14 czerwca 2018

Relacja z I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

Opracowanie: Zbigniew Kwiatkowski • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programen Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się 9-10 czerwca 2018 r. w Sielinku, wzięło udział 95 wystawców zwierząt, którym przyznano nagrody za wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej. Ze względu na chorobę ASF nie prezentowano trzody chlewnej.

Wystawcy zaprezentowali 411 zwierząt w 54 rasach:

 • 56 jałówek i krów bydła mlecznego ras polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i Jersey oraz 14 cieląt uczestniczących w „Konkursie Młodego Hodowcy”;
 • 69 sztuk bydła mięsnego i 6 cieląt siedmiu ras: Limousine, angus czarny, angus czerwony, Galloway, Blonde d`Aquitaine, Charolaise i belgijskiej biało-błękitnej;
 • 33 konie ras: konik polski, polski koń szlachetny półkrwi, koń wielkopolski, koń śląski, koń małopolski i kuce oraz 6 koni, które uczestniczyły w zawodach w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody;
 • 8 stawek owiec (30 sztuk) ras: Suffolk, Berrichon du Cher, owca wielkopolska, białogłowa owca mięsna, owca fryzyjska, owca romanowska i merynos polski w starym typie;
 • 19 stadek drobiu (108 sztuk): kury mięsne, kury nieśne ekstensywne, gęsi białe kołudzkie, przepiórki japońskie, kaczki, indyki rzeźne oraz drób amatorski – indyki, perliczki i pawie;
 • 70 królików w 12 rasach, które oceniała komisja sędziowska z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie;
 • a także zwierzęta hobbystyczne:
  • 4 alpaki,
  • 3 osły,
  • muł,
  • kozioł burski i koziołki kombinowane (7 sztuk),
  • ptaki drapieżne – sokół, 2 jastrzębie i puchacz.

Prezentowane w Sielinku zwierzęta przywieziono z siedmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Poszczególne gatunki oceniały komisje sędziowskie. Ogółem na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, zgodnie z „Regulaminem Oceny Wystawy oraz Nagradzania Hodowców” zatwierdzonym dla poszczególnych gatunków zwierząt, przyznano 73 czempionaty, w tym 49 tytułów czempiona i 24 tytuły wiceczempiona. Dodatkowo wśród czempionów bydła mlecznego wybrano 2 superczempiony, a spośród czempionów bydła mięsnego 1 superczempiona.

Dużą atrakcją dla zwiedzających był „Konkurs Młodego Hodowcy”, zorganizowany i przeprowadzony przez Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach, a także zawody w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody koni 2-letnich i starszych, przygotowane przez Ośrodek Jeździecki „Baborówko”.

BYDŁO MLECZNE

Nr kat. Wystawca Tytuł Puchary ufundowali
Jałowice I kategoria wiekowa
4 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ​Krzysztof Jurgiel
5 Gospodarstwo Rolne Artur Klupś, Pępowo WICECZEMPION Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz
Jałowice II kategoria wiekowa
23 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
21 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. WICECZEMPION Starosta Rawicki Adam Sperzyński
Jałowice III kategoria wiekowa 
39 Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
35 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. WICECZEMPION Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Jałowice IV kategoria wiekowa
45 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
40 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. WICECZEMPION Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych
Jałowice V kategoria wiekowa
55 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. CZEMPION
​SUPERCZEMPION
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
52 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. WICECZEMPION JM Rektor UP w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul
Krowy – pierwiastki
60 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
Krowy – I laktacja
74 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o. CZEMPION
​SUPERCZEMPION
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann
70 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. WICECZEMPION Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel
Dyrektor Biura PF Hodowców Bydła i Producentów Mleka Stanisław Kautz
Krowy – II laktacja
89 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
88 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. WICECZEMPION Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Krzysztof Adamkiewicz
Krowy – III i dalsze laktacje
90 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
Krowy rasy Jersey
100 Stadnina Koni IWNO Sp. z o.o. CZEMPION Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
101 Stadnina Koni IWNO Sp. z o.o. WICECZEMPION Dyrektor Regionu Oceny Poznań Mariusz Chrobot
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

