadczeń PDO opublikowało wyniki dotyczące plonowania buraków cukrowych w 2016 r. stwierdzając, że był on wyższy niż w roku 2015 o 225 dt/ha i wyniósł 886 dt/ha. Średni plon w 2015 roku wyniósł 652 dt/ha. W zależności od lokalizacji doświadczeń średni plon w 2016 roku wyniósł od 636 dt/ha do 1045 dt/ha. Natomiast średni plon cukru był wyższy o 33 dt/ha, średnia zawartość cukru w doświadczeniach wyniosła 18,2% i była niższa o 0,7% w stosunku do roku 2015. Wzorcem w doświadczeniach PDO były takie odmiany jak: FALA, HAMMOND, PANORAMA KWS, SILEZJA. Średni plon korzeni wynosił 884 dt/ha, natomiast średni plon cukru 147,9 dt/ha. Odmiana Plon korzeni – % wzorca Plon cukru – % wzorca POLANIN 107 100 KAGU 104 100 SOBIESKI 104 100 KRAJAN 103 101 PANORAMA KWS 102 100…
Krajowy Rejestr odmian roślin uprawnych wzbogacił się o 14 nowych odmian buraków cukrowych i 1 odmianę buraka pastewnego. Nastąpiło to 19 stycznia 2017 r. w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej podczas posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka Cukrowego. Nazwa odmiany Odmiana typu Zgłaszający BURAK CUKROWY CANDIMAX normalnego do normalno-plennego SAS Florimond Desprez Veuve & Fils EXOTIQUE normalnego do normalno-cukrowego SAS Florimond Desprez Veuve & Fils BERNACHE normalnego SAS Florimond Desprez Veuve & Fils MELUSINE normalnego SAS Florimond Desprez Veuve & Fils LIVIUS normalnego do normalno-plennego Strube Polska Sp z o.o. MAZUR normalnego Strube Polska Sp z o.o. NIVEN normalnego do normalno-plennego Strube Polska Sp z o.o. MAKSYM normalno-plennego Strube Polska Sp z o.o. SOMBRERO normalnego Sesvanderhave Poland Sp z o.o. OZONE normalno-plennego Sesvanderhave Poland Sp z o.o. MARYNIA normalnego Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp z o.o.…
W sezonie 2017 Krajowa Spółka Cukrownicza S.A. poleca 24 odmiany buraka cukrowego ośmiu hodowli. Oznaczenia literowe określają: R – odmiana tolerancyjna na rizomanię, C – odmiana tolerancyjna na chwościk buraka, N – odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego, A – odmiana tolerancyjna na Aphanomyces cochlioides powodującego gnicie korzeni, E – odmiana tolerancyjna na mączniaka prawdziwego, Ra – odmiana tolerancyjna na brunatną plamistość liści. Firma hodowlana Gatunek Rok rejestracji Tolerancja WHBC Piast Sobieski 2014 2015 R ​R + C SYNGENTA Alegra Contenta 2012 2015 R + C R + C + N STRUBE Denzel Dylan Gellert Jagger 2015 2014 2013 2015 R R + N R R SESVANDERHAVE Admiral Amazonia Tapir Tipi…
Chwościk buraka (Cercospora beticola) jest chorobą grzybową, która atakuje liście buraków cukrowych. Powszechnie występuje na obszarze całego kraju powodując ogromne straty w plonie. Patogen rozwija się na liściach i wnika do ich wnętrza za pomocą aparatów szparkowych. Chorobie sprzyja wilgotna i ciepła pogoda. Pierwsze objawy choroby obserwujemy w lipcu. Są to okrągłe plamki o średnicy 1-5 mm. Środek plamki początkowo jest biały, a z czasem robi się jasnoszary. Plamki mają charakterystyczną obwódkę barwy czerwonawo-brązowej. Z czasem zwiększa się liczba plam, które łączą się ze sobą powodując brunatnienie, zasychanie i opadanie liści. Wyrastające młode liście powodują wydłużanie głowy buraka, która jest odrzucana w czasie zbioru. Choroba powoduje znaczne straty w plonie buraków cukrowych. W celu ograniczenia występowania choroby na plantacji…
Na niektórych plantacjach buraka cukrowego pojawiły się objawy chwościka buraka. Chwościk buraka (Cercospora beticola) jest najgroźniejszą chorobą liści buraków cukrowych, pastewnych i ćwikłowych, wywoływaną przez grzyba o tej samej nazwie. Zarodniki grzyba przenoszą się przez wiatr i krople deszczu. Kiełkują na liściu i wnikają przez aparaty szparkowe do wnętrza liścia. Po kilku dniach na liściach pojawiają się plamki o średnicy 2-4 mm, okrągłe, brązowe, szarzejące, otoczone czerwono-fioletową obwódką. Wewnątrz obwódek widoczne są czarne punkty i szary nalot złożony z trzonków konidialnych. Konidia te, rozsiewane przez deszcz, stanowią czynnik rozprzestrzeniający chorobę. Pojedyncze początkowo kolorowe punkty zlewają się w brązowe plamy. Liście przestają asymilować i stają się brązowe. Rozwój choroby prowadzi do usychania i skręcania liści. Buraki ,,walcząc” z chorobą…
Ozima forma buraka cukrowego – to nowy ciekawy kierunek i możliwość elastycznego pozyskania surowca do produkcji cukru. Buraki takie wysiewa się na przełomie lipca i sierpnia. Zimują one na polu tak jak wszystkie formy ozime roślin uprawnych. Wiosną, gdy rusza wegetacja ich korzenie maja już masę ok 200 g. Wydłużony okres wegetacji umożliwia zbiór takich buraków pod koniec kwietnia. Ich plonowanie jest zadowalające i w doświadczeniach osiąga 60t z ha. Po zbiorze pole może być wykorzystane do zasiewu normalnej rośliny jarej, np. kukurydzy. Istnieje również możliwość pozostawienie buraków ozimych do zbioru w późniejszym terminie (wrzesień –październik) i uzyskania w ten…
08 stycznia 2014

