01 sierpnia 2016

Lokalizacja obiektów mieszkalnych/inwentarskich na działce siedliskowej w kontekście zmian w przepisach prawa budowlanego, obowiązujących od drugiego półrocza 2015 r.

Przygotowane przez

28 czerwca 2015 roku wprowadzono nowelizację przepisów prawa budowlanego. Ustawa dopuszcza procedurę zgłoszenia budowy (robót) dla większej liczby obiektów, upraszczając tym samym proces inwestycyjny. Dla inwestorów oznacza to możliwość wyboru rodzaju formalności, na podstawie której będzie realizowana budowa.

Na podstawie zgłoszenia robót na działce siedliskowej można wznosić następujące obiekty budowlane:

  • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • wolnostojące budynki gospodarcze, altany, przydomowe oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna ich liczba na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  • samoczynne przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych o przepustowości do 7,5 m3 na dobę oraz zamknięte szamba o objętości do 10 m3 na ścieki bytowe;
  • ogrodzenia boczne działek siedliskowych przekraczające wysokość 2,2 m;
  • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk;
  • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, przy czym 50% powierzchni ścian wiaty musi być odsłonięta, a liczba wiat na działce siedliskowej nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Odległości obiektów na działce siedliskowej wg przepisów budowlanych

Planując usytuowanie domu, budynków inwentarskich i innych obiektów budowlanych na działce siedliskowej należy uwzględnić wszystkie przewidziane prawem odległości pomiędzy obiektami, a także na działkach siedliskowych sąsiadów. To podstawowy warunek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

Budynek mieszkalny – ściana domu, w której znajdują się okna lub drzwi, powinna być odsunięta od granicy działki minimum 4 m, a jeżeli jest to tzw. ściana ślepa (bez żadnych otworów), odległość ta powinna wynosić 3 m. Można dobudować budynek mieszkalny do budynku mieszkalnego sąsiada o szerokości i wysokości nie większej niż budynek sąsiada. Ograniczenia te również dotyczą nadbudowy i wysokości obiektu dobudowywanego.

Do projektu budowy budynku nie trzeba już dołączać warunków zakładu energetycznego, mówiących, w jaki sposób ma być doprowadzona energia energetyczna. Zakład energetyczny ma obowiązek zabezpieczyć dostawę energii od słupa do skrzynki elektrycznej wraz z montażem licznika poboru prądu.

To samo dotyczy przyłącza wodnego (pobór wody i odbiór ścieków bytowych do kanalizacji lub ze szczelnego zbiornika na fekalia).

Szamba/zbiorniki na ścieki bytowe powinny być zlokalizowane minimum 5 m od okien i drzwi na naszej działce siedliskowej i 10 mb od takich samych budowli znajdujących się na działkach sąsiednich.

Silosy naziemne stalowe i żelbetowe powinny być oddalone minimum:

  • 15 m od ścian budynków mieszkalnych i inwentarskich,
  • 8 m od budynków na działce sąsiedniej,
  • 10 m od płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę,
  • 4 m od granicy działki sąsiada.

W przypadku bardzo wąskich działek siedliskowych i niemożności lokalizacji danego obiektu zgodnie z wymaganymi odległościami, można wystąpić za pośrednictwem Starostwa Powiatowego do Ministerstwa Rolnictwa i Infrastruktury w Warszawie o udzielenie odstępstwa od obowiązujących odległości. Ministerstwo sceduje decyzję o lokalizacji obiektu z powrotem na Starostwo Powiatowe, które wyda decyzję, o ile będzie pisemna zgoda sąsiadów/właścicieli działek w przypadku lokalizacji obiektu bliżej niż obowiązują przepisy prawa budowlanego.

***

Budując obiekty mieszkalne trybem ZGŁOSZENIA ROBÓT przyśpieszamy rozpoczęcie robót budowlanych inwestycyjnych o 40 dni robocze w stosunku do POZWOLENIA NA BUDOWĘ (pozwolenie na budowę: rozpatrzenie 56 dni + 14 dni uprawomocnienie = 70 dni; zgłoszenie robót: 30 dni; różnica: 40 dni).

Czytany 3060 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.