NAGRODY SPECJALNE

dla hodowcy superczempiona w kategorii jałówek rasy PHF

 1. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Hodowli Zarodowej Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. za jałówkę w V kategorii wiekowej.
 2. Puchar Prezesa Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach Andrzeja Baehra dla Hodowli Zarodowej Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o. za jałówkę w V kategorii wiekowej.

dla hodowcy superczempiona w kategorii krów mlecznych

 1. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dla Gospodarstwa Rolniczo-Hodowlanego ŻYDOWO Sp. z o.o. za krowę PHF w I laktacji.
 2. Puchar Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika dla Gospodarstwa Rolniczo-Hodowlanego ŻYDOWO Sp. z o.o. za krowę PHF w I laktacji.
 3. Puchar Prezesa Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach Andrzeja Baehra dla Gospodarstwa Rolniczo-Hodowlanego ŻYDOWO Sp. z o.o. za krowę PHF w I laktacji.

WYRÓŻNIENIA

 1. Puchar Starosty Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka dla najlepszego hodowcy z powiatu leszczyńskiego za stawkę jałówek rasy PHF dla Instytutu Zootechniki –Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach.
 2. Puchar Prezesa Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach Andrzeja Baehra za stawkę jałówek po buhaju OREST dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Wieszczyczyn” Sp. z o.o.

BYDŁO MIĘSNE

Nr kat. Wystawca Tytuł Puchary ufundowali
Buhaje – Limousine do 12 mies.
2 Marek Nowak CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Buhaje – Limousine do 24 mies.
11 Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
14 Patryk Szerfenberg WICECZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Buhaje – Limousine powyżej 24 mies.
22 Zbigniew Kołoszyc CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Buhaje – Charolaise powyżej 24 mies.
31 Jerzy Magowski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Buhaje – Blonde d’Aquitaine do 24 mies.
8 Krzysztof Pulkowski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Buhaje – Blonde d’Aquitaine powyżej 24 mies.
27 Krzysztof Pulkowski CZEMPION
SUPERCZEMPION
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel
25 RSP Chrustowo WICECZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Buhaje – angus czarny do 24 mies.
5 Zbigniew Szychulski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Buhaje – angus czarny powyżej 24 mies.
30 Zbigniew Szychulski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Jałowice – Limousine do 18 mies.
52 Patryk Szerfenberg CZEMPION Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
53 Piotr i Justyna Szerfenberg WICECZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Jałowice – Limousine powyżej 18 mies.
68 Piotr i Justyna Szerfenberg CZEMPION Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Adamkiewicz
70 Paweł Stopa WICECZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Jałowice – Charolaise do 18 mies.
39 Jerzy Magowski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
40 Jerzy Magowski WICECZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Jałowice – Charolaise powyżej 18 mies.
64 Jerzy Magowski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
66 Benedykt Bochyński WICECZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Jałowice – Galloway do 18 mies.
54 Monika Kopica CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Jałowice – angus czerwony do 18 mies.
62 Zbigniew Szychulski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Jałowice – angus czarny do 18 mies.
57 Zbigniew Szychulski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Krowa z cielęciem Charolaise
31 Jerzy Magowski CZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)
Krowa z cielęciem Limousine
36 Paweł Stopa CZEMPION Prezes Poznańskiego Okręgowwego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu Ryszard Napierała
37 Piotr i Justyna Szerfenberg WICECZEMPION Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (FPMW)

NAGRODY SPECJALNE

dla hodowcy superczempiona w kategorii bydło mięsne

 1. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dla Krzysztofa Pulkowskiego z województwa lubuskiego za buhaja Blonde d`Aquitaine powyżej 24 miesięcy.

oraz w tej samej kategorii

 1. Puchar Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marka Dziubka dla najlepszego hodowcy z terenu województwa śląskiego Moniki Kopicy za prezentowaną na wystawie stawkę jałówek mięsnych rasy Galloway (wiek do 18 miesięcy).
 2. Puchar Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Marka Tarnackiego dla najlepszego hodowcy z terenu województwa dolnośląskiego Bernarda Landuyt za pokazową prezentację bydła rasy belgijskiej biało-błękitnej.

