30 grudnia 2016

Nowa linia kredytów preferencyjnych (linia ZC)

Przygotowane przez

Nowa linia kredytów preferencyjnych (linia ZC) jest przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Pomoc ARiMR polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 8 lat dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

Agencja podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank S.A., który umożliwia uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC.

Producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą zatem starać się o udzielenie przez SGB Bank S.A. kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o wartość udzielonej danemu producentowi rolnemu nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w § 13 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2,5%, przy czym przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu w wysokości 1%, pozostałą część spłaca Agencja. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 8 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

Źródło informacji: ARiMR

Czytany 3108 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.