04 grudnia 2018

Narodowa Wystawa Rolnicza

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku Narodową Wystawę Rolniczą. Wystawa odbywała się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, którzy po ceremonii otwarcia odwiedzali stoiska wystawców. My również mieliśmy zaszczyt ich gościć na naszym stoisku. Przez trzy dni wystawy pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informowali, doradzali oraz prezentowali działalność ośrodka. Na naszym stoisku, które mieściło się w pawilonie nr 8, można było degustować miód wielokwiatowy (lipowo-faceliowy) pochodzący z naszej pasieki w Sielinku, porozmawiać z pszczelarzem o życiu pszczół i miodach, wspólnie…
W Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy w powiecie wągrowieckim 10 października 2018 roku odbyła się konferencja w ramach programu rządowego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych”. Konferencja rozpoczęła się krótkim pokazem tanecznym w wykonaniu uczennic szkoły. Następnie historię szkoły oraz kierunki, w jakich szkoła edukuje uczniów, omówiła dyrektor szkoły Róża Spychała. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie szkoła posiada cztery klasy rolnicze kształcące uczniów w zawodzie technik rolnik. Głos zabrał także wicestarosta wągrowiecki Michał Piechocki. Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentował kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej Piotr Kujawa. Uczestników konferencji w imieniu dyrektora WODR – Wiesławy Nowak powitał główny specjalista ds. roślin bobowatych Zbigniew…
08 października 2018

Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ już za nami!

Opracowanie: Monika Wilczyńska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn. „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W niedzielę 7 października 2018 roku, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim zorganizował w Marszewie Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Hasło „Przyjazna energia w domu i zagrodzie” po raz siódmy towarzyszyło targom. Honorowy patronat sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski.…
15 września 2018

XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe w Gołuchowie zakończone sukcesem

Opracowanie: Stanisław Zabarski • Zamieszczenie: Maciej Zacharczuk
W dniach 14 i 15 września w Gołuchowie k. Kalisza odbyły się  Jubileuszowe XX Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe. Organizatorami  byli Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu przy współudziale Polskiego Związku Ogrodniczego.  Około 200 firm z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii) zaprezentowało najnowsze technologie i  środki produkcji  stosowane w uprawach warzyw, owoców i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie jak i pod osłonami. Targi odwiedziło kilka tysięcy osób z całego kraju. Były też grupy ogrodników z Białorusi, Czech, Finlandii, Łotwy i Ukrainy.  Impreza nie…
13 września 2018

Relacja z wydarzenia „Wielkopolska Wieś Zaprasza” w Gołaszynie

Opracowanie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sobotę 8 września 2018 roku w Gołaszynie, w parku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim, odbyła się impreza pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza” zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wielkopolską Izbę Rolniczą i Gminę Bojanowo. Patronat honorowy sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski. Impreza „Wielkopolska Wieś Zaprasza” odbywa się jest już od siedmiu lat. Jej celem jest promowanie dorobku…
W świąteczny dzień 15 sierpnia 2018 roku w miejscowości Głuchów, przy granicy gmin Dobra i Kawęczyn, doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie tureckim z Krzysztofem Kwinciakiem jako głównym pomysłodawcą i organizatorem przygotowali spotkanie producentów kukurydzy dla rolników z powiatu tureckiego i powiatów ościennych. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością liczni goście, a wśród nich poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Bartosik. W gronie ponad 400 uczestników znaczną grupę stanowili rolnicy z powiatu sieradzkiego i kaliskiego. Celem spotkania pod hasłem OTWARTOŚĆ – WSPÓŁPRACA – INNOWACJA było zapoznanie rolników z nowościami odmianowymi w produkcji kukurydzy, w zakresie jej nawożenia i ochrony. Całość produkcji pasz zielonych oraz kukurydzy stanowi główną bazę paszową dla bydła, które w produkcji zwierzęcej dominuje w tym rejonie.  W trakcie spotkania odbyło się szkolenie…
07 sierpnia 2018

Relacja z Dnia Ogórka w Karszewie

Opracowanie: Anna Stanisławska i Krzysztof Prusiński • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. odbył się już XII Dzień Ogórka w Karszewie. Impreza mogła zaistnieć dzięki wsparciu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zawiązaniu partnerstw pomiędzy Gminą Dąbie, Powiatem Kolskim, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i firmą PPH „Ogórecki”, przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Dąbia. Dzień Ogórka to impreza szkoleniowo-wystawiennicza, która daje możliwość wypromowania ogórka jako produktu lokalnego, poznanie jego wartości odżywczych, warunków i sposobu uprawy, ochrony przed szkodnikami i przydatności do przetwórstwa. W tym roku dzięki Przedsiębiorstwu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa z Ożarowa Mazowieckiego plantatorzy ogórków z terenu gminy Dąbie mogli zapoznać się z nowymi odmianami tego warzywa, poznać ich…
W dniu 30.06.2018 r. na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku odbyła się Przedżniwna Ocena Odmian zbóż, rzepaku oraz roślin bobowatych. Krótkiego otwarcia oraz przywitania zebranych gości dokonał kierownik PZDR w powiecie nowotomyskim Pan Krzysztof Labok. Wzorem lat ubiegłych imprezę zorganizowano krótko przed żniwami gdy jest już widocznych wiele różnic pomiędzy ocenianymi odmianami. Występująca w tym roku susza sprawiła, że rośliny dojrzewają o ok. 2 tygodnie wcześniej niż w latach z optymalnym rozkładem opadów. W takim przypadku już pod koniec czerwca można zaobserwować wielkość i stopień wykształcenia ziarniaków. Program spotkania obejmował prezentację kolekcji odmian, technologię uprawy oraz krótką charakterystykę odmian z uwzględnieniem parametrów którymi dana odmiana się charakteryzuje. Tej części przewodniczył Pan Roman Szulc,…
24 czerwca 2018

Relacja z Targów Rolniczych Kościelec 2018

Opracowanie: Maciej Zacharczuk
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn. „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. ​Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czterdzieste, jubileuszowe Targi Rolnicze Kościelec 2018 dobiegły końca. Tegoroczne targi miały niepowtarzalny charakter. Połączyły w sposób profesjonalny wielki swój jubileusz 40-lecia z największym jubileuszem tego roku jakim jest 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Radość z tego…