Aplikacja, kolejnej już, III dawki nawozu azotowego wpływa na przedłużenie okresu wegetacyjnego pszenicy poprzez zwiększenie aktywności aparatu asymilacyjnego, zwiększa tzw. MTZ w kłosie oraz podnosi zawartość białka, w tym i glutenu, w ziarnie. Dlatego III dawkę azotu, tzw. na kłos, często nazywamy „dawką jakościową”. W Wielkopolsce widać już wysunięty liść flagowy na większości pszenic. Zatem decyzja o terminie aplikacji nawozu azotowego jest pilna. Warto uwzględnić sprzyjającą pogodą i przelotne opady deszczu, doskonale wpływające na szybkie rozpuszczenie azotu i tym samym dotarcie nawozu w strefę korzeniową pszenicy. Termin aplikacji dawki azotu na kłos najczęściej wypada w momencie od wysunięcia się liścia flagowego aż do fazy kłoszenia. Przeciętnie stosowana dawka zawiera się w granicach od 20-50 kg N/ha. Jest to zależne od wizualnej kondycji roślin oraz…
Rozwój wielkopolskiego rolnictwa w dużym stopniu zależy od tempa wdrażania osiągnięć nauki do praktyki, zarówno w obszarze postępu technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych w województwie wielkopolskim służy między innymi realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. To właśnie tam, w najlepszych gospodarstwach w Wielkopolsce, są lokalizowane demonstracje i wdrożenia obejmujące transfer wiedzy z zakresu rolnictwa. Dzięki uprzejmości ich włodarzy istnieje możliwość odbywania praktyk przez uczniów szkół rolniczych i studentów wielkopolskich uczelni. Począwszy od końca 2012 roku w województwie wielkopolskim utworzono sieć składającą się z 98 gospodarstw demonstracyjnych, w tym przy sześciu Technikach Rolniczych kształcących młodzież w zawodach rolniczych. Jednym z wielu zadań prowadzonych przy współpracy z gospodarstwami demonstracyjnymi jest realizacja obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku wymogów „Integrowanej ochrony…
04 marca 2014

Wapnowanie pod jarenaprzedwiośniu

Przygotowane przez
Zdarza się, że wapnowania w optymalnym terminie nie udało się wykonać. Można to zrobić teraz, tym bardziej, że pogoda sprzyja takim zabiegom. Wczesnym rankiem gleba jest jeszcze powierzchniowo zmarznięta. To pozwala na wjechanie sprzętem w pole. Ważne, aby czas od zastosowania wapna do siewu, był możliwie jak najdłuższy. Zbyt krótki - poniżej 2 tygodni jest bardzo ryzykowny, gdyż może doprowadzić do zaburzenia wschodów. Zagrożenie spada, gdy siew następuje po upływie mini. 4 tygodni. Jeśli gleba jest lekka lub bardzo lekka, albo gdy potrzeby wapnowania określane są jako "potrzebne", należy się wstrzymać z wapnowaniem do okresu po żniwach. Odnośnie formy chemicznej…
Często zastanawiamy się dlaczego nasze rośliny słabo rosną i nie cieszą „oka". Okazuje się, że zapominamy o jednym z podstawowych czynników produkcji jakim jest odczyn gleby – czyli stopień jej zakwaszenia ( pH ). Wyregulowany odczyn ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Zanim przystąpimy do nawożenia naszych pól wskazane jest wykonanie analizy laboratoryjnej w celu określenia pH.
18 stycznia 2012

Wesprzyj azot siarką

Przygotowane przez
Wiosenne nawożenie roślin ozimych odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zarówno wysokości ich plonu, jak i jego jakości. Pierwiastkiem o szczególnym znaczeniu jest azot, będący nie tylko „motorem” wysokiego plonu, ale zastosowany z umiarem, w średnich dawkach, podwyższa odporność roślin na infekcje grzybowe. Sprawia bowiem, że ilość fenoli w soku jest wysoka. Substancje te są naturalną bronią roślin przed porażeniem grzybami. Zastosowanie bardzo wysokich dawek azotu zmniejsza ilość fenoli. Jednocześnie rośliny są większe i bardziej ulistnione. Wzrasta ich krzewistość, a tym samym zagęszczenie całego łanu. Z tego też względu intensywne uprawy zbóż, są silniej porażane przez rdzę i mączniaka prawdziwego. W…
25 stycznia 2012

Rola i funkcje boru w roślinie

Napisane przez
Bor nie tylko wpływa na zwiększenie plonu, ale bardzo korzystnie wpływa na polepszenie jego jakości. Zapotrzebowanie boru np. przez rośliny zbożowe jest niewielkie, nie przekracza 60 g z ha w stosunku do jabłoni, to jednak bardzo korzystnie wpływa na wytworzenie wielkości kłosa. Zawartość ogółem tego pierwiastka w glebach Polski jest bardzo niska i waha się od 4 do 100 mg boru (B) w 1 kg gleby.  Deficytowy pierwiastek Obecnie bor jest najbardziej deficytowym pierwiastkiem spośród mikroelementów. Od 90-100% gleb Polskich jest ubogich w ten pierwiastek.  Gleby lekkie z reguły zawierają mniej boru ogółem i boru przyswajalnego niż gleby cięższe. Wynika…