08 kwietnia 2015

Wcześniejsze emerytury z KRUS

Przygotowane przez

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, małżonkowi rolnika, domownikowi), który spełnia jednocześnie dwa warunki:

 • osiągnął wiek emerytalny,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Od 1 stycznia 2013 roku wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany. Dotyczy to zarówno kobiet, które urodziły się po 31 grudnia 1952 roku, jak i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku. Natomiast wiek 67 lat jako wiek emerytalny dotyczy kobiet urodzonych po 30 września 1973 roku i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 roku.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
 • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze – zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm.).

Czy można wcześniej, czyli przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, uzyskać prawo do emerytury rolniczej?

Pewna grupa rolników ma możliwości ubiegania się o wcześniejsze emerytury rolnicze. Przysługują one tylko rolnikom (domownicy nie mogą z nich korzystać), którzy:

 • ukończą wiek 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • będą mieć co najmniej 30 lat podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
 • zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej,
 • spełnią te warunki do 31 grudnia 2017 roku.

Dotyczyć to będzie wyłącznie:

 • kobiet urodzonych do 31.12.1962 r.,
 • mężczyzn urodzonych do 31.12.1957 r.

Zostawiono wymagany wiek (kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat), a wydłużono wiek emerytalny. Powoduje to obniżenie wysokości części uzupełniającej „wcześniejszej” emerytury rolniczej. Obniżka po 5% emerytury podstawowej liczona jest za każdy rok dzielący uprawnioną osobę od wieku emerytalnego. Część uzupełniająca będzie podwyższana o 5% po osiągnięciu kolejnego roku życia.


Źródło:

 • Warunki nabywania prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokość określa ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników – tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.
 • Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 637 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm. Ustawa o emeryturach kapitałowych.
 • www.krus.gov.pl
Czytany 4838 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.