Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej  w Poznaniu i we Wrocławiu  ogłosiły nowe obszary OSN. 13 lipca w Monitorze Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ogłoszono rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć ( Dz. Urz.Woj.Wlkp. 2012.3143) a 16 lipca ogłoszono rozporządzenie 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.( Dz. Urz. Woj.Wlkp. 2012.3193). W rozporządzeniach określone…