30 października 2020

Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD)?

Opracowanie: Aldona Jankowska
W ramach projektu pn. „Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD)?”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowano cykl filmów o rolniczym handlu detalicznym adresowanych do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą zwiększyć dochodowość swojego gospodarstwa. Poniżej linki do filmów. Zachęcamy do obejrzenia! Agroturystyka, czyli jak RHD może zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejsca? W materiale zostały przedstawione gospodarstwa agroturystyczne, które produkują przetwory w ramach rolniczego handlu detalicznego. W filmie zachęca się pozostałych gospodarzy do wytwarzania przetworów w ramach RHD.   Gdzie sprzedawać produkty wyprodukowane w ramach działalności RHD? Zostały przedstawione kanały dystrybucji produktów z RHD. Pokazano miejsca, w których można sprzedawać produkty (targi, festyny), a także działające platformy sprzedażowe. Zaprezentowano również jeden z ośrodków doradztwa rolniczego, który…
04 października 2019

Znakowanie żywności symbolem „Produkt polski”

Opracowanie: Magdalena Świątkowska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, wprowadziło przepisy ustalające jednolite kryteria stosowania na opakowaniu żywności oznaczenia „Produkt polski”. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone oznaczeniem „Produkt polski” muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski, z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej informacji o stosowaniu oznaczenia „Produkt polski” znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski1. Znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice, nawiązującej do polskiej flagi, jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj pochodzenia produktu traktują…
W gospodarstwach rolnych można prowadzić produkcję żywności. Nie może to być jednak produkcja na szeroką skalę, a sprzedaż produktów może się odbywać tylko i wyłącznie na drodze bezpośredniej sprzedaży konsumentom, okolicznym stołówkom lub lokalnym małym sklepom w obrębie województwa, w którym żywność ta jest produkowana. Działalność taka figuruje jako MOL, czyli działalność marginalna, ograniczona i lokalna. Produkcja żywności pochodzenia niezwierzęcego odbywa się z wykorzystaniem własnych upraw w takich ilościach, które pozwalają przeprowadzić produkcję zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny żywności. W takich warunkach mogą być produkowane np. koncentraty spożywcze, ciastka, torty, przyprawy, dżemy, kompoty itp. Zagrożenia, jakie czyhają na żywność produkowaną w warunkach domowych, to m.in. mykotoksyny, bakterie i wirusy. Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego pozwala…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza 17 października 2017 r. do Stawiska (gm. Zagórów) na konferencję „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”. Konferencja ma na celu zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności, do uwzględnienia w swoich działaniach różnych aspektów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, co może znacząco zwiększyć…
13 września 2017

Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy

Opracowanie: Aldona Jankowska, Mariola Majewska, Marta Matuszewska • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ​Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   W Sielinku koło Opalenicy 12 września 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy”, której organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod kierownictwem Pani Aldony Jankowskiej. Konferencja została zrealizowana w ramach operacji „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja realizowana jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w ramach której organizowany…
28 sierpnia 2017

Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy

Opracowanie: Aldona Jankowska
​​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ​Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje 12 września 2017 roku w Sielinku k. Opalenicy konferencję pt. „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy”. Konferencja realizowana jest w ramach operacji „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD) mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym…
W ramach PROW 2014-2020 z poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” o dofinansowanie może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną, domownikiem lub małżonkiem tego rolnika w tak zwanym naborze tematycznym. Nabór tematyczny wniosków o dofinansowanie będzie uruchomiony w dniach 29 września do 28 października 2016 r. Zasady przystąpienia do programu regulują rozporządzenia MRiRW: z dnia 5 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1581) oraz z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające poprzednie rozporządzenie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1191). Pomoc przyznaje się ww. osobie fizycznie spełniającej następujące warunki: podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie; podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych (warunek ten jest spełniony, jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy beneficjent nie wykonywał działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania…
16 sierpnia 2016

Zostań przedsiębiorcą lub przetwórcą – będą na to środki

Opracowanie: Barbara Gęziak
Zgodnie z nowym harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, we wrześniu planowany jest termin naboru w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Działanie to przeznaczone jest dla rolników podejmujących wykonywanie działalności pozarolniczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Możliwość otrzymania pomocy reguluje Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 października 2015 r. Rolnicy zamierzający uruchomić działalność przetwórczą mogą wzbogacić się o doświadczenie i wiedzę w CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu w zakresie czterech działów przetwórczych: Młyn pozwalający przerabiać zboże na mąkę razową o wydajności 80 kg drobnej mąki na 1 godz. Tłocznia soków „bezpośrednich” z owoców ziarnkowych i jagodowych oraz warzyw korzeniowych, o wydajności 800 kg jabłek na godz. Masarnia,…
Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1703) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, zmienia obowiązujące dotychczas przepisy prawne i określa: wielkość, zakres i obszar produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, i przez takie produkty, wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Rodzaj produktów Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, w tym: Tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu, w przypadku gdy roczna produkcja w tym gospodarstwie nie przekracza:…