Celem wiosennego nawożenia dolistnego zbóż jest poprawa zaopatrzenia w mikroskładniki lub likwidacja ich niedoborów. Nawozy mikroelementowe przeznaczone do dokarmiania pszenicy w okresie wiosennym stosuje się w trzech terminach : I termin – krzewienie, II termin – 2 kolanko, III termin - strzelanie w źdźbło. Na skuteczność dokarmiania dolistnego mają wpływ takie czynniki, jak: przygotowanie cieczy roboczej, użyta technika, pogoda panująca podczas zabiegu. Kilka istotnych uwag dotyczących dokarmiania dolistnego: Poszczególne składniki cieczy należy starannie odmierzyć lub odważyć. Składniki cieczy powinny być bardzo dobrze rozpuszczone. Do zabiegu należy przystąpić natychmiast po przygotowaniu cieczy roboczej (najpóźniej w ciągu kilku godzin). Zabieg najlepiej wykonać podczas pochmurnej pogody i w niższej temperaturze powietrza, rano lub późnym wieczorem. Gdy panują upały,…
Tegorocznej wiosny rolnicy obserwują, że rośliny są blade, osłabione i z oznakami niedoborów. w takiej sytuacji błędne zinterpretowanie tych niedoborów i zwiększenie dawki azotu może doprowadzić do pogorszenia stanu roślin. Należy pamiętać, że umiarkowany niedobór magnezu nie daje wyraźnych objawów, gdyż jest maskowany nadmiarem azotu. Późno-wiosenne uzupełnienie w składniki pokarmowe zbóż wykonujemy głównie poprzez dostarczenie roślinom mikroelementów. Stosujemy dwukrotny oprysk dolistny zbóż od fazy krzewienia do kłoszenia, przy użyciu płynnych nawozów wieloskładnikowych. Możliwe jest m.in. zastosowanie 5% roztworu siedmiowodnego siarczanu magnezu (5 kg/100 l wody) lub 3% roztworu jednowodnego siarczanu magnezu (3 kg/100 l wody). Warto dodać go do najbliższych planowanych zabiegów (fungicydami, regulatorami wzrostu), prowadzonych przy użyciu opryskiwaczy. Można także łączyć siarczan magnezu z mocznikiem…
Wokół przepisów o nawozach azotowych narosło wiele fałszywych mitów, dotyczących ich stosowania. Powszechnie panuje błędna opinia, że nawozów mineralnych nie wolno stosować po 1 grudnia a ostatnim dniem lutego. Obecnie obowiązująca ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz U z 2007 r. nr.147 poz. 1033 ze zmianami) nic o tym nie wspomina ! Przekonanie to wynika z istniejącego przepisu w rozporządzeniu  MRiRW w sprawie sposobu stosowania nawozów  (DzU z 2008r., nr 80 ,poz. 479 ), który dopuszcza stosowanie  od 1marca do 30 listopada jednak tylko nawozów naturalnych i organicznych. Nie ma tam mowy o nawozach mineralnych. W przepisach prawa nie jest…
Możliwości wykorzystania osiągnięć biotechnologii morskiej w celu biostymulacji plonu. Priorytetem współczesnych rolników i sadowników jest nie tylko uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości handlowej , ale także bezpieczeństwo produkcji żywności . Muszą oni mieć gwarancję wysokiej skuteczności stosowanych technologii , które powinny także w maksymalny sposób wykorzystać genetyczny potencjał plonotwórczy roślin. Od kilkuset lat rolnicy zamieszkujący regiony nadmorskie intuicyjnie wykorzystywali algi morskie do nawożenia pól uprawnych , uzyskując wyższe plony o lepszej jakości. To skłoniło naukowców do poszukiwań innowacyjnych rozwiązań , w oparciu o ekstrakty z alg , które pozwoliłyby na uruchomienie i pełne wykorzystanie zakodowanego w genach potencjału roślin. Od…
Na rynku są środki ochrony roślin w różnej formie użytkowej, od SC – koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą, do WG – granulat do sporządzenia zawiesiny wodnej i inne. Ale pojawiły się też nowe rozwiązania. Jest nią forma ODesi, która zapewnia lepsze rozprzestrzenianie się cieczy roboczej na liściach chwastów lub technologia SX. Nowe formulacje są często mieszaninami dwu lub więcej współdziałających ze sobą substancji aktywnych. Ich wieloskładnikowość właśnie wpływa na poszerzenie spektrum zwalczania chwastów, ale też i na większą skuteczność biologiczną i stabilność działania preparatów. Ważnym czynnikiem jest włączanie do niej substancji aktywnych, nie tylko o odmiennej budowie chemicznej, ale…