12 listopada 2019

W Sielinku odbyła się konferencja „Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska”

Opracowanie: Dzial Technologii Produkcji Rolniczej, WODR w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
 • Galeria

W Sielinku k. Opalenicy 6 listopada 2019 roku odbyła się konferencja pt. „Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska”. Wydarzenie zorganizowano po raz piętnasty w ramach cyklu „Dzień Przedsiębiorcy Rolnego”. Konferencję, której celem było m.in. zaprezentowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań stosowanych w praktyce rolniczej oraz przedstawienie wyników z ich wdrażania, zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy wsparciu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Na sympozjum, które rozpoczęło się dokładnie o godzinie 10.00, do sali wykładowej w budynku Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przybyło ponad 230 osób.

Otwarcia konferencji dokonali: dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak oraz dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu Mariusz Tatka wraz z dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneuszem Drozdowskim. Powitali przybyłych gości oraz wszystkich uczestników zorganizowanej konferencji, m.in. następujące osoby:

 • Zbigniewa Króla – zastępcę dyrektora reprezentującego Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,
 • Bogdana Fleminga – dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Krzysztofa Żoka – zastępcę dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zdzisława Kruka – dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu,
 • Danutę Nijaką – kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Michała Szymańskiego – prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Urbanowie,
 • Romana Grzesiaka – wiceprezesa Zarządu Spółki AGREGO z Poznania.

Szczególnie gorąco pani dyrektor Wiesława Nowak przywitała rolników, osoby prowadzące działalność rolniczą, reprezentantów gospodarstw demonstracyjnych, przedstawicieli mediów, wykładowców oraz uczestniczących w spotkaniu doradców i pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, których zaangażowanie było niezbędne przy organizacji realizowanego wydarzenia.

Po powitaniu gości głos w imieniu Wojewody Wielkopolskiego zabrał zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Zbigniew Król. Wskazał na celowość tematyki zorganizowanej konferencji oraz życzył uczestnikom udanego odbioru prezentowanych zagadnień. Następnie istotne informacje w zakresie bieżących zagadnień rolniczych oraz planowanych zmian prawnych dotyczących decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu Bogdan Fleming.

Część wykładową pierwszego bloku tematycznego „Zapobieganie zanieczyszczeniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” rozpoczął referatem pt. „Odpowiedzialna gospodarka azotem” dr hab. Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawione zagadnienia dotyczyły możliwości zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych związkami azotu pochodzenia rolniczego.

Następne wykłady zaprezentowali:

 • Piotr Olejniczak z Agricon Polska przedstawił innowacyjne systemy precyzyjnego nawożenia azotem z wykorzystaniem urządzenia N-Sensor i N-Tester,
 • Maciej Zacharczuk z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Tomasz Wojciechowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówili wykorzystanie dronów w racjonalnym nawożeniu upraw,
 • Iwona Świechowska z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu omówiła innowacyjne rozwiązania w produkcji ekologicznej,
 • Grzegorz Łuczak prowadzący gospodarstwo demonstracyjne w Porębie k. Jaraczewa przedstawił nowatorski system uprawy kukurydzy pod folią,
 • Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprezentował innowacyjne metody zarządzania stadem bydła mające wpływ na ochronę środowiska,
 • w zastępstwie Marka i Karola Tulińskich reprezentujących Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Pa-Rol Parzęczewo Sp. z o.o. – gospodarstwo stosujące precyzyjne nawożenie azotem – Piotr Olejniczak opisał wykorzystanie urządzeń N-Sensor i N-Tester,
 • Maria Hirowska zaprezentowała innowacyjne gospodarstwo ekologiczne Folwark Wąsowo.

Wykładowcy występujący po przerwie uzupełnili informację nt. najnowszych trendów dotyczących innowacyjnych technologii i systemów w zakresie precyzyjnego nawożenia ograniczającego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód gruntowych. Podczas prezentowania swoich wykładów uwagę słuchaczy skupili na innowacyjnym charakterze omawianych zagadnień oraz na praktycznym efekcie i korzyściach wynikających z zastosowanych nowości w ich gospodarstwach. Ciekawie i atrakcyjnie zaprezentowali próby poszukiwania i wdrażania rozwiązań korzystnie wpływających na środowisko, a jednocześnie poprawiających kondycję ekonomiczną oraz zwiększających konkurencyjność i rentowność gospodarstw.

Konferencję wspólnie, sprawnie i dynamicznie poprowadzili dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak oraz dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu Mariusz Tatka. Moderatorzy spotkania zwrócili się do dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusza Drozdowskiego z prośbą o podsumowanie wydarzenia. Dyrektor z uznaniem wypowiedział się o jego organizacji oraz korzyściach z udziału w konferencji poruszającej i prezentującej istotne, innowacyjne tematy. Korzystając z okazji poinformował, że konwencja organizowanych konferencji pod wspólnym tytułem „Dni Przedsiębiorcy Rolnego” będzie w latach następnych kontynuowana i już dzisiaj dyrekcja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprosiła na kolejną edycję wydarzenia poświęconego najnowszym zagadnieniom z zakresu ekonomiki produkcji rolniczej.

Czytany 1033 razy