Niebawem nadejdzie wiosna. Przypominamy więc o wpływie jakości materiału siewnego użytego do zasiewu na plon oraz o procedurach, jakie należy dopełnić, gdy nie ma możliwości nabycia kwalifikowanego, ekologicznego materiału siewnego. Często rolnicy, świadomi tego, że własne ziarno siewne nie jest najlepszej jakości, zwiększają normy wysiewu. Jest to jednak tylko w niewielkim zakresie „antidotum” na nienajlepszą jakość materiału siewnego. Rolnicy są świadomi, że dobrze przygotowany materiał siewny jest podstawowym warunkiem do uzyskania wysokich plonów, o dobrych parametrach jakościowych. Zastosowanie nawet najlepszej agrotechniki z wykorzystaniem najlepszego sprzętu, najlepszych nawozów naturalnych i środków poprawiających właściwości gleby nie przyniesie wymiernych efektów produkcyjnych, jeżeli wykorzystany do siewu materiał siewny będzie złej jakości. Wysiew kwalifikowanych nasion jest…
Gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i to właśnie na nim spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu bezpiecznej żywności lub surowca do jej produkcji. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego należy rozpatrywać w ramach całego łańcucha produkcji żywności, począwszy od produkcji podstawowej w gospodarstwie rolnym. Rolnicy muszą na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności i pasz, dołożyć wszelkich starań, aby wytwarzana przez nich żywność i pasze spełniały obowiązujące wymogi prawa żywnościowego i paszowego. Powinni kontrolować proces ich produkcji poprzez stosowanie dobrej praktyki rolniczej i zachowanie ogólnych zasad higieny (ochrona przed zanieczyszczeniem). W każdym gospodarstwie bardzo ważne jest prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczących produkcji żywności i pasz, które pozwalają zidentyfikować pochodzenie produktu oraz umożliwiają sprawdzenie, czy pasza,…
Wrotycz to bylina, która rośnie na poboczach dróg, ugorach, brzegach lasów, w zaroślach i w rowach. Charakteryzuje się intensywnym zapachem, przypominającym kamforę. Nasze babcie stosowały wrotycz jako środek do odstraszania moli w szafach. Do przygotowania preparatów roślinnych wykorzystuje się zielone części wrotyczu oraz baldachy kwiatów. Ziele wrotyczu zbieramy w okresie kwitnienia, tj. od lipca do połowy września. Następnie suszymy je w przewiewnym miejscu w temperaturze do 35°C. Susz przechowujemy w szczelnym naczyniu, niedostępnym dla dzieci (łatwo mogą się nim zatruć). Wczesną wiosną z suszonych roślin robimy preparaty do spryskiwania drzew i krzewów w celu zniszczenia zimowych form szkodników. Natomiast latem przygotowujemy preparaty roślinne ze świeżych roślin. Gnojówka: 1 kg świeżych, pociętych liści wrotyczu zalewamy 10 l wody i odstawiamy na około 14-20 dni…
Rośliny, tak jak każda żywa istota, do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują pożywienia. Zapas składników pokarmowych w glebie jest ograniczony, dlatego musi być uzupełniany co pewien czas. Podstawą do prawidłowego ustalenia potrzeb nawozowych roślin jest znajomość zasobności gleby. Dlatego tak ważna jest analiza gleby. Wykonanie analizy można zlecić w laboratoriach chemiczno-rolniczych, przede wszystkim w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Analiza taka obejmuje określenie odczynu gleby (pH) i potrzeb wapnowania, a także zasobności gleb w przyswajalne formy fosforu, potasu oraz magnezu. Gro składników mineralnych znajdujących się w glebie, pochodzi z roślin wcześniej obumarłych na danym terenie. Problem zubożenia gleb rozpoczyna się na tych polach, z których plony wywozi się z miejsca, w którym rosną. W efekcie ziemia jałowieje. Aby zahamować tego…