KONIE

Koń Wystawca Tytuł Puchary ufundowali
Klacze rasy wielkopolskiej
Kader-GL Leszek Garstka CZEMPION JM Rektor UP w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul
Kamelia W Jacek Wilczyński WICECZEMPION Prezes Związku Hodowców Koni Wielkopolskich Henryk Święcicki
Klacze rasy polski koń szlachetny półkrwi
Empatia Izabela Bąk CZEMPION Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann
Inka W Jacek Wilczyński WICECZEMPION Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak
Klacze rasy konik polski
Galerka Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. CZEMPION Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Piotr Walkowski
Ponsza Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. w Gałowie WICECZEMPION Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak
Klacze rasy kuce i konie małe
Natty Girl Magdalena Lichość CZEMPION Prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu ​Ryszard Napierała
Coelenhage's Countess Jerzy Kołodziejek WICECZEMPION Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki
Ogiery rasy kuce i konie małe
Topolino Magdalena Lichość CZEMPION Starosta Kościański Bernard Turski
Arabian-Atin-RO Elżbieta Kostrzewska WICECZEMPION Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc

NAGRODY SPECJALNE

 1. Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesławy Nowak dla Michała Serafina za I miejsce klaczy Argentyna-RO – rasa śląska.
 2. Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesławy Nowak dla Aleksandra Łój za I miejsce klaczy Antytya – rasa małopolska.
 3. Puchar Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Marka Tarnackiego dla najlepszego hodowcy w kategorii koni z terenu województwa dolnośląskiego Magdaleny Lichość za prezentację ogiera i klaczy rasy kuce i konie małe.

OWCE I KOZY

Nr kat. Wystawca Płeć Tytuł Puchary ufundowali
Rasa Suffolk
3 Hodowla Zarodowa Zwierząt ŻOŁĘDNICA Sp. z o.o., Gospodarstwo Golina Wielka Maciorka CZEMPION Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Rasa Berrichon du Cher
6 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ŻYDOWO Sp. z o.o., Owczarnia Grotkowo Tryk CZEMPION Puchar Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Krzysztof Adamkiewicz 
Rasa merynos polski w starym typie
13 Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o., Gospodarstwo Drobnin Maciorka CZEMPION Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel
Rasa wielkopolska
14 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki Maciorka CZEMPION Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak
19 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki Tryk CZEMPION Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc
Rasa romanowska
22 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Owczarnia Bródki Tryk CZEMPION Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski
Rasa białogłowa owca mięsna
25 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki Maciorka CZEMPION Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak
Rasa fryzyjska
28 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, Zakład Złotniki Maciorka CZEMPION Dziekan Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Ślósarz

DRÓB

Wystawca Za Tytuł
Kury nieśne do ekstensywnej produkcji jaj
Zofia i Gracjan Skórniccy, Hodowla Kur Zielononóżek, Duszniki Stadko hodowlane zielononóżka kuropatwiana rodu ZS-11 CZEMPION
Anna Skórnicka, Lipno Stadko rodzicielskie zielononóżka kuropatwiana rodu ZS-11 CZEMPION
Kury nieśne do półintensywnej produkcji jaj
Wiesław Rzadkowolski, Wylęgarnia Drobiu, Radomice Stadko rodzicielskie kur Rosa 1 CZEMPION
Kury mięsne
Przedsiębiorstwo Hodowlane SENA N&N Sp. z o.o. w Mszczyczynie Stadko rodzicielskie kur mięsnych ROSS 308 CZEMPION
Przepiórki
Dariusz Królik, Gospodarstwo Rolne, Sieradz Stadko hodowlane przepiórek japońskich J-11 CZEMPION
Gęsi
Maria Gajowniczek, Reprodukcyjna Ferma Gęsi, Krośnice Stadko rodzicielskie gęsi białych kołudzkich CZEMPION
Piotr Łęgowski, Gospodarstwo Rolne „Zacisze”, Jaworze Stadko rodzicielskie gęsi białych kołudzkich WICECZEMPION
Kaczki
Piotr Łęgowski, Gospodarstwo Rolne „Zacisze”, Jaworze Stadko rodzicielskie kaczek pekin CZEMPION
Młode indyki rzeźne
Rafał Rybicki, Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Chobienice Stadko młodych indyków rzeźnych CZEMPION
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy „Agrokompleks”, Brzóstownia Stadko młodych indyków rzeźnych WICECZEMPION

