W ubiegłorocznym numerze wrześniowego „Poradnika Gospodarskiego” opisałam barszcze Sosnowskiego i Mantegazziego, czyli tzw. barszcze kaukaskie, w aspekcie ich naturalnego miejsca występowania, historii pojawienia się i rozprzestrzenienia w Polsce oraz różnic morfologicznych. Artykuł poniżej odnosi się do ich niekorzystnego wpływu na organizmy żywe, w tym na zdrowie ludzi. Dlaczego rośliny te są tak niebezpieczne? Wyglądają dość niewinnie. Poza wysokością, która może budzić pewien respekt (do 5 m), i okazałymi liśćmi oraz baldachami na pierwszy rzut oka nic groźnego sobą nie prezentują. Nie posiadają kolców, cierni, rzepów i mogą się nawet podobać. To przecież do celów dekoracyjnych sprowadzono barszcz Mantegazziego do parków i ogrodów. Niebezpieczeństwo ukryte jest w soku tych roślin. Zawiera on związki uwrażliwiające skórę ludzi i zwierząt na działanie promieni…
Rozwój rolnictwa powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Mamy do czynienia z coraz większą ilością odpadów uciążliwych, takich jak opakowania po nawozach mineralnych, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn rolniczych, których nie wolno oddawać do punktu zbiórki czy składowania odpadów komunalnych. Niedopuszczalne jest również spalanie opakowań po pestycydach w piecach czy wykorzystywanie ich jako materiał wtórny. Wszelkie tego typu praktyki powodują przedostanie się niebezpiecznego środka do gleb, wód i powietrza, co może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla środowiska, jak też dla zdrowia i życia ludzi. Zmieniające się technologie w produkcji zwierzęcej – coraz szerzej stosowane konserwowanie pasz oparte na beztlenowym zakiszaniu zielonek – generują znaczne ilości odpadów w postaci folii kiszonkarskich.…
15 września 2018

Opłata recyklingowa

Przygotowane przez
Od początku 2018 roku płacimy w sklepach przy kasie za tzw. reklamówki. Z czego to wynika? Art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.) mówi, że „Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Art. 1 ust. 18 Ustawy z handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. W dalszej kolejności zadajemy sobie pytania: co rozumieć pod…
19 lipca 2018

Susza jako skutek zmian klimatu

Przygotowane przez
W ostatnich latach często mogliśmy słyszeć o efekcie cieplarnianym oraz o globalnym ociepleniu. Od niedawna zmienił się trend i zaczęto stosować szersze pojęcie: „zmiany klimatu”. Klimatolodzy natomiast mówią już o ekstremalizacji klimatu. Scenariusze klimatyczne dla Polski obejmują wzrost temperatury powietrza, zmiany ilości rocznych sum opadów, jak również występowanie ekstremalnych zjawisk, np. nawalnych opadów, gwałtownych burz i huraganowych wiatrów. Skutki zmian klimatu nie obejmują już tylko przyspieszenia tempa topnienia lodowców, lecz odczuwalne są również przez mieszkańców Polski. Jednym z negatywnych skutków zmian klimatu i jednocześnie poważnym problemem występującym zwłaszcza na terenie Wielkopolski jest susza. Wzrost temperatury powoduje spadek efektywności opadów, a w szczególności dotyczy to okresu wegetacyjnego. Zjawiska te skutkują wzrostem zagrożenia…
Od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074), a wraz z nią nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Nowe prawo zaostrza obowiązujące od nowego roku przepisy dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I tak, obowiązek zgłaszania zamiaru wycinki dotyczyć będzie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekraczać będzie: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Właściciel nieruchomości, chcąc usunąć takie drzewa na swojej nieruchomości będzie musiał zgłosić ten fakt do urzędu gminy. W terminie 21 dni od…
05 czerwca 2017

Światowy Dzień Środowiska

Przygotowane przez
Światowy Dzień Środowiska, który obchodzimy 5 czerwca, jest największym corocznym wydarzeniem organizowanym na rzecz pozytywnego oddziaływania na środowisko. Dzień ten został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1972 roku na Konferencji Sztokholmskiej. Od tego momentu mieszkańcy różnych części świata zorganizowali tysiące wydarzeń, od sprzątania swoich lokalnych, sąsiedzkich terenów do działań przeciwko przestępczości związanej z dziką przyrodą, czy też ponownego zalesiania. Tegorocznym krajem będącym gospodarzem obchodów jest Kanada i będzie stanowić centrum uroczystości na całym świecie. W tym roku tematem wiodącym Światowego Dnia Środowiska jest „Connecting People to Nature” tzn. „Łączenie ludzi z naturą". Wydarzenie to wzywa nas do wyjścia na świeże powietrze do natury, aby docenić jej piękno i znaczenie, a także podjąć wezwanie do ochrony naszej Ziemi. Ma nas…
Określenie jednoznacznych kryteriów uciążliwości zapachowej jest niezwykle trudne, ponieważ odczuwanie zapachów jest kwestią indywidualną. Ten sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności np. od oceny źródła zapachu i wrażliwości danej osoby. Nie ulega jednak wątpliwości, że odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła. Prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. Wieloaspektowość tego problemu powoduje, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. Jednak sam problem istnieje. Ministerstwo Środowiska zauważając rosnący…
16 grudnia 2016

Bioróżnorodność w kuchni – jabłka

Przygotowane przez
Badania wykazują, że nasza kuchnia jest kulinarnie monotonna. Podaje się, że 12 odmian roślin i 5 ras zwierząt to 70 procent codziennego pożywienia współczesnego człowieka. Jednak ze względu na coraz to modniejszy zdrowy tryb życia, poszukuje się zdrowszych odpowiedników i nowych rozwiązań w kuchni. Przykładem różnorodności biologicznej w kuchni mogą być jabłka. Różne odmiany jabłoni wydają owoce o zróżnicowanej charakterystyce. Odmiany jabłek wykorzystywane w przyrządzanych potrawach możemy podzielić m.in. według kwasowości. Odmiany słodkie Landsberska – owoc o średniej wielkości do dużych, kulisto-stożkowate, a czasem szerokokuliste o zielonkawożołtym zabarwieniu, z niewielkim jasnym ceglastym rumieńcem. Mają chrupki, soczysty i wyraźnie winny miąższ. Ponadto są bogate w sole mineralne i witaminy. Są to owoce deserowe, mające także zastosowanie w przetwórstwie. Są dobre…
Kontrole inspekcji ochrony środowiska – rzecz normalna. Pytanie tylko, czy inspektor takiej inspekcji może wejść na teren prywatnej posesji w celu dokonania kontroli? Tak, może. Z kolei uniemożliwienie inspekcji ochrony środowiska przeprowadzenia kontroli jest karalne na mocy przepisów Kodeksu karnego. Uprawnienia kontrolerów inspekcji ochrony środowiska reguluje ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.). Zadaniem tej instytucji jest m.in. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska. W myśl zapisów powyższej ustawy: Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska inspektor uprawniony jest do: wstępu z niezbędnym sprzętem: na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, do środków transportu; wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren…