28 kwietnia 2015

Inwestycje na OSN

Przygotowane przez

W przyszłym roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzeń Dyrektora RZGW we Wrocławiu i Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Jednym z jego wymogów jest konieczność dostosowania przez rolników na OSN urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań do końca jego obowiązywania, tj.:

§ 24. Prowadzący działalność rolniczą na OSN jest zobowiązany do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów, o których mowa w § 17 i § 19 w terminie do końca okresu obowiązywania Programu.

§ 17. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadający co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów.

§ 19. Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres, kiedy nie jest on rolniczo wykorzystywany, jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy.

Informujemy, iż w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy na OSN mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji dostosowawczych w swoich gospodarstwach. Na ten cel przewidziano budżet w kwocie 37 500 000 euro, czyli 150 mln zł.

Informuje się również, aby nie zwlekać z podjęciem decyzji do ostatniej chwili. Środki przewidziane na dofinansowanie inwestycji dostosowawczych na OSN w kwocie 37 500 000 euro zarezerwowane są dla rolników na OSN obowiązujących tylko w cyklu 2012-2016.

Czytany 4784 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.