12 października 2018

„Ulga na start” i „premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” zachętą dla nowych przedsiębiorców z obszarów wiejskich

Przygotowane przez

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców – to jedna z najważniejszych ustaw dla przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku z wyjątkiem nowych zasad zawieszania działalności.

W ustawie określono prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zmieniono zasady i rozwiązania dotyczące postępowania instytucji państwowych względem przedsiębiorców.

Jedną ze zmian wprowadzonych powyższą ustawą i jednocześnie ważną dla osób podejmujących działalność gospodarczą jest tzw. „ulga na start” nazywana także „ulgą ZUS dla debiutantów”. To uprawnienie w połączeniu z „premią na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, czyli kwotą „100 tys. zł na start”, może okazać się doskonałą zachętą przyspieszającą decyzję o pracy na własny rachunek dla osób mieszkających na obszarach wiejskich. Zróbmy więc stosowne kalkulacje.

Czym jest „ulga na start”?

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców z tego uprawnienia może skorzystać tylko przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy;
  • podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca spełniający powyższe wymagania nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, Funduszowi Pracy i ubezpieczeniu wypadkowemu) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. „Ulga na start” nie zwalnia go jednak z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, po okresie „ulgi na start”, przedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania przez następne 24 miesiące z kolejnej ulgi – tzw. „małego ZUS”. Skorzystanie z „ulgi na start” nie jest obowiązkowe.

Osoba korzystająca z „ulgi na start” przez 6 miesięcy po podjęciu działalności gospodarczej opłaca tylko składkę ubezpieczenia zdrowotnego, która obecnie (od IV do XII 2018) wynosi 319,94 zł miesięcznie. Przez kolejne 24 miesiące może opłacać tzw. „mały ZUS” – od IV do XII 2018 kwotę 519,28 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) lub 503,84 zł (bez ubezpieczenia chorobowego) miesięcznie. Po upływie tego okresu przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki ZUS w pełnej wysokości (aktualnie składki ZUS z chorobowym wynoszą 1228,70 zł; składki ZUS bez chorobowego 1163,39 zł miesięcznie).

Opracowano na podstawie aktów prawnych cytowanych w tekście.

Czytany 2147 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.