12 lutego 2021

Dawne gatunki i odmiany roślin rolniczych i zielarskich

Napisane przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Na stronie internetowej Programu wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, który realizuje Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, znajdują się różne ciekawe informacje i opracowania na temat tego programu.

Jedno z tych opracowań obejmuje zestaw prezentacji podsumowujących zagadnienia realizowane w ramach zadania 1.6 „Poszerzenie różnorodności gatunków i odmian rolniczych i zielarskich, a także innych roślin występujących w systemach rolniczych”.

Prezentacje te służą szerszemu rozpowszechnieniu tej tematyki. Zwiększenie palety dawnych gatunków i odmian jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego. Dawne gatunki i odmiany mają szansę być istotnym elementem niskonakładowego, a także ekologicznego rolnictwa. Ich jakość i stabilne plonowanie powinny zainteresować konsumentów, a co za tym idzie – rolników. W przypadku pytań, w prezentacjach są podane dane kontaktowe do autorów.

Prezentacje:

  1. Dawne odmiany roślin rolniczych – Historia (Denise F. Dostatny).
  2. Bank Genów – udostępnianie zasobów genowych roślin rolniczych (Denise F. Dostatny).
  3. Dawne odmiany, jako źródła bioróżnorodności w uprawie kukurydzy (Monika Żurek).
  4. Kulinarne wykorzystanie dawnych odmian i gatunków roślin uprawnych (Monika Żurek).
  5. Procedury rejestracji odmian regionalnych i amatorskich oraz odmian tradycyjnych (Alicja Rutkowska-Łoś).
  6. Realizacja Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Barbara Sazońska).
  7. Bioróżnorodność obszarów wiejskich a przeciwdziałanie niekorzystnym efektom zmian klimatu (Grzegorz Żurek).

Na stronie internetowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie dostępne jest również opracowanie stanowiące katalog informacyjny na temat dawnych gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich, który został wydany w postaci monografii pt. „Vademecum dawnych roślin uprawnych”.

Celem tego opracowania było przedstawienie potencjału dawnych odmian i zapomnianych gatunków. Przykładowe gatunki i odmiany zostały scharakteryzowane pod kątem cech morfologicznych oraz agronomicznych, została określona ich rejonizacja oraz zalecenia uprawowe. Wskazano także możliwości rejestracji zapomnianych gatunków i dawnych, lokalnych odmian jako tradycyjne lub regionalne.

Czytany 637 razy Ostatnio zmieniany 14 lutego 2021