Błędy popełniane w trakcie wykonywania oprysku nie tylko obniżają skuteczność zabiegu, ale też stwarzają zagrożenie dla środowiska. Naraża to rolnika na straty finansowe, związane ze zmniejszeniem opłacalności zabiegu oraz ewentualnymi karami pieniężnymi. Tymczasem, jak przedstawia prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, prawie 50 proc. błędów leży po technicznej stronie zabiegu opryskiwania. Do największych zagrożeń dla środowiska, związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, zalicza się skażenia miejscowe (spowodowane skumulowaniem ŚOR) oraz rozproszone (znoszenie, spływ z pól). Znoszenie cieczy użytkowej towarzyszy niemal wszystkim, wykonywanym zabiegom ochrony roślin, a jego wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Przez wzgląd na znoszenie, niektóre tereny…