Od kilkunastu lat obserwuje się zwiększoną szkodliwość ze strony szkodników glebowych, w tym drutowców (Elateridae) i pędraków (Melolonthinae). Szczególnie duże zagrożenie związane jest z niekorzystnym zjawiskiem, gdy ziemniak przychodzi w płodozmianie po wieloletnich monokulturach. W ostatnich latach (1999-2015) obserwujemy liczniejsze występowanie szkód powodowanych przez drutowce w uprawach ziemniaka, co ma głównie związek z uprawą ziemniaka na glebach zaniedbanych agrotechnicznie (promocja bezorkowej uprawy gleby, minimalizacja podorywek i orek, duże zachwaszczenie) – fot. 1). Innym bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi larw Elateridae i uszkadzaniem przez nie bulw jest niestabilny rozkład temperatur i opadów atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym – ponieważ larwy Elateridae są wybitnie higrofilne (do rozwoju i życia potrzebują optymalnej wilgotności gleby), przemieszczają się stale w profilu glebowym na różne głębokości w poszukiwaniu…
Komisja ds. rejestracji odmian buraka przy COBORU pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru czternastu odmian buraka cukrowego i czterech pastewnego. Głównie dominują odmiany zagranicznych hodowli. Lp. Odmiana Typ Zgłaszający Buraki cukrowe 1. BTS 2160 odmiana typu normalnego Betaseed GmbH 2. BTS 8840 odmiana typu normalnego do normalno-plennego Betaseed GmbH 3. DOPPLER odmiana typu normalnego do normalno-plennego Strube Polska 4. FALA odmiana typu normalnego SESVANDERHAVE Poland 5. FD TAEKWONDO odmiana typu normalnego SAS Florimond Desprez Veuve & Flis 6. JADEIT odmiana typu normalnego Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego 7. KAGU odmiana typu normalnego SESVANDERHAVE Poland 8. KRAJAN odmiana typu normalnego Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego 9. LANCASTER odmiana typu plennego Strube Polska 10. MARENKA odmiana…