07 sierpnia 2018

Co odbiorca energii powinien wiedzieć o nieuczciwych działaniach sprzedawców energii?

Przygotowane przez

Do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpływają liczne skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste) dotyczące praktyk przedstawicieli handlowych w kontekście zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Najczęściej zgłaszane skargi związane są z wprowadzeniem konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy sprzedaży energii z nowym sprzedawcą. Z analizy skarg wynika, że dominują sytuacje, w których przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii:

 • przedstawiają się niezgodnie z prawdą jako pracownicy sprzedawcy energii z urzędu (przedsiębiorstwa, z którym odbiorca ma podpisaną umowę), w związku z czym odbiorcy zawierają nową umowę z innym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • przedstawiają się niezgodnie z prawdą jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy;
 • fałszywie informują odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy;
 • fałszywie informują odbiorców, że w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów, w wyniku czego odbiorcy podpisują umowy z nowym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • fałszywie obiecują sprzedaż energii po cenie niższej niż ta, którą dotychczas płaci odbiorca, po czym odbiorca już przy pierwszym rachunku zauważa, że płatności są większe niż dotychczas;
 • nie informują przy zawieraniu umów o usługach dodatkowych, które wiążą się z dodatkowymi opłatami (np. ubezpieczeniu);
 • informują niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec odbiorcy;
 • nie informują o 14-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy;
 • ponaglają konsumentów do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Urząd Regulacji Energetyki podejmuje działania na rzecz eliminowania takich praktyk i zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom oraz przypomina, że w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii, odbiorca powinien:

 • upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje; odbiorca powinien zatem poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia;
 • przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;
 • nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania; odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę;
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się – na przykład – telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki – tel. 22 244 26 36;
 • należy dopilnować, by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

Niechęć przedstawiciela handlowego do postępowania w opisany wyżej sposób może być sygnałem o nieuczciwej ofercie z jego strony.

Ponadto Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

 • nie wysyła swoich przedstawicieli, ani pracowników, do domów konsumentów;
 • nie udziela przedsiębiorstwom energetycznym żadnych upoważnień do występowania w imieniu Urzędu Regulacji Energetyki;
 • nie jest stroną umów sprzedaży energii elektrycznej lub paliw gazowych;
 • traktuje wszystkich sprzedawców energii w sposób równoważny i niedyskryminacyjny – nie rekomenduje zatem wyboru oferty konkretnego, wybranego sprzedawcy.

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki znajdziemy przydatne poradniki:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Urząd Regulacji Energetyki zachęca do kontaktu telefonicznego z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych URE – tel. 22 244 26 36.

Warto zapoznać się z powyższym materiałem, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji działań nieuczciwych sprzedawców energii.

Czytany 1938 razy Ostatnio zmieniany 07 sierpnia 2018

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.