Od wielu lat w naszym kraju następuje degradacja gleb związana z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi oraz zaniechaniem prawidłowej technologii w uprawie roślin. Wpływ na to ma wyraźny wzrost udziału zbóż w strukturze zasiewów, dochodzący w niektórych gospodarstwach do 100%. Nie ulega wątpliwości, że wzrost plonowania roślin uprawnych związany jest z koniecznością utrzymania lub podnoszenia żyzności gleby. Duży spadek w pogłowiu zwierząt doprowadził do znacznego deficytu najcenniejszego nawozu jakim jest obornik. Stosowanie płodozmianów zbożowych ma podłoże ekonomiczne, jednak przyczynia się do naruszenia bilansu próchnicy, a tym samym do obniżenia produktywności gleby, co w perspektywie lat doprowadzi do spadku plonów. Jak powszechnie wiadomo odbudowa zawartości substancji organicznej w glebie to proces długotrwały i nie w pełni odwracalny. Warto tutaj przypomnieć…
Nawożenie łąk nawozami naturalnymi Nawozy naturalne (produkowane w gospodarstwie) różnią się od nawozów mineralnych tym, że działają nie tylko przez zawarte w nich składniki pokarmowe (azot, fosfor, potas, wapń, magnez), ale przede wszystkim poprzez wiele substancji specjalnych. Powodują one, że gleba jest przyjazna dla mikroorganizmów oraz fauny glebowej a zachodzące w niej procesy biologiczne sprawiają, że nie jest tworem martwym. Nawozy naturalne są cenne dla wszystkich gleb użytkowanych rolniczo jako: grunty orne, sady, plantacje wieloletnie czy trwałe użytki zielone. W dobie stale drożejących nawozów mineralnych warto optymalnie wykorzystać nawozy własne i powrócić do nawożenia tradycyjnego. Na łąkach nawozy naturalne zwiększają…