27 kwietnia 2018

Turystyka wiejska i agroturystyka w Wielkopolsce w 2017 roku

Przygotowane przez

Kolejny raz doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przeprowadzili monitoring agroturystyczny – „liczenie” obiektów turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych działających w województwie wielkopolskim w 2017 roku.

Po raz drugi dokonano „liczenia” obiektów turystyki wiejskiej działających na obszarach wiejskich Wielkopolski w podziale na dwie kategorie: gospodarstwa agroturystyczne i pozostałe obiekty turystyki wiejskiej. Gospodarstwa agroturystyczne rozumiane są tutaj wąsko, jako miejsca noclegowe mieszczące się w budynkach mieszkalnych lub zaadoptowanych do tego celu, ale położone w czynnych gospodarstwach rolnych. Kategoria „pozostałe obiekty turystyki wiejskiej” obejmuje obiekty noclegowe znajdujące się na obszarach wiejskich, ale które nie są związane z gospodarstwem rolnym. Takie rozgraniczenie pozwala nam poprawniej monitorować rozwój turystyki na obszarach wiejskich naszego województwa. Tak jak poprzednio, badano liczbę obiektów turystycznych nowo utworzonych w 2017 roku, liczbę obiektów działających w 2017 roku oraz liczbę miejsc noclegowych znajdujących się w obiektach turystycznych.

Analizując zebrane wyniki stwierdzamy, że w 2017 roku w Wielkopolsce działało 686 gospodarstw agroturystycznych i 177 pozostałych obiektów turystyki wiejskiej (wykres poniżej).

Porównując dane z 2017 roku z danymi z 2016 roku (wykresy powyżej), widzimy spadek liczby gospodarstw agroturystycznych o 15. Jednocześnie w 2017 roku zanotowano utworzenie 21 nowych gospodarstw agroturystycznych. Zauważa się zjawisko zaprzestania prowadzenia działalności agroturystycznej lub jej nieokreślonego w czasie „zawieszenia” przez część gospodarstw. Zmniejszenie się liczby działających gospodarstw agroturystycznych w województwie wielkopolskim uwidoczniło się w 2017 roku po raz pierwszy od kilkunastu lat. Jednocześnie wzrosła liczba „pozostałych obiektów turystyki wiejskiej” ze 158 w 2016 roku do 177 obiektów w 2017 roku. Jest to wzrost o 19 obiektów (w tym 15 nowo utworzonych). Analizując łącznie obiekty turystyki wiejskiej, w Wielkopolsce w 2017 roku nastąpił wzrost o 4 obiekty (863 obiekty łącznie w 2017; 859 obiektów łącznie w 2016 roku).

W 2017 roku dla turystów przygotowano 8018 miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych i 4199 miejsc noclegowych w „pozostałych obiektach turystyki wiejskiej” (wykres poniżej).

Zmiany liczby gospodarstw agroturystycznych w Wielkopolsce na przestrzeni lat przedstawia poniższy wykres. Dla 2016 i 2017 roku przedstawiono gospodarstwa agroturystyczne w ramach kategorii rozumianej wąsko, jako gospodarstwa agroturystyczne działające w czynnych gospodarstwach rolnych. Do 2015 roku w grupie gospodarstw agroturystycznych mieściła się część obiektów turystyki wiejskiej, które zostały wydzielone od 2016 roku (widoczny spadek liczby gospodarstw agroturystycznych).

Stan liczbowy obiektów turystyki wiejskiej w układzie powiatowym w 2017 roku przedstawia się następująco:

Liczba gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach jest bardzo zróżnicowana – od 1 do 55 obiektów w 2017 roku. Najwięcej gospodarstw znajduje się w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, słupeckim i konińskim. W powiatach tych działa od maksymalnie 55 do 52 kwater. W powiatach grodziskim, śremskim, chodzieskim i kępińskim działa najmniej gospodarstw agroturystycznych i jest w nich od minimalnie 1 do 6 obiektów.

Z liczbą obiektów turystycznych związana jest liczba miejsc noclegowych w powiatach wielkopolskich, co przedstawia poniższy wykres:

Wiemy, że podejmowaniu działalności agroturystycznej sprzyjają naturalne warunki krajobrazowo-przyrodnicze, zwłaszcza zbiorniki wodne, lasy, cenne przyrodniczo tereny chronione, stanowiące zasób gospodarstwa rolnego i najbliższej okolicy. Nie zmienia się też diagnoza, że agroturystyka w Wielkopolsce ma nadal szanse na rozwój ilościowyjakościowy. Tym samym na rynku agroturystycznym jest miejsce dla nowych obiektów. W 2017 roku zanotowano spadek liczby gospodarstw agroturystycznych i może pojawiać się pytanie: czy unijne wsparcie finansowe w obecnej formie nie wstrzyma rozwoju wielkopolskiej agroturystyki?

Zdaniem fachowców turystyka to najbardziej dynamiczna dziedzina gospodarki. Przed właścicielami gospodarstw agroturystycznych stoi duże wyzwanie, aby sprostać wymaganiom rynku usług turystycznych. Nie zmienia się także najważniejsze zadanie każdego kwaterodawcy, który powinien ustawicznie śledzić potrzeby turystów i tak modyfikować ofertę gospodarstwa agroturystycznego, aby spełnić ich oczekiwania i dzięki temu skuteczniej pozyskiwać klientów. Może okazać się, że warto działać wspólnie i tworzyć tzw. zintegrowane produkty turystyczne.

Czytany 2597 razy Ostatnio zmieniany 29 kwietnia 2018

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.