System ekologiczny oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie, czyli rolnictwo bez agrochemii. Rolnictwo ekologiczne za podstawowy cel uznaje uzyskanie wysokiej jakości ziemiopłodów i dbałość o środowisko przyrodnicze. Każde gospodarstwo ekologiczne podlega corocznej kontroli (certyfikacji) potwierdzającej realizację kryteriów ekologicznego gospodarowania. Rolnictwo ekologiczne nie sprowadza się więc wyłącznie do odrzucenia przemysłowych środków produkcji, lecz polega na umiejętnym gospodarowaniu środkami własnymi i dążeniu do samowystarczalności paszowej i nawozowej. Wymaga od rolnika wiedzy, doświadczenia i gotowości działania. Niezmiernie ważnym przy podejmowaniu przez rolnika właściwych decyzji jest przepływ informacji z osiągnięć nauki do praktyki rolniczej. Szczególny nacisk w rolnictwie ekologicznym kładziony jest na stosowanie optymalnej agrotechniki (zabiegów uprawowych,…
Gospodarstwa ekologiczne powinny, podobnie jak konwencjonalne, korzystać z efektów prowadzonych prac hodowlanych. Nie ma w Polsce prac hodowlanych nad odmianami pod potrzeby tylko i wyłącznie rolnictwa ekologicznego, ale są liczne badania odmian w kierunku przydatności do upraw w systemie rolnictwa ekologicznego. W Polsce odmiany konwencjonalne sprawdzamy w rolnictwie ekologicznym – taki kierunek badań; hodowla tylko pod uprawy ekologiczne – nadal wątpliwe zainteresowanie. Podstawowy kierunek – wyszukanie odmian o zwiększonej przydatności do upraw ekologicznych z istniejących odmian. Zatem i w rolnictwie ekologicznym istnieje możliwość skorzystania z wyboru większej liczby odmian o lepszych parametrach jakościowych, jak również z poprawianych, ulepszanych cech, np. plenności i zdrowotności. ZBOŻA Obok jakości ziarna o wyborze konkretnej odmiany do uprawy w gospodarstwie ekologicznym powinny decydować takie cechy odmiany, jak: zboża…
Człowiek od niepamiętnych czasów wykorzystywał działalność mikroorganizmów w różnych aspektach swojego życia. Już wiele lat przed naszą erą, gdy jeszcze nie wiedziano o istnieniu drobnoustrojów, warzono piwo, wytwarzano wino, kiszono warzywa korzystając z dobrodziejstwa mikroorganizmów. W uprawie gleby stosowano obornik, który pod wpływem obecnych w nim i w ziemi mikroorganizmów przekształcał się w nadającą żyzność ziemi próchnicę. Tak zwana „teoria próchniczna”, zakładająca, że jedynym pożywieniem roślin są związki organiczne, przetrwała dziesiątki lat, bo prawie do połowy XIX wieku. Dzisiaj mamy naukowo potwierdzone, że mikroorganizmy wpływają znacznie na poprawę struktury gleby. Wytwarzane przez nie substancje śluzowe oblepiają humus i cząstki mineralne, tworząc gruzełki. Z gruzełek powstają większe agregaty wypełnione mikroflorą. Natomiast ilość agregatów warunkuje zawartość wody zatrzymanej…
Piknik Ekoagroturystyczny to impreza o charakterze regionalnym, która ma na celu propagowanie zagadnień dotyczących rolnictwa ekologicznego i agroturystyki, a także promocję produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Ekologia i agroturystyka to pojęcia, które towarzyszą nam od wielu już lat. Wydawać by się więc mogło, że na ten temat wszystko lub prawie wszystko już wiemy. Tymczasem jednak tak nie jest. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że szczególnie ekologia, ale też i agroturystyka, to pojęcia bardzo medialne, niestety często nadużywane. Potrzebna jest więc rzetelna wiedza o tych zagadnieniach, bo ta, którą w większości dysponujemy, nadal jest niewystarczająca. Niedostateczny poziom wiedzy na temat znakowania żywności ekologicznej jest przyczyną kupowania produktów oznakowanych w sposób sugerujący, iż mogą pochodzić…
Celem działań rolnika powinno być zminimalizowanie ujemnych skutków wywołanych stałą obecnością chwastów. Jednak wyparcie chwastów z pól uprawnych nie jest osiągalne, chociażby dlatego, że wiele z nich produkuje dużo diaspor zachowujących bardzo długo zdolność do kiełkowania. Dlatego obecnie mówi się nie o całkowitym niszczeniu chwastów, lecz o regulowaniu zachwaszczenia, bądź o takim sterowaniu ochroną przed chwastami, aby sprowadzić je do poziomu niezagrażającego roślinom uprawnym. Takie zdefiniowanie tego zagadnienia ma charakter ekologiczny, chwasty bowiem spełniają też rolę pożyteczną, przyczyniając się do podtrzymywania różnorodności biologicznej ekosystemu. Terminem stan zachwaszczenia określa się liczbę gatunków chwastów na jednostce powierzchni i odzwierciedla on skład florystyczny danego zbiorowiska. Stopień zachwaszczenia to całkowita liczba…