Grupy producentów rolnych - WODR Poznań
Producenci owoców i warzyw często zwracają się z pytaniem, czy będą mogli tworzyć grupy producentów rolnych w produkcie owoce i warzywa oraz ubiegać się o wsparcie administracyjne w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w załączonej odpowiedzi na tak postanowione pytanie, jednoznacznie odpowiada, że jest to nie możliwe. W przedmiotowym piśmie argumentuje tę decyzję m.in. tym, że grupy producentów rolnych, korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy oraz zwolnienia od podatku od dochodów grupy pochodzących ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków.…