Walka o polski cukier trwa!

Przygotowane przez
W 2017 r. zakończy się okres obowiązywania unijnych kwot cukrowych. Zgodnie z limitami z 2006 r. obecnie Polska może produkować jedynie 1,4 mln ton cukru rocznie. Nadwyżka, która w tym sezonie (2013/2014) wyniesie 0,4 mln ton, musi być eksportowana poza UE lub przerobiona przemysłowo. Polska kwota nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania – co roku musimy importować około 200 tyś. ton cukru. Zakończenie obowiązywania kwot cukrowych w 2017 r. będzie oznaczało uwolnienie rynku, co według plantatorów może najpierw doprowadzić do mocnego spadku cen, a w konsekwencji do upadku niektórych firm, spadku produkcji i wzrostu cen. Według Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego…
15 lutego 2013

Nowy przybysz z południa

Przygotowane przez
Stosunkowo nowym zagrożeniem jest zaślaz pospolity, którego obecność w uprawach rolniczych na obszarze Polski została po raz pierwszy potwierdzona w 2002 roku. Od tego czasu roślina ta bardzo szybko się rozprzestrzenia i co roku obserwowana jest w nowych stanowiskach. Aktualnie zasięg występowania zaślazu obejmuje głównie południowo- zachodnią część kraju, gdzie zachwaszcza on uprawy kukurydzy i buraka cukrowego. W przypadku buraka chwastu na mb. rzędu nawet 1 egzemplarz może powodować ok 30% stratę plonu. Dodatkowo należy się liczyć z utrudnieniami w zbiorze , gdyż zaślaz osiąga znaczne rozmiary (2,5 m wysokości ), a jego łodygi zawierają duże ilości włókna. Zaślaz jest…
08 października 2012

Uprawa buraka liściowego

Przygotowane przez
Burak liściowy zwany inaczej boćwiną (nie należy utożsamiać boćwiny z botwiną, którą stanowią młode rośliny i liście buraka ćwikłowego) uprawiany jest u nas w kraju rzadko i niemal wyłącznie przez amatorów w ogrodach przydomowych i działkowych. Znany był w uprawie wcześniej niż burak ćwikłowy, a w Polsce znany był znacznie wcześniej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie dziś jego uprawa jest bardziej rozpowszechniona. Burak liściowy jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku tworzy rozetę jadalnych liści odziomkowych, a w drugim pęd kwiatostanowy i nasiona. Rozwidlony korzeń jest niejadalny. Częścią użytkową w zależności od odmiany są tylko liście, ogonki liściowe lub liście…