„Odpowiedzialne społecznie kształtowanie oferty agroturystycznej. Wymóg rynku czy przejaw systemu wartości usługodawców” – to tytuł wystąpienia dr Magdaleny Maćkowiak podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Agroturystyka w teorii i praktyce”, zorganizowanej przez Katedrę Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poruszone zostało zagadnienie odpowiedzialności społecznej biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) w odniesieniu do agroturystyki i turystyki wiejskiej. Zgodnie z jedną z wielu definicji społeczną odpowiedzialność biznesu określa się  jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii rozwoju dobrowolnie uwzględniają w niej interesy społeczne i ochronę środowiska. W tym przypadku bycie odpowiedzialnym nie oznacza wyłącznie spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, ale zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Stanowi to dobrowolne…
Niekorzystne trendy demograficzne i proces „starzenia się społeczeństwa” są jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju naszego kraju. W odpowiedzi na tę sytuację Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projekt pt. „Gospodarstwo opiekuńcze”. Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia, głównie osobami starszymi. Projekt MRiRW zakłada między innymi: utworzenie w każdym województwie kilku – kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule podmiotów działalności gospodarczej lub w innej formie dozwolonej przepisami prawnymi; budowę systemu wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw opiekuńczych, w tym ustanowienie koordynatorów regionalnych oraz zbudowanie kapitału ludzkiego na potrzeby realizacji projektu; budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rolnictwa społecznego; wypracowanie modelowych…
W życiu codziennym nie unikniemy kontaktów z innymi ludźmi, zwłaszcza gdy prowadzimy własną firmę lub gospodarstwo agroturystyczne. Szczególnie wtedy zależy nam na dobrych kontaktach z naszymi klientami – agroturystami. Zdarza się, że trafimy na tzw. „trudnego klienta”, którego musimy właściwie obsłużyć i nie uczynić sobie z niego wroga. Nie ma definicji „trudnego klienta”, mimo że termin ten funkcjonuje w literaturze fachowej. Należy przyjąć, że klient nie jest „trudny”. Może być oburzony lub zdenerwowany, bo sytuacja, w której się znalazł, jest dla niego trudna. Nam natomiast będzie trudniej obsłużyć go tak, aby był zadowolony. Natrafienie na tzw. „trudnego klienta” wymaga od nas uruchomienia wyższego poziomu obsługi, dodatkowych umiejętności i wykazania pełnego profesjonalizmu, a tego…
Po raz kolejny doradcy WODR przeprowadzili monitoring agroturystyczny, czyli „liczenie” gospodarstw agroturystycznych działających w województwie wielkopolskim w 2015 roku. Analizując zebrane wyniki stwierdzamy, że w 2015 roku agroturystów przyjmowało 771 gospodarstw, co przełożyło się na 9741 miejsc noclegowych. Dla porównania w roku 2014 zanotowano 738 gospodarstw i 9094 miejsca noclegowe, co stanowi wzrost o 33 gospodarstwa agroturystyczne w skali roku. Notowany wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych potwierdza trwający rozwój wielkopolskiej agroturystyki. Zauważa się także sporadyczne zdarzenia, że gospodarstwa rezygnują z działalności agroturystycznej, a w ich miejsce powstają nowe (wykresy 1 i 2). Liczba gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach jest bardzo zróżnicowana – od 5 do 68 obiektów w 2016 roku. Najwięcej gospodarstw znajduje się w powiatach: międzychodzkim, czarnkowsko-trzcianeckim, słupeckim, konińskim i ostrzeszowskim (wykres 3). W powiatach tych działa od maksymalnie…
Każda usługa (także agroturystyczna) zaspokaja jakieś potrzeby klienta. Klient będzie zadowolony z pobytu w kwaterze na wsi, jeśli potrzeby, zaspokojenia których oczekiwał, zostaną rzeczywiście zaspokojone na odpowiednim poziomie jakościowym. O jakości produktu (usługi) decyduje jakość wszystkich świadczeń wchodzących w jego skład. Niska jakość jednej z usług powoduje niską ocenę całego produktu. Produkty (usługi) o niskiej jakości nie zaspokajają potrzeb klienta. Jakość usługi turystycznej wymaga słuchania klienta i uważnego odbierania płynących od niego sygnałów. Obecny stan jakości usług w turystyce z jednej strony w dużym stopniu cechuje przypadkowość, z drugiej zaś strony wzrasta świadomość konieczności podejmowania działań określających czynności i wymagania, które spełniałyby oczekiwania klientów. Jednym z nich jest kategoryzacja czy standaryzacja usług, co jest o tyle trudne,…
