Rejestr Grup Producentów Rolnych zarejestrowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) w województwie wielkopolskim (na dzień 1 grudnia 2015 r.) jest dostępny poniżej w części „Pobierz załącznik”.
Rejestr grup wstępnie uznanych oraz organizacji producentów owoców i warzyw zarejestrowanych na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 145 poz.868 ze zmianami) w województwie wielkopolskim (na dzień 20 maja 2014 r.). Pełna lista w załączniku.
Rejestr Grup Producentów Rolnych zarejestrowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) w województwie wielkopolskim (na dzień 20 maja 2014r.). Pełna lista w załączniku.
Rejestr Grup Producentów Rolnych zarejestrowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) w województwie wielkopolskim (na dzień 31 grudnia 2013 r.). Pełna lista w załączniku.
Rejestr Grup Producentów Rolnych zarejestrowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) w województwie wielkopolskim (na dzień 3 czerwca 2013 r.) - w załączeniu {phocadownload view=file|id=80|text="Rejestr Grup Producentów Rolnych"|target=s}
Wkrótce zostanie ogłoszony przez Prezesa ARiMR kolejny, ostatni, nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013 działanie „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Zasady przyjmowania wniosków określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, z dnia 2008 r. Nr 57, poz. 346, z 2009 r. Nr 175, poz. 1359 oraz z z 2011 r. Nr 191, poz. 1138). W grudniu  ubiegłego roku ukazał się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt zmian do ww. rozporządzenia. Projekt nadal przewiduje, że pierwszeństwo w uzyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach przedmiotowego działania będzie…
Rejestr Grup Producentów Rolnych zarejestrowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) w województwie wielkopolskim - w załączeniu
Rejestr Grup Producentów Rolnych zarejestrowanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) w województwie wielkopolskim - w załączeniu