Wydrukuj tę stronę
10 lipca 2015

Więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007-2013

Opracowanie: Elżbieta Różańska

Dzięki wydłużeniu terminu na złożenie wniosków o wypłatę dofinansowania, więcej beneficjentów zdąży zakończyć swoje inwestycje i będzie mogło otrzymać z ARiMR wsparcie.

Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania:

  • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Wydłużenie, maksymalnie do 30 września 2015 r., terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy jest możliwe dzięki nowelizacji przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzeń dotyczących warunków przyznawania pomocy w wymienionych wyżej działaniach. Dwa pierwsze weszły w życie odpowiednio 16 i 17 czerwca, cztery pozostałe – 27 czerwca.

Warunkiem skorzystania z wydłużonego terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy jest złożenie w oddziale regionalnym, w odpowiednim terminie, wniosku o wprowadzeniu zmiany do zawartej wcześniej umowy. Bardzo istotne jest, aby nie przekroczyć terminu na złożenie aneksu do umowy. Jeżeli bowiem tak się stanie, taki beneficjent nie będzie mógł skorzystać z wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy. W przypadku działań: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych wnioski o przygotowanie aneksu do umowy trzeba złożyć w „swoim” oddziale regionalnym ARiMR do 30 czerwca 2015 r. Natomiast beneficjenci pozostałych trzech działań: Modernizacja gospodarstw rolnych; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych mają czas na złożenie wniosków o zmianę swoich umów do 15 lipca 2015 r.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu powyższych działań PROW 2007-2013 zostało wprowadzone po to, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do niedotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić beneficjenta w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR. 

Źródło: ARiMR.

Czytany 1463 razy

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Elżbieta Różańska