We wszystkich gospodarstwach agroturystycznych przydadzą się pomysły na lepszą organizację pracy. Tym właśnie usprawnieniom przy rezerwacji miejsc dotyczy moja propozycja. Dobrze by było, gdyby w pobliżu telefonu w biurze gospodarstwa leżał kalendarz rezerwacji na 2016 r., w którym widoczny jest na pierwszy rzut oka stan rezerwacji wszystkich pokoi na cały rok. Taki kalendarz przygotowany dla 5 pokojów załączam do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik”. Klient dzwoni lub wysyła maila z prośbą o rezerwację konkretnego pokoju na określony czas. Zaznaczamy to wpisując „X” (najlepiej ołówkiem) w kratkę symbolizującą pokój pod odpowiednią datą. Kiedy klient potwierdzi rezerwację (np. wpłacając zaliczkę), poprawiamy wpis kolorowym flamastrem. Dobrze jest stale używać tych samych kolorów do konkretnych oznaczeń, co czyni zapisy przejrzystymi i jednoznacznymi. Jeżeli będziemy chcieli…
W ogrodzie miejsce wypoczynku powinno być zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie domu, ponieważ jest ono przedłużeniem wnętrza domu. Tu właśnie możemy spożywać posiłki i podejmować gości. Znajdujące się w domu leżaki, stoliki, naczynia itp. można wówczas z łatwością przenieść. W pobliżu miejsca wypoczynku dobrze jest posadzić jak najwięcej roślin ozdobnych kwitnących od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W celu uniknięcia silnego nasłonecznienia, teren wypoczynkowy powinien być usytuowany od strony zachodniej, południowo-zachodniej lub wschodniej. Powierzchnia miejsca wypoczynku nie powinna być za duża, lecz dostosowana do liczby osób korzystających na co dzień z tej części ogrodu. Jak wydzielić miejsce wypoczynku, aby było ono właściwie wkomponowane w całą powierzchnię ogrodu? Jeżeli jest ono zlokalizowane przy…
Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku doradcy WODR przeprowadzili monitoring agroturystyczny, czyli „liczenie” gospodarstw agroturystycznych działających w naszym województwie. Okazało się, że w 2014 roku na przyjęcie agroturystów przygotowanych było 738 gospodarstw, co przekłada się na 9094 miejsca noclegowe. Dla porównania w roku 2013 zanotowano 727 gospodarstw i 8970 miejsc noclegowych, co stanowi wzrost o 11 gospodarstw agroturystycznych w skali roku. W porównaniu do 2009 roku w 2014 nastąpił wzrost o 176 gospodarstw, czyli o 24%. Z analizy pozyskanych danych wynika, że wielkopolskie gospodarstwo agroturystyczne posiada średnio 12 miejsc noclegowych. Stały wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych potwierdza trwający rozwój agroturystyki wielkopolskiej, chociaż w ostatnich dwóch latach nie jest już tak dynamiczny jak w latach ubiegłych (wykres nr 1 i wykres nr 2). Gospodarstwa agroturystyczne w powiatach Wielkopolski rozłożone są nierównomiernie. Najwięcej gospodarstw…
Przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego warto pomyśleć możliwości proponowania agroturystom questingu jako wciąż nowej atrakcji turystycznej. Przypomnijmy sobie znaczenie słowa „questing”. Jest to aktywna turystyka z zagadkami, odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego danego miejsca, zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, której zwieńczeniem jest odnalezienie skarbu. Strona internetowa www.questing.pl tworzy bazę dostępnych questów w całej Polsce. Nie wszystkie jednak wielkopolskie questy zostały umieszczone na tej stronie. Pełny zbiór wielkopolskich questów można przejrzeć na stronie regionalnej http://regionwielkopolska.pl/. Aktualnie w Wielkopolsce przygotowanych jest 26 questów, związanych z różnymi częściami regionu. Na podanych stronach internetowych znajdują się krótkie opisy questów oraz ulotki…