06 kwietnia 2019

Relacja z XXV Forum Pszczelarskiego w Sielinku

Opracowanie: Paulina Pawlicka, Jędrzej Wigura • Zamieszczenie: Joanna Tarka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

W Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku 6 kwietnia 2019 roku odbyło się XXV Jubileuszowe Forum Pszczelarskie w Sielinku. Oficjalnego otwarcia dzisiejszej uroczystości dokonała Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak oraz Członek Zarządu reprezentujący Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie Ryszard Voss. W imieniu Wojewody Wielkopolskiego kilka ciepłych słów powiedział Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Zbigniew Król. Wiesława Nowak przypomniała I Forum, zainicjowane przez Panią inż. Lucynę Palicką, wówczas specjalistę ds. pszczelarstwa w ODR Sielinko oraz podkreśliła wyjątkowy charakter tegorocznego Forum. Powitawszy zgromadzonych gości, wykładowców oraz pracowników, Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na prelekcje oraz wystawę kolekcji zabytkowych pocztówek, filatelistyki, ekslibrisów, plakatów i innych eksponatów o tematyce pszczelarskiej ze zbiorów Jerzego Gnerowicza, zasłużonego pszczelarza i kolekcjonera z ziemi kaliskiej. Następnie głos zabrał komisarz Forum – Jędrzej Wigura, który podziękował wszystkim za przybycie na XXV Srebrne Forum Pszczelarskie w Sielinku. Już od 25 lat tradycją jest, że w pierwszą sobotę kwietnia pszczelarze oraz osoby zainteresowane pszczelarstwem spotykają się w Sielinku.

Ważnym elementem tegorocznego Forum były odznaczenia, wręczane zasłużonym pszczelarzom oraz przyjaciołom pszczelarstwa z okazji srebrnego, jubileuszowego XXV Forum Pszczelarskiego przez osobę reprezentującą Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu.

Uczestnicy Forum z zainteresowaniem wysłuchali następujących wykładów:

  • „Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej i ich wpływ na zdrowotność pszczół” – wykładowca: mgr inż. zootechniki Marek Podlewski;
  • „Wymiana matek pszczelich, tworzenie odkładów jako ważne elementy nowoczesnej gospodarki pasiecznej” – wykładowca: mgr inż. zootechniki Marek Podlewski;
  • „Marketing na rynku produktów pszczelich” – wykładowca: prof. dr hab. Henryk Mruk.

Pierwszy wykładowca – mgr inż. zootechniki Marek Podlewski – to były doradca WODR w Poznaniu, hodowca matek pszczelich linii kujawskiej, praktykujący, doświadczony pszczelarz, a także ceniony przez pszczelarzy nauczyciel praktyki hodowlanej. Przeprowadził on dwa wykłady. Tytuł pierwszego wykładu brzmiał: „Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej i ich wpływ na zdrowotność pszczół”. W trakcie wystąpienia powiedział, że „Obecnie panujące warunki nie sprzyjają hodowli pszczół, duże straty w naszych pasiekach są powodowane przez wiele czynników, nie wszystkie z nich możemy wyeliminować, ponieważ nie są od nas zależne. Paradoksalnie żyjemy w czasach kiedy hodowlą pszczół interesuje się coraz więcej osób”. W tym wykładzie poruszony został m.in. temat roślin pożytkowych oraz odporność Varroa Destructor na akarycydy.

Podczas swojego drugiego wykładu pt. „Wymiana matek pszczelich, tworzenie odkładów jako ważne elementy nowoczesnej gospodarki pasiecznej”, wykładowca zilustrował i omówił najskuteczniejsze metody poddawania matek pszczelich do rodzin pszczelich. Jest to konieczne w przypadku tworzenia odkładów lub osierocenia rodziny. „W nowoczesnej gospodarce pasiecznej celem jest zimowla silnych rodzin, a tym samym wykorzystanie wczesnych pożytków oraz unasiennianie i wymiana matek”.

Drugi wykładowca prof. dr hab. Henryk Mruk podczas wykładu pt. „Marketing na rynku produktów pszczelich” wprowadził słuchaczy w świat ekonomii i psychologii sprzedaży produktów przekazując im cenną wiedzę na temat sprzedaży produktów pasiecznych oraz poprawy dochodowości pasiek. W swoim ciekawym wystąpieniu prelegent opowiedział m.in. o historii ekonomii, sloganach reklamowych, przedstawił jak wygląda proces zakupu produktów pszczelich przez klienta oraz o sposobach przyciągania uwagi konsumentów. Prof. dr hab. H. Mruk powiedział, że ludzie kupują to, czego jest więcej, dostosowują się do większości, a okazje, rabaty, promocje, gadżety, konkursy to przykłady działań, które zwracają uwagę, przyciągają klientów oraz zwiększają ich satysfakcję. Należy zatem być kreatywnym, innowacyjnym w szukaniu różnych, oryginalnych sposobów przyciągania uwagi konsumentów oraz zwiększania ich zadowolenia z zakupów.

W trakcie trwania Forum miały miejsce imprezy towarzyszące. W czasie przerw pomiędzy wykładami słuchacze Forum mogli kupić wyposażenie do swoich pasiek, wymieniać się doświadczeniami z innymi pszczelarzami czy obejrzeć wystawę kolekcji zabytkowych pocztówek, filatelistyki, ekslibrisów, plakatów i innych eksponatów o tematyce pszczelarskiej ze zbiorów Jerzego Gnerowicza, zasłużonego pszczelarza z ziemi kaliskiej i byłego prezesa WZP w Kaliszu, autora kilkunastu książek o tematyce pszczelarskiej.

Tegoroczna edycja Forum zgromadziła ponad 400 uczestników. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, ponieważ Państwa obecność to najlepsza motywacja do organizowania każdego kolejnego Forum. Do zobaczenia za rok!

Czytany 1107 razy

Galeria