NAGRODY SPECJALNE

 1. Puchar Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna dla najlepszego hodowcy za czempiona w kategorii drobiu otrzymali Zofia i Gracjan Skórniccy, Hodowla Kur Zielononóżek, Duszniki – za stadko hodowlane kur nieśnych przeznaczonych do ekstensywnej produkcji jaj zielononóżka kuropatwiana rodu ZS-11.
 2. Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie dla  Wiesława Pewińskiego za prezentację stadek amatorskich drobiu.
 3. Puchar Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca za najwyżej ocenione stadko drobiu odebrał Ryszard Niemyt reprezentujący Przedsiębiorstwo Handlowe SENA N&N Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczyczynie – za kury mięsne stadko rodzicielskie ROSS 308.
 4. Puchar Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Marka Tarnackiego dla najlepszego hodowcy z województwa dolnośląskiego Marii Gajowniczek.
 5. Puchar Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Marka Sarwy za najlepsze w województwie śląskim stadko hodowlane przepiórek japońskich J-11 dla Dariusza Królika z Gospodarstwa Rolnego w Sieradzu.

Właścicielom, zdobywcom tytułów czempiona i wiceczempiona wystawy wręczono 10 pucharów ufundowanych przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

KRÓLIKI

Rasa Wystawca Tytuł
Francuski baran szary Jarosław Wojciechowski, Pecna CZEMPION
Olbrzym srokacz Jerzy Otulakowski, Obrzycko CZEMPION
Kalifornijski Arkadiusz Piaskowski, Duszniki WICECZEMPION
Nowozelandzki biały Dawid Pawlak, Czempiń WICECZEMPION

NAGRODY SPECJALNE

 1. Puchar Prezesa Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników Kółek, i Organizacji Rolniczych w Poznaniu Ryszarda Napierały dla najlepszego hodowcy królików Jarosława Wojciechowskego za czempiona.

* * *

Ponadto podczas I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przyznano hodowcom zwierząt 14 nagród specjalnych w ramach realizowanej 9-10.06.2018 r. operacji KSOW pt. „Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt reprezentujących hodowców z województw Zachodniej Polski poprzez organizację I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku".

Wystawcy z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego otrzymali wyróżnienia (nagrody pieniężne) przyznane przez Członków Komisji Sędziowskich „najlepszym” (najwyżej ocenionym) zwierzętom (zgodnie z zatwierdzonym dla poszczególnych gatunków regulaminem wystawy oraz na podstawie punktacji i wyników wartości użytkowej).

L.p. Kategoria/Nazwa konia Rasa Nr kat. Wystawca  Województwo
Bydło mleczne
1 Krowy II laktacja Polska holsztyńsko-fryzyjska 74 Gospodarstwo Rolno-Handlowe ŻYDOWO Sp. z o.o. wielkopolskie
2 Jałowice III kategoria wiekowa Polska holsztyńsko-fryzyjska 39 Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o. lubuskie
Bydło mięsne
3 Buhaje do 24 mies. Limousine 14 Patryk Szerfenberg wielkopolskie
4 Buhaje powyżej 24 mies. Blonde d`Aquitaine 27 Krzysztof Pulkowski  lubuskie
5 Jałowice powyżej 18 mies. Belgijska biało-błękitna 77 Bernard Landuyt dolnośląskie
6 Jałowice do 18 mies. Galloway 54 Monika Kopica śląskie
Konie
7 Dalaja Polski koń szlachetny półkrwi – klacze 11 Przemysław Olejnik lubuskie
8 Natty Girl Kuce i konie małe – klacze 27 Magdalena Lichość dolnośląskie
9 Kader-GL Wielkopolska – klacze 5 Leszek Garstka wielkopolskie
Owce i kozy
10 Tryk Wielkopolska 19 Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wielkopolskie
Drób
11 Kury mięsne Stadko rodzicielskie kur ROSS 308 1 Przedsiębiorstwo Hodowlane SENA N&N Sp. z o.o.  wielkopolskie
12 Przepiórki Przepiórka japońska 14 Dariusz Królik łódzkie
13 Gęsi Stadko rodzicielskie gęsi białych kołudzkich 11 Maria Gajowniczek dolnośląskie
Zwierzęta futerkowe
14 Króliki Francuski baran szary 9 Jarosław Wojciechowski wielkopolskie
Czytany 1479 razy