Ważnym zagadnieniem przy stosowaniu precyzyjnego rolnictwa jest zmniejszenie odpowiedzialności operatora za przeprowadzone zabiegi agrotechniczne. Jego rola ma polegać głównie na kontroli pracy poszczególnych elementów układu automatycznego prowadzenia ciągnika rolniczego i maszyn. Każdy zabieg agrotechniczny powinien być wykonany bardzo precyzyjnie. Często nie wystarcza już ręczne prowadzenie maszyn po polu, które wymaga od operatora ogromnego zaangażowania i uwagi podczas pracy, bo nie może on sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Stopień dokładności zależy od rodzaju prac polowych: dla dojazdu do pola wystarczy nawigacja, której dokładność wynosi około 10 metrów, przy zarządzaniu flotą – w granicach 5 metrów, przy mapowaniu pola – około 1 metra, przy nawożeniu – 30 centymetrów, przy zbiorze zbóż (kombajnem) – 10 centymetrów. Natomiast siew to…