Produkcja Roślinna - WODR Poznań
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina rolnikom o konieczności właściwego stosowania środków ochrony roślin. Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać – desykacji. Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Dążenie do całkowitego wyeliminowania pozostałości środków ochrony roślin jest warunkiem utrzymania bezpieczeństwa konsumentów, wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji…
Na stronie internetowej Programu wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, który realizuje Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, znajdują się różne ciekawe informacje i opracowania na temat tego programu. Jedno z tych opracowań obejmuje zestaw prezentacji podsumowujących zagadnienia realizowane w ramach zadania 1.6 „Poszerzenie różnorodności gatunków i odmian rolniczych i zielarskich, a także innych roślin występujących w systemach rolniczych”. Prezentacje te służą szerszemu rozpowszechnieniu tej tematyki. Zwiększenie palety dawnych gatunków i odmian jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego. Dawne gatunki i odmiany mają szansę być istotnym elementem niskonakładowego, a także ekologicznego rolnictwa. Ich jakość i stabilne plonowanie powinny zainteresować…
Na terenie Wielkopolski zebrano wszystkie zboża. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 46 288 5,39 Jęczmień jary 100,0 100 954 4,09 Pszenica ozima 100,0 168 468 5,30 Pszenica jara 100,0 34 078 4,13 Pszenżyto ozime 100,0 193 005 4,98 Pszenżyto jare 100,0 13 658 4,02 Żyto 100,0 208 620 3,82 Owies 100,0 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 100,0 182 882 4,04 ZBOŻA RAZEM 100,0 992 845  …
Żniwa w przeważającej części województwa ukończone, tylko w nielicznych gminach pozostały zboża do zbioru. Zakończono zbiory rzepaku. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 46 288 5,39 Jęczmień jary 100,0 100 954 4,09 Pszenica ozima 100,0 168 468 5,30 Pszenica jara 99,8 34 078 4,13 Pszenżyto ozime 100,0 193 005 4,98 Pszenżyto jare 100,0 13 658 4,02 Żyto 100,0 208 620 3,82 Owies 99,3 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 99,9…
Żniwa są na ukończeniu. Przewiduje się zakończenie żniw do końca bieżącego tygodnia. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 100,0 46 288 5,39 Jęczmień jary 98,9 100 954 4,10 Pszenica ozima 99,0 168 468 5,30 Pszenica jara 97,1 34 078 4,14 Pszenżyto ozime 98,8 193 005 4,98 Pszenżyto jare 95,7 13 658 4,04 Żyto 98,6 208 620 3,81 Owies 97,8 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 97,6 182 882 4,04 ZBOŻA…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 99,6 46 288 5,45 Jęczmień jary 89,7 100 954 4,08 Pszenica ozima 91,0 168 468 5,33 Pszenica jara 77,5 34 078 4,13 Pszenżyto ozime 89,0 193 005 4,99 Pszenżyto jare 74,1 13 658 4,08 Żyto 88,7 208 620 3,80 Owies 82,2 44 892 3,64 Mieszanki zbożowe 85,2 182 882 4,02 ZBOŻA RAZEM 88,2 992 845   RZEPAK Rzepak ozimy 99,9 73…
Zebrano już połowę powierzchni zbóż przeznaczonych do zbioru, aktualnie z powodu padającego deszczu nastąpiła przerwa w pracach żniwnych. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje w poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 99,1 46 288 5,48 Jęczmień jary 58,4 100 954 4,11 Pszenica ozima 66,3 168 468 5,41 Pszenica jara 42,9 34 078 4,26 Pszenżyto ozime 66,1 193 005 5,05 Pszenżyto jare 39,2 13 658 4,09 Żyto 63,3 208 620 3,80 Owies 49,3 44 892 3,65 Mieszanki zbożowe…
Przystąpiono do zbioru pozostałych zbóż. Na ukończeniu są zbiory jęczmienia ozimego. W poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 94,6 46 288 5,47 Jęczmień jary 6,2 100 954 3,75 Pszenica ozima 10,7 168 468 5,59 Pszenica jara 2,9 34 078 5,82 Pszenżyto ozime 10,5 193 005 5,24 Pszenżyto jare 1,3 13 658 4,36 Żyto 7,4 208 620 3,72 Owies 1,6 44 892 3,01 Mieszanki zbożowe 2,9 182 882 3,85 ZBOŻA RAZEM 11,2 992 845   RZEPAK Rzepak ozimy 67,2 73 118 3,24 Rzepak…
W dalszym ciągu trwa zbiór jęczmienia ozimego, którego zebrano już 75%. Plony kształtują się na poziomie 5,44 t/ha. Plony rzepaku ozimego kształtują się na poziomie 3,03 t/ha. W poniższej tabeli oraz w udostępnionym w części „Pobierz załącznik” pliku PDF Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazuje informację dotyczącą zaawansowania zbiorów zbóż i rzepaków w województwie wielkopolskim (szacunki). Wyszczególnienie Zaawansowanie zbiorów w % w stosunku do powierzchni upraw Powierzchnia zasiewów w ha Plon w t/ha ZBOŻA Jęczmień ozimy 75,5 46 288 5,44 Jęczmień jary 0,2 100 954 4,33 Pszenica ozima 0,5 168 468 4,94 Pszenica jara 0,0 34 078 0,00 Pszenżyto ozime 0,1 193 005 3,58 Pszenżyto jare 0,0 13 658 0,00 Żyto 0,1 208 620 3,86 Owies 0,1 44 892 3,00 Mieszanki zbożowe 0,0…