08 lipca 2020

Marszewskie Dni Pola 2020 – kolekcja odmian roślin uprawnych

Opracowanie: Tadeusz Wojcieszak • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Poletka demonstracyjne w Marszewie są zlokalizowane na glebie typu bielicowego, kompleksu pszennego wadliwego o zróżnicowanej kategorii agronomicznej (II-IV klasa). Zaprezentowane gatunki i odmiany roślin usytuowane są w trzech blokach uprawowych na powierzchni 2,87 ha, w tym bloki uprawowe zajmują 1,5 ha. Pobrane próby gleb wykazały następujące uśrednione wartości:

 • odczyn gleby – 6,2-6,3
 • zawartość makroelementów w mg/100 g gleby:
  • P2O5 – 20,8
  • K2O – 19,6
  • MgO – 9,4

Powyższa zasobność w składniki pokarmowe jest wysoka lub bardzo wysoka, jednak na wysokość i jakość plonu znaczący wpływ mają również warunki pogodowe – suma opadów i ich rozkład w czasie wegetacji oraz układ temperatur.

Warunki pogodowe od momentu zakładania poletek z kolekcją roślin, a więc od sierpnia  2019 r. były bardzo trudne. Występująca susza w roku 2019 wpłynęła ujemnie na wykonanie upraw pożniwnych oraz orki siewnej. Trudności z wykonaniem właściwej uprawy przedsiewnej znacząco opóźniły terminy siewu zbóż ozimych, co w dużym stopniu odbiło się na wschodach roślin, które były bardzo nierównomierne. W listopadzie i grudniu 2019  r. z uwagi na poprawę warunków wilgotnościowych rośliny były w nieprzerwanej wegetacji, co wpłynęło pozytywnie na poprawę ich kondycji przed nadejściem spadku temperatur. Wiosenne prace polowe, tj. pierwsze nawożenie azotowe, wykonano na początku marca 2019 r., ponieważ rośliny zbóż ozimych i rzepaku w zasadzie nie przerwały wegetacji. Zaobserwowano objawy głodu azotowego i pierwsza dawka nawozów oraz dodatkowo wykonane nawożenie dolistne znacznie poprawiły ich kondycję. Zimna, mokra wiosna nie sprzyjała również wykonywaniu prac. Wystąpiły problemy z przygotowaniem gleby, terminowym wysiewem i sadzeniem roślin. Brak opadów i niskie temperatury, spadki do -5, -7°C nie sprzyjały prawidłowej wegetacji roślin, które bardzo wolno się krzewiły. Wystąpiły problemy z wykonaniem zabiegów ochrony z uwagi na silnie wiejące wiatry oraz znaczne spadki temperatur. Zaobserwowano również słabszą skuteczność działania środków ochrony, ponieważ część chwastów opóźniła swoje wschody i zachodziła potrzeba dodatkowego wykonania zabiegów, szczególnie w zwalczaniu chwastów jednoliściennych. Znaczne spadki temperatur i brak opadów wpłynęły również negatywnie na skuteczność działania nawozów mineralnych wysianych w pierwszej dawce. Dopiero opady w III i IV dekadzie maja uratowały kondycję upraw. Wyrównały się wschody upraw jarych, uruchomiły swoje działanie wysiane nawozy mineralne. Ilość opadów (na podstawie lokalnej stacji agrometeorologicznej) wynosiła:

 • kwiecień – 1,8 mm,
 • maj – 41 mm,
 • czerwiec do 17.06.2020 – 19,4 mm.

W kolekcji swoje odmiany prezentują:

 • Małopolska Hodowla Roślin,
 • Saaten-Union,
 • Syngenta,
 • Poznańska Hodowla Roślin,
 • Pioneer,
 • KWS Polska,
 • KWS Lochow,
 • Hodowla Roślin Strzelce,
 • Hodowla Roślin Smolice,
 • Hodowla Roślin Danko.

W tym roku w kolekcji w Marszewie wysianych mamy 16 gatunków roślin, w tym 131 odmian roślin uprawnych:

 • jęczmień – 8 odmian ozimych, w tym 4 z LOZ, oraz 8 odmian jarych;
 • żyto – 18 odmian ozimych, w tym 7 odmian z LOZ, oraz 3 odmiany jare, które wysiano jako przewódki;
 • pszenica – 31 odmian ozimych, w tym 5 z LOZ, oraz 2 odmiany jare;
 • pszenżyto – 11 odmian ozimych, w tym 2 z LOZ;
 • owies – 3 odmiany;
 • kukurydza – 9 odmian;
 • groch – 10 odmian (współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu);
 • łubin – 9 odmian wąskolistnego, 2 odmiany żółtego, 2 odmiany białego;
 • rzepak ozimy – 8 odmian.

Poza tym na potrzeby monitoringu agrofagów założono poletka:

 • ziemniaka (5 odmian),
 • buraka cukrowego,
 • pomidora gruntowego,
 • żyta ozimego.

Poletka te są prowadzone w różnych wariantach:

 • ochrona tradycyjna,
 • ochrona według sygnalizacji systemów wspomagania decyzji,
 • bez ochrony.

Do pobrania:

Czytany 761 razy