13 września 2017

Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy

Napisane przez Aldona Jankowska, Mariola Majewska, Marta Matuszewska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
​Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W Sielinku koło Opalenicy 12 września 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja została zrealizowana w ramach operacji „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w ramach której organizowany jest cykl konferencji, audycji i felietonów telewizyjnych, a także debata telewizyjna. Celem powyższych działań jest zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny, mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Spotkanie w Sielinku miało na celu przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji oraz wymianę wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Celem jest również promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolnika.

Konferencja została otwarta przez Panią Wiesławę Witaszak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wykłady prowadzone były przez przedstawicieli następujących instytucji: Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Skarbowego. W spotkaniu wzięli udział rolnicy funkcjonujący w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, którzy podzielili się swoim doświadczeniem oraz opowiedzieli o wyzwaniach, jakie napotkali przed przystąpieniem do prowadzenia działalności.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem słuchali prezentowanych wykładów odnoszących się do przepisów ułatwiających rolnikom sprzedaż żywności, wymagań weterynaryjnych w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego, wymagań sanitarnych niezbędnych podczas produkcji i sprzedaży żywności, jej właściwego znakowania i wprowadzania do obrotu oraz zasad dotyczących opodatkowania przychodów uzyskanych z tej działalności. Podczas spotkania kierowano do wykładowców liczne pytania, przez co wywiązała się ożywiona dyskusja. Jest to jasny sygnał, że skierowanie uwagi na temat, jakim jest krótki łańcuch dostaw żywności, budzi duże zainteresowanie wśród uczestników i zachęca do zgłębiania wiedzy w tym zakresie.

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Czytany 2900 razy Ostatnio zmieniany 20 września 2017